Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 05.11.2008965
Документ 965-2008-п, предыдущая редакция — Редакция от 21.08.2009, основание - 850-2009-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2008 р. N 965
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 850 ( 850-2009-п ) від 12.08.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 965
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У графі "Найменування посади" додатка 3 до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,
ст. 632; 2008 р., N 71, ст. 2382):
1) позицію "Директор департаменту, бюро, начальник
управління, начальник управління у складі департаменту, бюро"
доповнити словами ", прес-секретар Прем'єр-міністра України -
начальник Управління у зв'язках із засобами масової інформації
Секретаріату";
2) у позиції "Керівник Протоколу Прем'єр-міністра,
прес-секретар Прем'єр-міністра, керівник прес-служби" слова ",
прес-секретар Прем'єр-міністра, керівник прес-служби" виключити.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 850
( 850-2009-п ) від 12.08.2009 }
3. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
8 грудня 2006 р. N 599 ( 599-2006-р ) "Про віднесення посад
працівників Апарату Прем'єр-міністра України до відповідних
категорій посад державних службовців" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 50, ст. 3340; 2008 р., N 22, ст. 640):
1) в абзаці третьому слова "прес-секретар Прем'єр-міністра
України, керівник Служби протоколу Прем'єр-міністра України,
керівник канцелярії Прем'єр-міністра України," замінити словами
"прес-секретар Прем'єр-міністра України - начальник Управління у
зв'язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету
Міністрів України, керівник Протоколу Прем'єр-міністра України,
заступник керівника Апарату Прем'єр-міністра України - керівник
Секретаріату Прем'єр-міністра України, завідуючий відділом в
Апараті Прем'єр-міністра України,";
2) в абзаці четвертому слова "заступник керівника Служби
протоколу Прем'єр-міністра України, заступник керівника канцелярії
Прем'єр-міністра України" замінити словами "заступник керівника
Протоколу Прем'єр-міністра України, заступник керівника
Секретаріату Прем'єр-міністра України - завідуючий сектором".вверх