Заява № 25726/07, подана Галінським Миколою Михайловичем проти України, та 2 інших заяви
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Решение, Дело от 29.11.2011
Документ 974_710, текущая редакция — Принятие от 29.11.2011

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 25726/07,
подана Галінським Миколою Михайловичем проти України, та 2 інших заяви
(див. доданий перелік)

Офіційний переклад

29 листопада 2011 року Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Марк Віллігер (Mark Villiger), Голова,
Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert),
Андре Потоцький (Andre Potocki), судді,
а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,


беручи до уваги вищевказані заяви, подані у дати, що наводяться з доданій таблиці,
беручи до уваги застосування процедури пілотного рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України»(Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), заява № 40450/04, ЄСПЛ 2009-... (витяги),
та з огляду на односторонню декларацію, подану Урядом держави-відповідача, і відповідь заявників на цю декларацію, після обговорення постановляє таке рішення:

ПРОЦЕДУРА

Заявники - громадяни України, чиї імена та роки народження наведені у доданій таблиці. Уряд України (далі - Уряд) представляв його Уповноважений - пан Юрій Зайцев з Міністерства юстиції України.

У дати, зазначені в доданій таблиці, національні суди ухвалили на користь заявників рішення, якими відповідачів (суб'єктів владних повноважень) було зобов'язано сплатити різні суми заявникам. ЦІ рішення на користь заявників набрали законної сили, проте відповідачі затримали їх виконання.

СКАРГИ

Заявники скаржилися на затримки виконання рішень судів, винесених на їх користь.

ПРАВО

1. Суд вважає, що відповідно до пункту 1 правила 42 Регламенту Суду заяви повинні бути об'єднані, враховуючи спільність їх фактичного та юридичного підґрунтя.

2. 13 вересня 2010 року Уряд направив Суду свою односторонню декларацію, підписану в той же день, з метою вирішення питань, порушених у заявах заявників. Декларація передбачала наступне:

«Уряд України визнає у справах заявників надмірну тривалість виконання рішень щодо заявників.

Уряд України готовий виплатити заявникам залишок заборгованості за рішеннями національних судів та ex gratia суми, наведені у додатку № 1 до цієї декларації [-1].

__________
-1 Для сум ex gratia див. додану таблицю.

Уряд України закликає Суд вилучити заяви з реєстру справ. Уряд України пропонує, щоб Суд прийняв цю декларацію як підставу вилучення заяв із реєстру справ відповідно до пункту 1(c) статті 37 Конвенції («з будь-якої іншої підстави»).

Суми ex gratia є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди, в тому числі судових витрат. Зазначені суми також звільнені від будь-яких податків та виплачуються протягом трьох місяців з моменту повідомлення про винесення Європейським судом з прав людини рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У разі несплати цих сум протягом тримісячного строку Уряд зобов'язується сплачувати з моменту спливу цього періоду і до моменту розрахунку простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.

Виплата становитиме остаточне вирішення справ».

Заявники висловили свою згоду з умовами декларації Уряду, хоча деякі заявники висловили сумніви щодо дотримання Урядом її умов.

Листом від 9 грудня 2010 року Уряд доповнив вищезазначену декларацію положенням, відповідно до якого суми ex gratia «будуть конвертовані у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу».

Суд нагадує, що стаття 37 Конвенції передбачає, що Суд може на будь-якій стадії провадження у справі винести рішення про вилучення заяви з реєстру, якщо обставини справи дають підстави дійти одного з висновків, визначених у підпунктах (a), (b) чи (c) пункту 1 цієї статті. Пункт 1 статті 37 in fine передбачає:

«Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї».

Суд також нагадує, що у пілотному рішенні «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine, згадане вище) він закликав Україну:

«забезпечити адекватне й достатнє відшкодування упродовж одного року від дати, на яку це рішення набуває статусу остаточного, всім заявникам у справах..., про скарги яких стосовно тривалого невиконання рішень національних органів вже було повідомлено Уряд-відповідач».

Суд бере до уваги, що сторони домовилися щодо умов врегулювання справ. Це, на думку Суду, також відповідає пілотному рішенню (див. вище рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), пункт 99 мотивувальної та пункт 6 резолютивної частин рішення) і Суд не знаходить жодних підстав, що виправдовують продовження розгляду заяв (стаття 37 Конвенції in fine). Таким чином, вони мають бути вилучені з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об'єднати заяви.

Вирішує вилучити заяви з реєстру справ.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Марк ВІЛЛІГЕР
Додаток

Номер заяви,
П. І. Б. заявника,
рік народження

Дата подання заяви

Рішення національних судів, на тривале невиконання яких скаржиться заявник
(назва суду та дата винесення рішення)

Компенсація, запропонована Урядом (євро)

1

25726/07
ГАЛІНСЬКИЙ
Микола Михайлович, 1964

8 червня 2007

6 лютого 2004,
Тернопільський міськрайонний суд

1170

2

53707/08
ЄРЕСЬКО
Володимир Пантелейович, 1935

18 жовтня 2008

3 серпня 2007,
Комінтернівський районний суд м. Харкова

555

3

9214/09
ТИХОНЮК
Микола Борисович, 1959

28 січня 2009

27 листопада 2007,
Тетіївський районний суд

495
вверх