Справа "Дем'янець та інші проти України"
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Решение, Дело от 24.05.2011
Документ 974_644, текущая редакция — Принятие от 24.05.2011

                  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 
П'ята секція
Р І Ш Е Н Н Я

Справа "Дем'янець та інші
проти України"
(Заяви NN 49285/06, 38282/07,
1410/08, 1514/08, 19476/08)

Переклад офіційний
24 травня 2011 року Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли: Боштьян М.Зупанчіч (Bostjan M.Zupancic), Голова, Марк Віллігер (Mark Villiger), Ангеліка Нюссбергер (Angelika Nusberger), судді, а також Стівен Філліпс (Stephen Phillips), заступник Секретаря секції, беручи до уваги зазначені заяви, враховуючи подані декларації щодо досягнення дружнього врегулювання у справі, після обговорення постановляє таке рішення:
ПРОЦЕДУРА
П'ять заяв, список яких надано в додатку і які слід об'єднати
згідно з пунктом 1 статті 42 Конвенції ( 995_004 ), були подані
громадянами України.
Уряд України (далі - Уряд) був представлений його
Уповноваженими - п. Ю.Зайцевим та пані В.Лутковською з
Міністерства юстиції України.
Скарги заявників на тривалість цивільного провадження у їхніх
справах були направлені Уряду. Суд отримав від сторін підписані
декларації про дружнє врегулювання. Згідно з цими деклараціями
держава-відповідач бере на себе зобов'язання виплатити заявникам
різні суми, зазначені в додатку, в обмін на відмову заявників від
будь-яких подальших скарг проти України, які стосуються фактів,
викладених у їхніх заявах. Зазначені суми, що відшкодовують
будь-яку матеріальну та моральну шкоду, а також судові витрати,
мають бути конвертовані в українські гривні за курсом на день
здійснення платежу та звільнені від будь-яких податків. Вони мають
бути виплачені протягом трьох місяців з моменту отримання
повідомлення про рішення Суду відповідно до пункту 1 статті 37
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 ). У випадку несплати належних заявникам сум упродовж
зазначеного тримісячного строку Уряд має сплатити пеню, що
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального
банку плюс три відсоткові пункти, які нараховуються з часу
закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку.
Сплата зазначених сум становитиме остаточне вирішення справи.
Стосовно детальної інформації по кожній заяві див. додаток.
ЩОДО ПРАВА
Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього
врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на
повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції ( 995_004 ) та
протоколах до неї, і не знаходить публічно-правових підстав для
подальшого розгляду заяви (п. 1 ст. 37 Конвенції in fine).
Згідно із зазначеним вище справи мають бути вилучені з
реєстру справ Суду.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
Вирішує об'єднати заяви.
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ.
Голова Боштьян М.ЗУПАНЧІЧ
Заступник Секретаря Стівен ФІЛЛІПС

Додаток

------------------------------------------------------------------ | Заява | Дата подання | Дата отримання | Суми | | | | Судом декларації |(євро) | | | | про дружнє врегулювання | | | | |від Уряду / від заявника(ів) | | |-----------+--------------+-----------------------------+-------| | 49285/06 | 12 листопада | 1 лютого 2011 року/ | 1800 | | ДЕМ'ЯНЕЦЬ | 2006 року | 14 січня 2011 року | | |-----------+--------------+-----------------------------+-------| | 38282/07 | 17 серпня | 1 лютого 2011 року/ | 200 | | БОЖОК | 2007 року | 4 січня 2011 року | | |-----------+--------------+-----------------------------+-------| | 1410/08 | 13 грудня | 1 лютого 2011 року/ | 1800 | | РУДІМИ | 2007 року | 10 березня 2011 року | | |-----------+--------------+-----------------------------+-------| | 1514/08 | 5 грудня | 1 лютого 2011 року/ | 1900 | | КУШНІР | 2007 року | 8 січня 2011 року | | |-----------+--------------+-----------------------------+-------| | 19476/08 | 28 березня | 1 лютого 2011 року/ | 1750 | | ГЕОРГІЯН | 2008 року | 15 січня 2011 року | | ------------------------------------------------------------------вверх