Справа "Карпухан та інші проти України" (Заяви N 45524/05, 39316/07, 39326/07, 39329/07, 39331/07, 39332/07, 39333/07, 39335/07, 39337/07, 39339/07, [...]
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Решение, Дело от 10.12.2009
Документ 974_525, текущая редакция — Принятие от 10.12.2009

                  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 
П'ята секція
Р І Ш Е Н Н Я

Справа "Карпухан та інші проти України"
(Заяви N 45524/05, 39316/07, 39326/07,
39329/07, 39331/07, 39332/07, 39333/07,
39335/07, 39337/07, 39339/07, 39342/07,
39360/07, 39407/07, 39411/07, 39418/07,
39422/07, 39426/07, 39429/07, 39433/07,
45858/07)
Страсбург, 10 грудня 2009 року
ОСТАТОЧНЕ
10/03/2010

Переклад офіційний
Текст рішення може підлягати редакційним правкам.
У справі "Карпухан та інші проти України" Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли: Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen), Голова, Рената Ягер (Renate Jaeger), Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert), Марк Віллігер (Mark Villiger), Ізабель Берро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefevre), Миряна Лазарова-Трайковська (Mirjana Lazarova Trajkovska),
судді, Михайло Буроменський (Mykhaylo Buromenskiy), суддя ad hoc, а також Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), Секретар
секції, після наради за зачиненими дверима 17 листопада 2009 року,
постановляє таке рішення, винесене того самого дня:
ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за двадцятьма заявами (див. додаток) проти
України, поданими до Суду на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) (далі -
Конвенція) громадянами України: - Андрієм Ігоревичем Карпуханом, 1982 року народження, який
проживає у м. Красний Луч (заява N 45524/05) (далі - перший
заявник); - Світланою Михайлівною Помогаєвою, 1963 року народження, яка
проживає у м. Красний Луч (заява N 39316/07) (далі - друга
заявниця); - Віктором Петровичем Євтушевичем, 1963 року народження, який
проживає у м. Красний Луч (заява N 39326/07) (далі - третій
заявник); - Людмилою Валентинівною Момрик, 1959 року народження, яка
проживає у с. Вахрущево (39329/07) (далі - четверта заявниця); - Ніною Іванівною Медвідь, 1956 року народження, яка проживає
у м. Красний Луч (заява N 39331/07) (далі - п'ята заявниця); - Ларисою Олександрівною Самофаловою, 1953 року народження,
яка проживає у м. Красний Луч (заява N 39332/07) (далі - шоста
заявниця); - Віталієм Євгеновичем Самофаловим, 1979 року народження,
який проживає у м. Красний Луч (заява N 39333/07) (далі - сьомий
заявник); - Тетяною Вікторівною Горською, 1952 року народження, яка
проживає у м. Красний Луч (заява N 39335/07) (далі - восьма
заявниця); - Валентиною Леонідівною Шевченко, 1955 року народження, яка
проживає у с. Вахрущево (заява N 39337/07) (далі - дев'ята
заявниця); - Валентиною Вікторівною Серкіною, 1955 року народження, яка
проживає у с. Княгинівка (заява N 39339/07) (далі - десята
заявниця); - Миколою Михайловичем Серкіним, 1955 року народження, який
проживає у с. Княгинівка (заява N 39342/07) (далі - одинадцятий
заявник); - Тетяною Анатоліївною Піндур, 1971 року народження, яка
проживає у с. Княгинівка (заява N 39360/07) (далі - дванадцята
заявниця); - Оленою Володимирівною Кажарською, 1965 року народження, яка
проживає у с. Вахрущево (заява N 39407/07) (далі - тринадцята
заявниця); - Людмилою Олександрівною Тимошенко, 1969 року народження,
яка проживає у с. Вахрущево (заява N 39411/07) (далі -
чотирнадцята заявниця); - Ольгою Олександрівною Ясюченя, 1973 року народження, яка
проживає у м. Красний Луч (заява N 39418/07) (далі - п'ятнадцята
заявниця); - Віталієм Володимировичем Ясюченя, 1970 року народження,
який проживає у м. Красний Луч, (заява N 39422/07) (далі -
шістнадцятий заявник); - Наталією Миколаївною Бичек, 1964 року народження, яка
проживає у с. Вахрущево (заява N 39426/07) (далі - сімнадцята
заявниця); - Вірою Сергіївною Носко, 1945 року народження, яка проживає
у м. Красний Луч (заява N 39429/07) (далі - вісімнадцята
заявниця); - Іриною Миколаївною Пікулиною, 1960 року народження, яка
проживає у с. Вахрущево (заява N 39433) (далі - дев'ятнадцята
заявниця); - Іваном Павловичем Жуковим, 1938 року народження, який
проживає у м. Красний Луч (заява N 45858/07) (далі - двадцятий
заявник).
