Заява № 33755/07, подана Сергієм Володимировичем Шаблієм проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Решение, Заявление от 22.11.2011
Документ 974_702, текущая редакция — Принятие от 22.11.2011

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 33755/07,
подана Сергієм Володимировичем Шаблієм проти України

Офіційний переклад

22 листопада 2011 року Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до с складу якого увійшли:


Боштьян М. Зупанчіч (Bostjan M. Zupancic), Голова,
Енн Пауер-Форде (Ann Power-Forde),
Ангеліка Нусбергер (Angelika Nusberger), судді,
та Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,


беручи до уваги вищезазначену заяву, подану 24 липня 2007 року,
враховуючи подані декларації щодо досягнення дружнього врегулювання у справі,
після обговорення постановляє таке рішення:

ПРОЦЕДУРА

ПРАВО

Заявник, пан Сергій Володимирович Шаблій, є громадянином України, народився у 1974 році та проживає у м. Дніпропетровську. Він був представлений паном Яшаром Елханом огли Якубовим, юристом, який практикує в м. Києві. Уряд України (далі - Уряд) був представлений його Уповноваженим - пані В. Лутковською з Міністерства юстиції.

Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на тривалість кримінального провадження щодо нього.

23 лютого та 23 травня 2011 року Суд отримав підписані сторонами декларації щодо дружнього врегулювання в справі, згідно з якими заявник погоджується відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України, які стосуються фактів, що стали підставою для цієї заяви, в обмін на зобов'язання Уряду сплатити йому 2200 (дві тисячі двісті) євро відшкодування будь-якої матеріальної та моральної шкоди, а також компенсації судових витрат, які мають бути конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу та звільнені від будь-яких податків. Зазначена сума має бути виплачена протягом трьох місяців з моменту отримання повідомлення про рішення, ухвалене Судом відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У випадку несплати належної заявнику суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов'язується сплатити пеню, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку, плюс три відсоткові пункти, що нараховуються з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку. Сплата вищезазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції та протоколах до неї, і не знаходить жодних підстав для подальшого розгляду заяви (пункт 1 статті 37 Конвенції in fine).

Згідно із зазначеним вище справу має бути вилучено з реєстру справ Суду.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву з реєстру справ.

Заступник Секретаря

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Боштьян М. ЗУПАНЧІЧвверх