Питання Державної фінансової інспекції
Постановление Кабинета Министров Украины от 07.09.2011968
Документ 968-2011-п, предыдущая редакция — Редакция от 08.05.2013, основание - 309-2013-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 вересня 2011 р. N 968
Київ
Питання Державної фінансової інспекції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011
N 1182 ( 1182-2012-п ) від 19.12.2012
N 171 ( 171-2013-п ) від 20.03.2013
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013
N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013
N 309 ( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р.
N 884 ( 884-2007-п ) "Про затвердження Положення про Головне
контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 48, ст. 1983);
постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р.
N 1053 ( 1053-2008-п ) "Про внесення змін до Положення про Головне
контрольно-ревізійне управління України" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 93, ст. 3081);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 1996 р.
N 464 ( 464-96-р ) "Про віднесення посад Державної
контрольно-ревізійної служби до певних категорій".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. N 968
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. Пункт 41 Переліку категорій працівників, яким може бути
надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 ( 37-88-п ) "Про службові
жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник
України, 1999 р., N 30, ст. 1545; 2006 р., N 40, ст. 2678),
викласти в такій редакції:
"41. Керівники та спеціалісти Держфінінспекції та її
територіальних органів.".
2. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 20 грудня 1993 р. N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки
за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших
державних органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 ( 1758-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4) та від 1 липня
2009 р. N 669 ( 669-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 50, ст. 1696), слова "контрольно-ревізійної служби" замінити
словами "Державної фінансової інспекції та її територіальних
органів".
3. Абзац третій пункту 2 Порядку обчислення стажу державної
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 8,
ст. 213; 1995 р., N 3, ст. 62, N 7, ст. 167; 1996 р., N 1, ст. 3,
N 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24;
1998 р., N 9, ст. 345; 2001 р., N 44, ст. 1982; 2004 р., N 21,
ст. 1436; 2005 р., N 2, ст. 83; 2006 р., N 25, ст. 1814, N 31,
ст. 2233, ст. 2235; 2007 р., N 2, ст. 70; 2008 р., N 100,
ст. 3312), після слів "контрольно-ревізійної служби" доповнити
словами ", Держфінінспекції, її територіальних органів".
4. В абзаці десятому пункту 13 Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;
1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178,
N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р.,
N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р.,
N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552;
2009 р., N 37, ст. 1251, N 42, ст. 1410; 2010 р., N 55, ст. 1869,
N 71, ст. 2561; 2011 р., N 22, ст. 914, N 55, ст. 2213), слова
"органів державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами
"Держфінінспекції, її територіальних органів".
5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
1 грудня 1995 р. N 963 ( 963-95-п ) "Про деякі заходи забезпечення
раціонального використання державних валютних коштів" (ЗП України,
1996 р., N 4, ст. 114) слова "Головному контрольно-ревізійному
управлінню" замінити словами "Державній фінансовій інспекції".
6. У пункті 8 постанови Кабінету Міністрів України від
9 жовтня 1996 р. N 1247 ( 1247-96-п ) "Питання Державної компанії
з експорту та імпорту продукції і послуг військового та
спеціального призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 59, ст. 2013, ст. 2027) слова "Головним контрольно-ревізійним
управлінням Міністерства фінансів та Державною податковою
адміністрацією" замінити словами "Державною фінансовою інспекцією
та Державною податковою службою".
7. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня
1998 р. N 1141 ( 1141-98-п ) "Про затвердження Порядку виплати
винагороди за вислугу років працівникам органів державної
контрольно-ревізійної служби, які безпосередньо здійснюють
державний контроль за витрачанням бюджетних коштів" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1125):
1) у назві, абзацах першому і третьому постановляючої частини
постанови ( 1141-98-п ) слова "органи державної
контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами
"Державна фінансова інспекція та її територіальні органи" у
відповідному відмінку;
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 1141-98-п ):
у назві Порядку ( 1141-98-п ) слова "органів державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної
фінансової інспекції та її територіальних органів";
пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"у Держфінінспекції або її територіальних органах;".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим;
абзац шостий після слів "органів державної
контрольно-ревізійної служби" доповнити словами
", Держфінінспекції та її територіальних органів";
у пункті 2 слова "органів державної контрольно-ревізійної
служби в Україні" замінити словами "Держфінінспекції та її
територіальних органів";
у пункті 4:
в абзаці другому слова "органу державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції
або її територіального органу";
абзаци третій - п'ятий викласти в такій редакції:
"Склад комісії Держфінінспекції затверджується Головою
Держфінінспекції, а комісій її територіальних органів -
керівниками таких органів.
Рішення комісії про встановлення стажу роботи або зміну його
розміру оформляється протоколом і передається керівникові
Держфінінспекції або її територіального органу для видання наказу
про виплату винагороди за вислугу років.
Скарги на рішення комісій територіальних органів
Держфінінспекції з питань визначення стажу роботи для виплати
винагороди за вислугу років розглядаються комісією
Держфінінспекції.".
8. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
17 січня 2000 р. N 74 ( 74-2000-п ) "Про питання
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 3, ст. 83; 2003 р., N 48, ст. 2527; 2006 р., N 9,
ст. 552) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити
словами "Державну фінансову інспекцію".
9. В абзаці четвертому пункту 2 Порядку подання фінансової
звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 9, ст. 344; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203;
2006 р., N 18, ст. 1345; 2009 р., N 77, ст. 2614; 2010 р., N 74,
ст. 2623; 2011 р., N 30, ст. 1308), слова "органом державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцією
або її територіальним органом".
10. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від
4 квітня 2001 р. N 332 ( 332-2001-п ) "Про граничні суми витрат на
придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування,
мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також
установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного
і місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14,
ст. 615) слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити
словами "Державну фінансову інспекцію".

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171
( 171-2013-п ) від 20.03.2013 }

12. В абзаці шостому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2001 р. N 915 ( 915-2001-п ) "Про
впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як
вторинної сировини" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31,
ст. 1412; 2009 р., N 39, ст. 1309) слова "органами
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами".
13. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2001 р. N 955 ( 955-2001-п ) "Про затвердження Порядку планування
контрольно-ревізійної роботи органами державної
контрольно-ревізійної служби" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 32, ст. 1478; 2003 р., N 42, ст. 2221; 2005 р., N 1, ст. 14,
N 15, ст. 768; 2006 р., N 13, ст. 868; 2007 р., N 43, ст. 1721):
1) у назві та пункті 1 постанови ( 955-2001-п ) слова
"органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами
"Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 955-2001-п ):
у назві Порядку ( 955-2001-п ) слова "органами державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною
фінансовою інспекцією та її територіальними органами";
підпункт 2 пункту 3 викласти в такій редакції:
"2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та
її територіальних органів, які складаються на кожний квартал.";
пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:
"5. Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів розробляються на підставі плану основних
напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів. Зазначені плани включають питання,
вирішення яких належить до компетенції Держфінінспекції та її
територіальних органів.
6. Строки підготовки та порядок затвердження планів
контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних
органів визначаються Держфінінспекцією.";
у підпункті "в" пункту 7 слова "Мінекономіки, Державної
податкової адміністрації" і "Державного казначейства" замінити
відповідно словами "Мінекономрозвитку, ДПС" і "Казначейства";
у тексті Порядку ( 955-2001-п ) слова "органи державної
контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках замінити словами
"Держфінінспекція та її територіальні органи" у відповідному
відмінку, а слово "ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у
відповідному відмінку.
14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
9 серпня 2001 р. N 961 ( 961-2001-п ) "Про утворення Комісії з
організації діяльності технологічних парків та інноваційних
структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32,
ст. 1483; 2010 р., N 86, ст. 3028) позицію "Заступник Голови
ГоловКРУ" замінити позицією "Заступник Голови Держфінінспекції".