2. Заявники були представлені п. В.М.Бичковським. Уряд
України (далі - Уряд) був представлений його Уповноваженим -
п. Ю.Зайцевим.
3. Суд вирішив направити ці заяви Уряду. Також Суд вирішив
розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви одночасно
(пункт 3 статті 29 Конвенції) ( 995_004 ).
ЩОДО ФАКТІВ
I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Рішеннями Краснолуцького міського суду, які були прийняті
у період між 2002 та 2005 роками, ДВАТ "Центральна збагачувальна
фабрика "Янівська" було зобов'язано сплатити заявникам різні суми
як відшкодування заборгованості із заробітної плати та інших
платежів (детальніше див. додаток I). Рішення, винесені на користь
заявників, залишаються невиконаними.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
5. Відповідне національне законодавство було викладено у
рішенні від 26 квітня 2005 року у справі "Сокур проти України"
( 980_351 ) (Sokur v. Ukraine), заява N 29439/02, пп. 17-22.
ЩОДО ПРАВА
I. ОБ'ЄДНАННЯ ЗАЯВ
6. Відповідно до пункту 1 правила 42 Реґламенту Суду
( 980_067 ) Суд вирішив об'єднати заяви, враховуючи спільність їх
фактичного та юридичного підґрунтя.
II. СКАРГИ ЗА ПУНКТОМ 1
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )
ТА СТАТТЕЮ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ
ДО КОНВЕНЦІЇ ( 994_535 )
7. Заявники скаржилися на невиконання органами державної
влади судових рішень, винесених на їх користь, у належний строк.
Вони посилалися на пункт 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та
статтю 1 Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 ), які у
відповідних частинах передбачають:
Пункт 1 статті 6 ( 995_004 )
"Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та
обов'язків цивільного характеру..."
Стаття 1 Першого протоколу ( 994_535 )
"Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених
законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право
держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне,
щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до
загальних інтересів..."
A. Щодо прийнятності
8. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності
вищеназваних заяв, за виключенням заяви N 45524/05. Зокрема, щодо
цієї заяви Уряд надав заперечення щодо невичерпання першим
заявником національних засобів захисту, подібні до тих, які уже
відхилялися Судом у рішенні у справі "Ромашов проти України"
( 980_227 ) (Romashov v. Ukraine), заява N 67534/01, пп. 28-32,
27 липня 2004 року. Суд вважає, що заперечення Уряду у цій справі
мають бути відхилені з тих самих підстав.
9. Уряд також зазначив, що перший заявник подав свою заяву
через 4 місяці після набрання рішенням національного суду законної
сили та через 2 місяці після відкриття виконавчого провадження. У
цьому відношенні Уряд стверджував, що на момент подання ця заява
була явно необґрунтованою.
10. Суд зазначає, що подання заяви до Суду не позбавляє Уряд
можливості виконувати зазначене рішення суду. Відповідно Суд
відхиляє попередні заперечення Уряду.
11. Суд зазначає, що заяви не є явно необґрунтованими у
розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції ( 995_004 ). Суд також
зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших причин.
Таким чином, вони є прийнятними.
B. Щодо суті
12. У своїх зауваженнях щодо суті вимог заявників Уряд
стверджував про відсутність порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
( 995_004 ) та статті 1 Першого протоколу до Конвенції
( 994_535 ). Затримки виконання рішень, винесених на користь
заявників, були спричинені великою кількістю виконавчих проваджень
щодо боржника та його фінансовими труднощами. Уряд також
стверджував, що держава вжила усіх необхідних заходів і її не
можна звинуватити у цих затримках.
