Заява № 5074, подана Наталією Романівною Чупринко проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Решение, Заявление от 29.11.2011
Документ 974_716, текущая редакция — Принятие от 29.11.2011

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 5074,
подана Наталією Романівною Чупринко проти України

Офіційний переклад

29 листопада 2011 року Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Марк Віллігер (Mark Villiger), Голова,
Ганна Юдківська (Ganna Yudkivska),
Андре Потоцький (Andre Potocki), судді,
та Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги вищезазначену заяву, подану 12 січня 2009 року,
враховуючи подані декларації щодо досягнення дружнього врегулювання у справі,
після обговорення постановляє таке рішення:

ПРОЦЕДУРА

Заявниця, пані Наталія Романівна Чупринко, є громадянкою України, яка народилась у 1990 році та проживає у м. Стриї. Уряд України (далі - Уряд) представляла його Уповноважений - пані В. Лутковська.

Заявниця скаржилась на тривалість провадження у її справі.

24 січня та 8 лютого 2011 року Суд отримав підписані сторонами декларації щодо дружнього врегулювання в справі, за якими заявниця погоджувалась відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України, які стосуються фактів, що стали підставою для цієї заяви, в обмін на зобов'язання Уряду сплатити їй 3400 євро відшкодування будь-якої матеріальної та моральної шкоди, а також компенсації судових витрат, які мають бути конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу та звільнені від будь-яких податків. Зазначена сума має бути виплачена протягом трьох місяців з моменту отримання повідомлення про рішення, ухвалене Судом відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У випадку несплати належної заявниці суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов'язується сплатити пеню, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку, плюс три відсоткові пункти, які нараховуються з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку. Сплата вищезазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

ПРАВО

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції та протоколах до неї, і не знаходить жодних підстав для подальшого розгляду заяви (пункт 1 статті 37 Конвенції in fine).

Згідно із зазначеним вище справу має бути вилучено з реєстру справ Суду.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву з реєстру справ.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Марк ВІЛЛІГЕРвверх