15. У пункті 21 Порядку державного фінансування капітального
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 36, ст. 2403;
2010 р., N 7, ст. 333, N 39, ст. 1307, N 92, ст. 3275; 2011 р.,
N 41, ст. 1693), слова "органами державної контрольно-ревізійної
служби" замінити словами "Держфінінспекцією, її територіальними
органами".
16. У пункті 32 Порядку використання коштів резервного фонду
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 березня 2002 р. N 415 ( 415-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 14, ст. 734; 2005 р., N 30, ст. 1826; 2009 р., N 57,
ст. 1988):
1) в абзаці другому слова "органи державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекція
(її територіальний орган)";
2) в абзаці четвертому слова "орган державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекцію
(її територіальний орган)".
17. У заходах щодо виконання завдань, які випливають з
послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський
вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального
розвитку України на 2002-2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2001 році", схвалених постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2002 р. N 1394 ( 1394-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1789), у підпункті 1
пункту 62 у графі "Виконавці" слово "ГоловКРУ" замінити словом
"Держфінінспекція".
18. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
4 червня 2003 р. N 848 ( 848-2003-п ) "Про впорядкування
використання легкових автомобілів бюджетними установами та
організаціями" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1060)
слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами
"Державну фінансову інспекцію".
19. У тексті Порядку здійснення державного нагляду у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1845
( 1845-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48,
ст. 2527; 2006 р., N 9, ст. 552), слово "ГоловКРУ" замінити словом
"Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 255
( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

21. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів
державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію
вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 959 ( 959-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 30, ст. 2012; 2007 р., N 16, ст. 604, N 46,
ст. 1886; 2008 р., N 17, ст. 443, N 66, ст. 2218; 2009 р., N 69,
ст. 2381), слова "фінансової, контрольно-ревізійної та податкової
служб" замінити словами "фінансових органів, територіальних
органів Держфінінспекції та ДПС".
22. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня
2004 р. N 1017 ( 1017-2004-п ) "Про затвердження Порядку
проведення органами державної контрольно-ревізійної служби
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2144; 2006 р., N 13,
ст. 868):
1) у назві і постановляючій частині постанови ( 1017-2004-п )
слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити
словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними
органами";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 1017-2004-п ):
у назві Порядку ( 1017-2004-п ) слова "органами державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами";
в абзаці другому пункту 7 слова "відповідного підрозділу
державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами
"Держфінінспекції, її територіального органу", а слова "цього
підрозділу" виключити;
у першому реченні пункту 12 слово "ГоловКРУ" замінити словом
"Держфінінспекцією";
у тексті Порядку ( 1017-2004-п ) слова "орган державної
контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа
замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у
відповідному відмінку.
23. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня
2004 р. N 1113 ( 1113-2004-п ) "Про державну комп'ютеризовану
систему моніторингу сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів)" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2277):
1) в абзаці першому пункту 2 постанови ( 1113-2004-п ) слова
"Головному контрольно-ревізійному управлінню" замінити словами
"Державній фінансовій інспекції";
2) у додатку до постанови ( 1113-2004-п ) слово "ГоловКРУ"
замінити словом "Держфінінспекція".
24. У Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового
контролю на період до 2017 року, схваленій розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24 травня 2005 р. N 158 ( 158-2005-р )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1224; 2008 р., N 82,
ст. 2767; 2009 р. , N 101, ст. 3542):
1) в абзаці п'ятому розділу IV слово "ГоловКРУ" замінити
словом "Держфінінспекцію";
2) в абзацах двадцять п'ятому - двадцять восьмому розділу V
слово "ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному
відмінку;
3) у тексті Концепції ( 158-2005-р ) слова "статутному фонді"
замінити словами "статутному капіталі".
25. У пункті 16 Порядку використання коштів державного
бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня
2005 р. N 936 ( 936-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 38, ст. 2372; 2006 р., N 31, ст. 2233; 2007 р., N 12, ст. 429;
2008 р., N 21, ст. 588), слова "Головним контрольно-ревізійним
управлінням" замінити словом "Держфінінспекцією".