13. Заявники не погодилися.
14. Суд зазначає, що рішення, винесені на користь заявників,
залишаються невиконаними протягом тривалих періодів часу.
Найкоротший період невиконання становив близько 4 років (заява
N 45858/07).
15. Суд звертає увагу на той факт, що Суд уже визнавав
наявність порушення пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та
статті 1 Першого протоколу ( 994_535 ) у декількох подібних
справах (див., наприклад, рішення у вищезгаданій справі "Сокур
проти України" ( 980_351 ), пп. 36-37, та рішення у справі
"Шаренок проти України" ( 980_235 ) (Sharenok v. Ukraine), від
22 лютого 2005 року, заява N 35087/02, пп. 37-38).
16. Дослідивши усі наявні у справі матеріали, Суд приходить
до висновку, що Уряд не навів жодного факту чи аргументу, здатних
переконати Суд дійти іншого висновку в цій справі.
17. Відповідно Суд встановлює наявність порушення пункту 1
статті 6 Конвенції ( 995_004 ) та статті 1 Першого протоколу
( 994_535 ).
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41
КОНВЕНЦІЇ ( 995_004 )
18. Стаття 41 Конвенції ( 995_004 ) зазначає: "Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до
неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію".
A. Шкода
19. Усі заявники як відшкодування матеріальної шкоди вимагали
виплати присуджених їм судом коштів з урахуванням індексу інфляції
та 3% річних від простроченої суми. Вони також вимагали
відшкодування моральної шкоди (детальніше див. додаток II).
20. Уряд висловив заперечення щодо цих вимог у зв'язку з їх
надмірністю та необґрунтованістю.
21. Суд зазначає, що сторонами не оспорюється той факт, що на
державу покладається обов'язок виконання рішень у цій справі.
22. Суд також зазначає, що вимоги заявників щодо врахування
індексу інфляції підтверджені детальними розрахунками та офіційною
довідкою Державного комітету статистики України про місячні
індекси інфляції. Враховуючи той факт, що Урядом не оскаржувався
спосіб проведення розрахунків, застосований заявниками (див.,
наприклад, рішення від 14 грудня 2006 року у справі "Максиміха
проти України" ( 974_134 ) (Maksimikha v. Ukraine), заява
N 43483/02, п. 29), Суд присуджує заявникам заявлені ними суми.
23. Щодо вимог заявників стосовно сплати штрафних санкцій у
кількох справах Суд уже відхиляв вимоги щодо накладення будь-яких
форм каральних чи штрафних санкцій (див., наприклад, рішення у
справах "Акдівар та інші проти Туреччини" (Akdivar and Others v.
Turkey) (стаття 50), 1 квітня 1998 року, п. 38, Reports of
Judgments and Decisions 1998-II; "Кейбл та інші проти Сполученого
Королівства" (Cable and Others v. the United Kingdom), [GC] заява
N 24436/94 та наступні, 18 лютого 1999 року, п. 30; і "Орхан проти
Туреччини" ( 980_177 ) (Orhan v. Turkey), N 25656/94, п. 448,
18 червня 2002 року). Суд вбачає, що немає причин відступати від
усталеної практики у цій справі, а тому відхиляє ці вимоги.
24. Крім того, Суд вважає, що заявники внаслідок
констатованих порушень зазнали моральної шкоди. Суд, здійснюючи
свою оцінку на засадах справедливості, присуджує заявникам
наступні суми як відшкодування моральної шкоди: - першому заявнику - 1000 євро; - другій заявниці - 2600 євро; - третьому заявнику -1000 євро; - четвертій заявниці - 2340 євро; - п'ятій заявниці - 1000 євро; - шостій заявниці - 2600 євро; - сьомому заявнику - 2600 євро; - восьмій заявниці -1000 євро; - дев'ятій заявниці -1000 євро; - десятій заявниці -1000 євро; - одинадцятому заявнику - 2600 євро; - дванадцятій заявниці - 1000 євро; - тринадцятій заявниці - 1000 євро; - чотирнадцятій заявниці - 1000 євро; - п'ятнадцятій заявниці - 1000 євро; - шістнадцятому заявнику - 2600 євро; - сімнадцятій заявниці - 1000 євро; - вісімнадцятій заявниці - 1000 євро; - дев'ятнадцятій заявниці - 1000 євро; - двадцятому заявнику - 1000 євро.
