Документ 971-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 21.12.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.12.2016. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2016 р. № 971
Київ

Про затвердження Порядку використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 971

ПОРЯДОК
використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2016 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 6381040 “Фінансова підтримка державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є ДКА.

Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова” (далі - виробниче об’єднання “Південмаш”).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на погашення заборгованості за спожиту виробничим об’єднанням “Південмаш” електричну енергію, що здійснюється шляхом проведення узгоджених розрахунків між суб’єктами господарювання за електричну енергію, вугільну продукцію та погашення вугледобувними підприємствами податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені, процентів, нарахованих на суму такого розстроченого (відстроченого) боргу) та реструктуризованих або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму таких зобов’язань.

Проведення зазначених взаєморозрахунків здійснюється на підставі укладених всіма учасниками розрахунків протоколів про їх організацію згідно з актами звіряння заборгованості між виробничим об’єднанням “Південмаш” і енергопостачальними компаніями за спожиту електричну енергію та довідками територіальних органів ДФС про наявність у вугледобувних підприємств податкового боргу та реструктуризованих або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств. Примірний протокол про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію наведений у додатку.

Виробниче об’єднання “Південмаш” подає підписані протоколи разом з актами звіряння та довідками територіальних органів ДФС до ДКА, яке складає зведений реєстр протоколів та подає його Казначейству, уповноваженому банку, що обслуговує державне підприємство “Енергоринок” та енергопостачальні компанії, для проведення розрахунків протягом трьох банківських днів.

4. Для проведення розрахунків за рахунок бюджетних коштів всі учасники, крім державного підприємства “Енергоринок” та енергопостачальних компаній, відкривають рахунки в Казначействі.

Енергопостачальні компанії та державне підприємство “Енергоринок” проводять розрахунки за електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України “Про електроенергетику”.

5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

6. ДКА до 25 числа наступного місяця подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ПРОТОКОЛ
про організацію розрахунків за спожиту електричну енергіювверх