Документ 969-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 17.02.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.02.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до розділу II Закону України
"Про внесення змін до Кримінального
та Кримінально-процесуального кодексів України
щодо використання дитини для жебракування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 26 , ст. 325 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу II Закону України від 15 січня 2009 року
N 894-VI ( 894-17 ) "Про внесення змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання
дитини для жебракування" зміну, замінивши слова і цифри "з 1 січня
2009 року" словами "з дня його опублікування".
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування і вводиться
в дію одночасно із Законом України "Про внесення змін до
Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо
використання дитини для жебракування" ( 894-17 ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 лютого 2009 року
N 969-VIвверх