B. Судові витрати
25. Третій заявник, п'ята, восьма, дев'ята, десята,
дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, сімнадцята і
дев'ятнадцята заявниці вимагали по 100 євро кожному як
відшкодування судових витрат, понесених ними при розгляді справи у
Суді. Друга, четверта і шоста заявниці, сьомий, одинадцятий і
шістнадцятий заявники вимагали у цьому відношенні 150 євро
кожному. Двадцятий заявник вимагав 400 євро.
26. Уряд висловив заперечення щодо цих вимог у зв'язку з їх
необґрунтованістю.
27. Відповідно до практики суду заявники мають право на
відшкодування судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними і неминучими, а їх розмір - обґрунтованим. У
справі, що розглядається, Суд, беручи до уваги наявну в нього
інформацію та зазначені вище критерії, вважає за належне присудити
кожному заявнику по 40 євро відшкодування витрат, понесених ними
при розгляді справи у Суді.
C. Пеня
28. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс
три відсоткових пункти.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Вирішує об'єднати заяви.
2. Оголошує заяви прийнятними.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції ( 995_004 ).
4. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 1
Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 ).
5. Постановляє, що: (a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане
остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції ( 995_004 ),
держава-відповідач має виплатити заявникам заборгованість за
рішеннями національного суду, винесеними на їх користь, та 40 євро
кожному заявнику як відшкодування судових витрат, а також наступні
суми:
- п. Карпухану - 111 (сто одинадцять) євро як відшкодування
матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як відшкодування
моральної шкоди; - пані Помогаєвій - 251 (двісті п'ятдесят одне) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 2600 (дві тисячі шістсот) євро
як відшкодування моральної шкоди; - п. Євтушевичу - 287 (двісті вісімдесят сім) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; - пані Момрик - 401 (чотириста одне) євро як відшкодування
матеріальної шкоди і 2340 (дві тисячі триста сорок) євро як
відшкодування моральної шкоди; - пані Медвідь - 326 (триста двадцять шість) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; - пані Самофаловій - 1855 (одну тисячу вісімсот п'ятдесят
п'ять) євро як відшкодування матеріальної шкоди і 2600 (дві тисячі
шістсот) євро як відшкодування моральної шкоди; - п. Самофалову - 266 (двісті шістдесят шість) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 2600 (дві тисячі шістсот) євро
як відшкодування моральної шкоди; - пані Горській - 217 (двісті сімнадцять) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; - пані Шевченко - 217 (двісті сімнадцять) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; - пані Серкіній - 141 (сто сорок одне) євро як відшкодування
матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як відшкодування
моральної шкоди; - панові Серкіну - 133 (сто тридцять три) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 2600 (дві тисячі шістсот) євро
як відшкодування моральної шкоди; - пані Піндур - 205 (двісті п'ять) євро як відшкодування
матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як відшкодування
моральної шкоди; - пані Кажарській - 160 (сто шістдесят) євро як відшкодування
матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як відшкодування
моральної шкоди; - пані Тимошенко - 217 (двісті сімнадцять) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; - пані Ясюченя - 442 (чотириста сорок два) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; - п. Ясюченя - 511 (п'ятсот одинадцять) євро як відшкодування
матеріальної шкоди і 2600 (дві тисячі шістсот) євро як
відшкодування моральної шкоди; - пані Бичек - 208 (двісті вісім) євро як відшкодування
матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як відшкодування
моральної шкоди; - пані Носко - 665 (шістсот шістдесят п'ять) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; - пані Пікулиній - 224 (двісті двадцять чотири) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; - п. Жукову - 10 505 (десять тисяч п'ятсот п'ять) євро як
відшкодування матеріальної шкоди і 1000 (одну тисячу) євро як
відшкодування моральної шкоди; з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із
зазначених сум; (b) ці суми мають бути конвертовані в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(c) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до
остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати,
плюс три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявників стосовно справедливої
сатисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 10 грудня
2009 року відповідно до пунктів 2 і З правила 77 Реґламенту Суду
( 980_067 ).