26. В абзаці другому пункту 13 Методики проведення
інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р.
N 1121 ( 1121-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48,
ст. 2998; 2011 р., N 35, ст. 1451), слова "державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Держфінінспекції,
її територіальних органів".
27. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня
2006 р. N 361 ( 361-2006-п ) "Питання проведення органами
державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового
аудиту" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 868, N 49,
ст. 3257):
1) у назві та пункті 1 постанови ( 361-2006-п ) слова
"органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами
"Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";
2) у Порядку проведення органами державної
контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту
діяльності суб'єктів господарювання, затвердженому зазначеною
постановою ( 361-2006-п ):
у назві Порядку ( 361-2006-п ) слова "органи державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Методику проведення аудиту затверджує Мінфін.";
у тексті Порядку ( 361-2006-п ) слова "органи державної
контрольно-ревізійної служби" у всіх відмінках і формах числа
замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний орган" у
відповідному відмінку.
28. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня
2006 р. N 550 ( 550-2006-п ) "Про затвердження Порядку проведення
інспектування державною контрольно-ревізійною службою" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1206, N 46, ст. 3085; 2008 р.,
N 80, ст. 2689):
1) у назві і постановляючій частині постанови ( 550-2006-п )
слова "державною контрольно-ревізійною службою" замінити словами
"Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 550-2006-п ):
у назві Порядку ( 550-2006-п ) слова "державною
контрольно-ревізійною службою" замінити словами "Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами";
у пункті 3:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"контролюючий орган - Держфінінспекція, її територіальні
органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах
та містах територіальні органи, головні інспектори в районах та
містах;";
абзац десятий після слів "служби безпеки" доповнити словами
", підрозділи податкової міліції ДПС";
в абзаці одинадцятому слова "органами Державного
казначейства" замінити словами "органами Казначейства";
у пункті 11, абзаці п'ятому пункту 20, абзаці другому
пункту 26, пункті 34, абзаці першому пункту 39 слово "ГоловКРУ"
замінити словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;
в абзацах другому і восьмому пункту 28 та абзаці четвертому
пункту 29 слова "ГоловКРУ, контрольно-ревізійне управління" у всіх
відмінках замінити словами "Держфінінспекція, її територіальний
орган" у відповідному відмінку;
у пункті 34 слова "та СБУ" замінити словами ", СБУ та ДПС";
у підпункті "б" пункту 39 слова "(діловодну службу)" замінити
словами "(підрозділ з питань діловодства)";
у пункті 53 слова "органами Державного казначейства та
органами державної податкової служби" замінити словами "органами
Казначейства та ДПС";
абзац другий пункту 55 виключити;
у тексті Порядку ( 550-2006-п ) слова "орган служби" у всіх
відмінках і формах числа замінити словами "контролюючий орган" у
відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх відмінках -
словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку.
29. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня
2006 р. N 1028 ( 1028-2006-п ) "Про затвердження Порядку
опечатування органами державної контрольно-ревізійної служби кас,
касових приміщень, складів та архівів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 30, ст. 2146):
1) у назві і постановляючій частині постанови ( 1028-2006-п )
слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити
словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними
органами";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 1028-2006-п ):
у назві Порядку ( 1028-2006-п ) слова "органами державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами";
у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної
служби (далі - контрольна служба)" замінити словами
"Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі -
контролюючий орган)";
абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:
"Форма протоколу опечатування кас, касових приміщень, складів
та архівів встановлюється Держфінінспекцією.";
у другому реченні абзацу першого пункту 7 слова "чи його
відокремленого підрозділу" виключити;
абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції:
"Форма протоколу зняття наклеєного під час опечатування
аркуша паперу встановлюється Держфінінспекцією.";
у тексті Порядку ( 1028-2006-п ) слова "орган контрольної
служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у
відповідному відмінку.
30. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2006 р. N 1673 ( 1673-2006-п ) "Про стан фінансово-бюджетної
дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю
за використанням державного майна і фінансових ресурсів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 49, ст. 3257):
1) у пункті 2:
в абзаці першому слова "органів державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної
фінансової інспекції та її територіальних органів";
в абзаці другому слова "Органам державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державній
фінансовій інспекції та її територіальним органам";
2) у підпункті 2 "в" пункту 13 слова "статутному фонді"
замінити словами "статутному капіталі";
3) у пункті 16:
абзац перший викласти в такій редакції:
"16. Державній фінансовій інспекції:";
у підпунктах 2 і 4 слова "органами державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною
фінансовою інспекцією та її територіальними органами";
4) у підпункті 3 пункту 17 слова "Державного казначейства"
замінити словами "Державної казначейської служби".
31. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого
2007 р. N 253 ( 253-2007-п ) "Про порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ведення
лісового і мисливського господарства та для створення захисних
лісових насаджень і полезахисних лісових смуг" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 14, ст. 512; 2008 р., N 15, ст. 366; 2010 р.,
N 43, ст. 1405; 2011 р., N 10, ст. 459):
1) в абзаці третьому пункту 9 Порядку використання коштів
державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з
ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту
лісів, затвердженого зазначеною постановою ( 253-2007-п ), слова
"контрольно-ревізійних органів" замінити словами "територіальних
органів Держфінінспекції";
2) в абзаці третьому пункту 9 Порядку використання коштів
державного бюджету, що виділяються для створення захисних лісових
насаджень та полезахисних лісових смуг, затвердженого зазначеною
постановою ( 253-2007-п ), слова "контрольно-ревізійних органів"
замінити словами "територіальних органів Держфінінспекції".
32. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2007 р. N 257 ( 257-2007-п ) "Про утворення Міжвідомчої
комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 516;
2010 р., N 43, ст. 1422) позицію "Голова ГоловКРУ" замінити
позицією "Голова Держфінінспекції".
33. В абзаці шостому пункту 9 Порядку проведення моніторингу
та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних
парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21 березня 2007 р. N 517 ( 517-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 р., N 22, ст. 877; 2011 р., N 12, ст. 520), слова "органів
державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами
"Держфінінспекції, її територіальних органів".
34. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 березня
2007 р. N 536 ( 536-2007-п ) "Деякі питання реалізації статті 11
Закону України "Про управління об'єктами державної власності"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 896):
1) в абзаці першому пункту 1 слова "статутного фонду"
замінити словами "статутного капіталу", а слова "Головного
контрольно-ревізійного управління" - словами "Державної фінансової
інспекції";
2) у пункті 2:
в абзаці першому слова "Державної податкової адміністрації та
Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами
"Державної податкової служби та Державної фінансової інспекції";
в абзацах другому - п'ятому слова "органи державної
контрольно-ревізійної служби або" в усіх відмінках замінити
словами "Державна фінансова інспекція та її територіальні органи
або органи" у відповідному відмінку;
3) у пункті 3 слова "Державної податкової адміністрації або
Головного контрольно-ревізійного управління" замінити словами
"Державної податкової служби або Державної фінансової інспекції".
35. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня
2007 р. N 698 ( 698-2007-п ) "Про затвердження Порядку проведення
органами державної контрольно-ревізійної служби державного
фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 37, ст. 1453):
1) у назві і постановляючій частині постанови ( 698-2007-п )
слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити
словами "Державною фінансовою інспекцією, її територіальними
органами";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 698-2007-п ):
у назві Порядку ( 698-2007-п ) слова "органами державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними органами";
у пункті 1 слова "органами державної контрольно-ревізійної
служби (далі - орган контрольної служби)" замінити словами
"Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі -
контролюючий орган)";
пункт 9 виключити;
у тексті Порядку ( 698-2007-п ) слова "орган контрольної
служби" в усіх відмінках замінити словами "контролюючий орган" у
відповідному відмінку.
