Документ 972-2011-п, предыдущая редакция — Редакция от 02.04.2012, основание - 235-2012-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2011 р. N 972
Київ
Деякі питання розподілу обсягу субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво, реконструкцію, ремонт
та утримання вулиць і доріг комунальної власності
у населених пунктах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1241 ( 1241-2011-п ) від 05.12.2011
N 235 ( 235-2012-п ) від 29.02.2012 }

Відповідно до частини другої статті 103-1 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Формулу розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними
бюджетами, міськими (мм. Києва та Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування,
для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;
Формулу розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого
самоврядування.
2. Установити, що:
розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах між міським
бюджетом міст обласного чи республіканського Автономної Республіки
Крим значення та відповідними бюджетами місцевого самоврядування
здійснюється за формулою розподілу зазначеної субвенції між
районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого
самоврядування; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1241 ( 1241-2011-п ) від 05.12.2011,
N 235 ( 235-2012-п ) від 29.02.2012 }
розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченого
обласному бюджету, між об'єктами здійснюється відповідно до
програми соціально-економічного розвитку області та параметрів,
визначених статтею 103-1 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );
{ Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 235
( 235-2012-п ) від 29.02.2012 }
перерахування зазначеної у цій постанові субвенції
здійснюється відповідно до статті 103-1 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ), Порядку перерахування міжбюджетних
трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2010 р. N 1132 ( 1132-2010-п ) (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z1401-11 ), затвердженого в установленому порядку. { Абзац
четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 235 ( 235-2012-п )
від 29.02.2012 }
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 972
ФОРМУЛА
розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах
між бюджетом Автономної Республіки Крим,
обласними і районними бюджетами, міськими
(мм. Києва та Севастополя, міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення)
бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування,
для яких у державному бюджеті
визначаються міжбюджетні трансферти

1. Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі -
субвенція) між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і
районними бюджетами, міськими (мм. Києва та Севастополя, міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування,
для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти,
здійснюється за такими формулами:
S = (A + B + C + D) х 15/100 х
zv oblast, zv mist, zv rajon, zv ark
х (P /P х H + K / K х (1 - H));
fakt2010 n fakt2010 U n U
S = S - (сума)S ; oblasniy zv oblast zv mist, zv rajon
S = S - (сума)S ; ark zv ark zv mist, zv rajon
H = P / (0,15 х (A + B + C + D)).
fakt2010U
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1241
( 1241-2011-п ) від 05.12.2011 }
2. У цих Формулах використовуються такі умовні позначення:
S - обсяг субвенції з державного zv oblast, zv mist, zv rajon бюджету зведеним бюджетам областей, міст та районів;
S - обсяг субвенції обласному бюджету; oblasniy
S - обсяг субвенції бюджету Автономної Республіки Крим; ark
A - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції), зокрема нафтопродуктів і транспортних
засобів;
B - акцизний податок із ввезених на територію України
підакцизних товарів (продукції), зокрема нафтопродуктів і
транспортних засобів;
C - ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;
D - плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів, вага або габарити
яких перевищують нормативні параметри;
15 - норматив спрямування доходів спеціального фонду
державного бюджету на забезпечення субвенції;
P - фактичний обсяг доходів відповідного місцевого fakt2010n бюджету (n) у 2010 році від податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів з урахуванням
розміру відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу
до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої
статті 69 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 );
P - фактичний обсяг доходів місцевих бюджетів у fakt2010U 2010 році від податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів у цілому по Україні;
K - кількість населення відповідної області, міста, району n та Автономної Республіки Крим (n);
K - кількість населення в цілому по Україні за даними U Держстату;
H - коефіцієнт, що означає ступінь врахування обсягів доходів
місцевих бюджетів у 2010 році від податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів згідно з пунктом 2
частини другої статті 103-1 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 )
і визначається як частка зазначеного параметру в сукупності всіх
параметрів, прийнятій за одиницю;
1-H - коефіцієнт, що означає ступінь врахування кількості
населення згідно з пунктом 1 частини другої статті 103-1
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) і визначається як частка
зазначеного параметру в сукупності всіх параметрів, прийнятій за
одиницю.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 972
ФОРМУЛА
розподілу обсягу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах
між районним бюджетом
та відповідними бюджетами місцевого самоврядування

Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі -
субвенція) між районним бюджетом та бюджетами територіальних
громад сіл, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих
відповідному району, здійснюється за формулою:
S = S х (P / P х
ter grom zv rajon fakt2010 ter grom fakt2010 zv rajon
х H + K / K х (1 - H)),
ter grom rajon
де S - обсяг субвенції з державного бюджету бюджету
ter grom територіальної громади села, селища, міста, адміністративно
підпорядкованого відповідному району;
S - обсяг субвенції зведеного бюджету району; zv rajon
P - фактичний обсяг доходів бюджету fakt2010 ter grom відповідної територіальної громади у 2010 році від податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів;
P - фактичний обсяг доходів зведеного бюджету fakt2010 zv rajon району у 2010 році від податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів;
K - кількість населення відповідної територіальної ter grom громади;
K - кількість населення району; rajon
"H = P / S
fakt2010 zv rajon zv rajon
H - коефіцієнт, що означає ступінь урахування обсягів доходів
місцевих бюджетів у 2010 році від податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів згідно з пунктом 2
частини другої статті 103-1 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 )
і визначається як частка зазначеного параметру в сукупності всіх
параметрів, прийнятій за одиницю;
1-H - коефіцієнт, що означає ступінь урахування кількості
населення згідно з пунктом 1 частини другої статті 103-1
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) і визначається як частка
зазначеного параметру в сукупності всіх параметрів, прийнятій за
одиницю.
{ Формула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1241
( 1241-2011-п ) від 05.12.2011 }вверх