Секретар Клаудія ВЕСТЕРДІК
Голова Пеер ЛОРЕНЦЕН

Додаток I

------------------------------------------------------------------ | |Заява N | Дата | П.І.Б. | Дата | Виплати, | | | | подання | заявника |постановлення| присуджені | | | | | | рішення |національним | | | | | | (рішень) | судом, грн | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |1 |45524/05|29 вересня|Андрій |19 травня |3253.75 | | | |2005 року |Ігоревич |2005 року |(EUR 511.67) | | | | |Карпухан | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |2 |39316/07|11 серпня |Світлана |(1) 8 січня |(1) 1234.12 | | | |2007 року |Михайлівна |2003 року |(EUR 228.46) | | | | |Помогаєва |(2) 10 червня|(2) 2284.79 | | | | | |2005 року |(EUR 370.20) | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |3 |39326/07|11 серпня |Віктор |17 червня |5436,3 | | | |2007 року |Петрович |2005 року |(EUR 891.93) | | | | |Євтушевич | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |4 |39329/07|11 серпня |Людмила |(1) 2 квітня |(1) 3057.71 | | | |2007 року |Валентинівна |2003 року |(EUR 541.90) | | | | |Момрик |(2) 18 липня |(2) 2463.62 | | | | | |2005 року |(EUR 425,93) | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |5 |39331/07|11 серпня |Ніна |1 червня |6083.07 | | | |2007 року |Іванівна |2005 року |(EUR 974.18) | | | | |Медвідь | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |6 |39332/07|11 серпня |Лариса |(1) 19 грудня|(1) 9198.42 | | | |2007 року |Олександрівна|2002 року |EUR 1736.86) | | | | |Самофалова |(2) 24 червня|(2) 18 204.26| | | | | |2005 року |(EUR 2990.22)| |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |7 |39333/07|11 серпня |Віталій |(1) 19 грудня|(1) 1713.05 | | | |2007 року |Євгенович |2002 року |(EUR 323.46) | | | | |Самофалов |(2) 24 червня|(2) 1905.37 | | | | | |2005 року |(EUR 312.97) | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |8 |39335/07|11 серпня |Тетяна |11 травня |4058.67 | | | |2007 року |Вікторівна |2005 року |(EUR 628.83) | | | | |Горська | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |9 |39337/07|11 серпня |Валентина |11 травня |4043.96 | | | |2007 року |Леонідівна |2005 року |(EUR 626.55) | | | | |Шевченко | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |10|39339/07|11 серпня |Валентина |16 травня |2632.13 | | | |2007 року |Вікторівна |2005 року |(EUR 413.24) | | | | |Серкіна | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |11|39342/07|11 серпня |Миколай |(1) 19 грудня|(1) 1078.56 | | | |2007 року |Михайлович |2002 року |(EUR 203.66) | | | | |Серкін |(2) 16 травня|(2) 556.02 | | | | | |2005 року |(EUR 87.29) | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |12|39360/07|25 липня |Тетяна |16 червня |3831.74 | | | |2007 року |Анатоліївна |2005 року |(EUR 629.94) | | | | |Піндур | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |13|39407/07|25 липня |Олена |29 червня |3027.07 | | | |2007 року |Володимирівна|2005 року |(EUR 500.13) | | | | |Кажарська | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |14|39411/07|25 липня |Людмила |16 червня |4111.36 | | | |2007 року |Олександрівна|2005 року |(EUR 675.91) | | | | |Тимошенко | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |15|39418/07|25 липня |Ольга |13 травня |8245.62 | | | |2007 року |Олександрівна|2005 року |(EUR 1287.30)| | | | |Ясюченя | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |16|39422/07|25 липня |Віталій |(1) 17 червня|(1) 4014.24 | | | |2007 року |Володимирович|2002 року |(EUR 826.30) | | | | |Ясюченя |(2) 13 травня|(2) 1556.17 | | | | | |2005 року |(EUR 242.95) | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |17|39426/07|25 липня |Наталія |10 червня |3863.19 | | | |2007 року |Миколаївна |2005 року |(EUR 625.95) | | | | |Бичек | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |18|39429/07|25 липня |Віра |13 травня |12 213.86 | | | |2007 року |Сергіївна |2005 року |(EUR 1906.82)| | | | |Носко | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |19|39433/07|25 липня |Ірина |1 червня |4176.46 | | | |2007 року |Миколаївна |2005 року |(EUR 668.85) | | | | |Пікулина | | | |--+--------+----------+-------------+-------------+-------------| |20|45858/07|13 жовтня |Іван |28 липня |201 249.35 | | | |2007 року |Павлович |2005 року |(EUR 33239.0)| | | | |Жуков | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток II

