Заява № 42854/09, подана Борисом Романовичем Столяруком проти України
Європейський суд з прав людини; Решение, Заявление от 15.11.2011
Документ 974_690, текущая редакция — Принятие от 15.11.2011

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П'ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 42854/09,
подана Борисом Романовичем Столяруком проти України

Офіційний переклад

Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи 15 листопада 2011 року палатою, до складу якої увійшли:


Марк Віллігер (Mark Villiger), Голова,
Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert),
Андре Потоцький (Andre Potocki), судді,
а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції,


беручи до уваги вищезазначену заяву, подану 31 липня 2009 року,
беручи до уваги застосування процедури пілотного рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine (заява № 40450/04, ECHR 2009-... (витяги)),
беручи до уваги односторонню декларацію, подану Урядом-відповідачем, якою Уряд просить Суд вилучити заяву з реєстру справ, та відповідь заявника на цю декларацію,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ

Заявник, пан Борис Романович Столярук, громадянин України, 1965 року народження, проживає у м. Олександрія. Уряд України (далі - Уряд) представляла його Уповноважений - пані Валерія Лутковська з Міністерства юстиції України.

Рішенням національного суду від 11 квітня 2008 року місцеві органи влади було зобов'язано здійснити виплату певних сум заявнику. 21 жовтня 2008 року апеляційний суд змінив вказане рішення і воно набрало законної сили. Тим не менш, це рішення залишається невиконаним.

СКАРГА

Заявник скаржився на невиконання вищезазначеного судового рішення. Він скаржився за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу.

ПРАВО

Листом від 28 травня 2010 року Уряд повідомив Суд про односторонню декларацію, підписану в той же день, з метою врегулювання питань, які порушуються в заяві. Цією декларацією Уряд визнав надмірну тривалість виконання судового рішення, винесеного на користь заявника, та зобов'язався виплатити йому заборгованість за даним рішенням суду, а також ex gratia суму в розмірі 285 евро. В іншій частині декларації зазначено:

«Уряд України закликає Суд вилучити заяву з реєстру справ. Уряд України пропонує, щоб Суд прийняв цю декларацію як підставу вилучення заяви із реєстру справ відповідно до пункту 1 (с) статті 37 Конвенції («з будь-якої іншої підстави»).

Сума ex gratia є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди, в тому числі компенсацією судових витрат, звільнена від будь-яких податків і буде конвертована у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу. Кошти будуть виплачені протягом трьох місяців з моменту повідомлення про винесення Європейським судом з прав людини рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У разі несплати цієї суми протягом тримісячного строку Уряд зобов'язується сплачувати з моменту спливу цього періоду і до моменту розрахунку простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.

Виплата становитиме остаточне вирішення справ».

9 листопада 2010 року заявник повідомив, що він погодився з умовами декларації.

Суд нагадує, що стаття 37 Конвенції передбачає, що він може на будь-якій стадії провадження у справі прийняти рішення про вилучення заяви з реєстру справ, якщо обставини справи дають підстави дійти одного з висновків, визначених у підпунктах «a», «b» чи «c» цієї статті. Пункт 1 статті 37 in fine передбачає:

«Проте Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї».

Суд також нагадує, що у пілотному рішенні («Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), згадане вище) він закликав Україну:

«Упродовж одного року від дати, на яку це рішення набуває статусу остаточного, надати адекватне та достатнє відшкодування всім заявникам, заяви яких були подані до Суду та стосуються скарг, пов'язаних з тривалим невиконанням рішень національних судів».

З огляду на згоду заявника з декларацією Уряду, Суд вважає, що підпункт «b» пункту 1 статті 37 є відповідним в даному випадку. Суд бере до уваги, що сторони домовилися щодо умов врегулювання справи. Це, на думку Суду, також відповідає пілотному рішенню (див. вище рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov), пункт 99, та пункт 6 резолютивної частини рішення) і Суд не знаходить жодних підстав, що виправдовують продовження розгляду заяви. Таким чином, вона має бути вилучена з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Бере до уваги умови декларації Уряду та відповідь заявника.

Вирішує у відповідності до підпункту «b» пункту 1 статті 37 Конвенції вилучити заяву з реєстру справ.

Заступник Секретаря секції

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Марк ВІЛЛІГЕРвверх