36. В абзаці п'ятому пункту 5 Порядку здійснення контролю за
виконанням функцій з управління об'єктами державної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня
2007 р. N 832 ( 832-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 45, ст. 1839; 2008 р., N 27, ст. 845; 2009 р., N 68, ст. 2343;
2011 р., N 35, ст. 1451), слово "ГоловКРУ" замінити словом
"Держфінінспекції".
37. В абзаці третьому розділу "Загальна частина" Стратегії
модернізації системи управління державними фінансами, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р.
N 888 ( 888-2007-р ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79,
ст. 2962), слова "Державним казначейством і ГоловКРУ" замінити
словами "Казначейством і Держфінінспекцією".
38. В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1372 ( 1372-2007-п )
"Питання проведення обов'язкового державного страхування за
деякими видами" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91,
ст. 3337) слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити
словами "Державної фінансової інспекції, її територіальних
органів".
39. У пункті 5 Положення про Міжвідомчу координаційну комісію
з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня
2008 р. N 546 ( 546-2008-п ) "Питання Міжвідомчої координаційної
комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва
на селі" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 45, ст. 1463;
2010 р., N 46, ст. 1501), слова "Голови ГоловКРУ" замінити словами
"Голови Держфінінспекції".
40. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
22 жовтня 2008 р. N 943 ( 943-2008-п ) "Про економію бюджетних
коштів, передбачених для утримання органів державної влади та
інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84,
ст. 2816) слова "Головному контрольно-ревізійному управлінню"
замінити словами "Державній фінансовій інспекції".

{ Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399
( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

42. У плані заходів щодо реалізації Концепції розвитку
державного внутрішнього фінансового контролю на період до
2017 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 р. N 1347 ( 1347-2008-р ) (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 82, ст. 2767; 2009 р., N 101, ст. 3542):
1) пункт 6 викласти в такій редакції:
--------------------------------------------------------------------------- |"6. Розроблення |Держфінінспекція |2012-2013 роки |створення | |посібника з питань |Мінфін | |методологічного | |внутрішнього аудиту| | |забезпечення | | | | |внутрішнього | | | | |аудиту"; | ---------------------------------------------------------------------------
2) у пункті 8:
в абзаці восьмому у графі "Найменування заходу" слова
"статутному фонді" замінити словами "статутному капіталі";
у графі "Відповідальні за виконання" слово "ГоловКРУ"
замінити словом "Держфінінспекція";
3) у пунктах 9-13 слово "ГоловКРУ" замінити словом
"Держфінінспекція" у відповідному відмінку.

{ Пункт 43 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

44. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для розвитку тваринництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. N 282
( 282-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 786;
2011 р., N 11, ст. 486), слова "фінансової, контрольно-ревізійної
і податкової служби" замінити словами "фінансових органів,
територіальних органів Держфінінспекції і ДПС".

{ Пункт 45 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1182
( 1182-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 309
( 309-2013-п ) від 24.04.2013 }

47. В абзаці першому пункту 8 Типового положення про
тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 2009 р. N 863 ( 863-2009-п ) "Про посилення
контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 62, ст. 2194), слово
"ГоловКРУ" замінити словом "Держфінінспекції".
48. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з
визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту
зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня
2010 р. N 99 ( 99-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 9, ст. 441), слово "ГоловКРУ" замінити словом
"Держфінінспекції".
49. В абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової
підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 серпня 2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) (Офіційний
вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р.,
N 11, ст. 486), слова "органів державної контрольно-ревізійної і
державної податкової служб" замінити словами "територіальних
органів Держфінінспекції і ДПС".
50. В абзаці сьомому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 лютого 2011 р. N 98 ( 98-2011-п ) "Про суми та склад
витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що
направляються у відрядження підприємствами, установами та
організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 11, ст. 488, N 28, ст. 1195) слова "державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної
фінансової інспекції, її територіальних органів".вверх