--------------------------------------------------------------- | |Заява N | П.І.Б. | Вимоги | Вимоги | | | | заявника |щодо матеріальної шкоди,| щодо | | | | | грн. | моральної| | | | |------------------------| шкоди, | | | | | Індекс | Штрафні | євро | | | | | інфляції | збитки. | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |1 |45524/05|Андрій |1180.67 |336.92 |10 000 | | | |Ігоревим |(EUR 111) |(EUR 32) | | | | |Карпухан | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |2 |39316/07|Світлана |2661.28 |462.62 |21 600 | | | |Михайлівна |(EUR 251) |(EUR 44) | | | | |Помогаєва | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |3 |39326/07|Віктор |3044.33 |548.15 |12 400 | | | |Петрович |(EUR 287) |(EUR 52) | | | | |Євтушевич | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |4 |39329/07|Людмила |4259.99 |772.68 |23 400 | | | |Валентинівна |(EUR 401) |(EUR 73) | | | | |Момрик | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |5 |39331/07|Ніна |3461.27 |613.37 |13 200 | | | |Іванівна |(EUR 326) |(EUR 58) | | | | |Медвідь | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |6 |39332/07|Лариса |19 685.42 |3866.83 |55 000 | | | |Олександрівна|(EUR 1,855) |(EUR 364) | | | | |Самофалова | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |7 |39333/07|Віталій |2821.19 |570.39 |23 500 | | | |Євгенович |(EUR 266) |(EUR 54) | | | | |Самофалов | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |8 |39335/07|Тетяна |2309.38 |420.26 |11 000 | | | |Вікторівна |(EUR 217) |(EUR 40) | | | | |Горська | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |9 |39337/07|Валентина |2301.01 |418.74 |11 000 | | | |Леонідівна |(EUR 217) |(EUR 39) | | | | |Шевченко | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |10|39339/07|Валентина |1497.68 |272.55 |9300 | | | |Вікторівна |(EUR 141) |(EUR 26) | | | | |Серкіна | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |11|39342/07|Микола |1410.04 |312.66 |21 000 | | | |Михайлович |(EUR 133) |(EUR 29) | | | | |Серкін | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |12|39360/07|Тетяна |2180.26 |396.76 |10 700 | | | |Анатоліївна |(EUR 205) |(EUR 37) | | | | |Піндур | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |13|39407/07|Олена |1695.16 |305.23 |9600 | | | |Володимирівна|(EUR 160) |(EUR 29) | | | | |Кажарська | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |14|39411/07|Людмила |2302.36 |414.56 |10 900 | | | |Олександрівна|(EUR 217) |(EUR 39) | | | | |Тимошенко | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |15|39418/07|Ольга |4691.76 |853.81 |16 000 | | | |Олександрівна|(EUR 442) |(EUR 80) | | | | |Ясюченя | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |16|39422/07|Віталій |5421.55 |975.66 |26 000 | | | |Володимирович|(EUR 511) |(EUR 92) | | | | |Ясюченя | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |17|39426/07|Наталія |2198.16 |400.02 |10 800 | | | |Миколаївна |(EUR 208) |(EUR 38) | | | | |Бичек | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |18|39429/07|Віра |7059.61 |1264.71 |20 000 | | | |Сергіївна |(EUR 665) |(EUR 119) | | | | |Носко | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |19|39433/07|Ірина |2376.41 |432.46 |11 000 | | | |Миколаївна |(EUR 224) |(EUR 41) | | | | |Пікулина | | | | |--+--------+-------------+------------+-----------+----------| |20|45858/07|Іван |111 492.14 |19 747.30 |243 400 | | | |Павлович |(EUR 10 505)|(EUR 1861) | | | | |Жуков | | | | ---------------------------------------------------------------вверх