Про внесення змін до деяких законів України
Закон Украины от 15.07.1999964-XIV
Документ 964-XIV, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2011, основание - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 38, ст.346 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

З метою стабілізації фінансово-економічного стану підприємств
водного транспорту, що зазнають значних збитків у зв'язку з
військовими діями НАТО проти Союзної Республіки Югославії,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. Статтю 4 Закону України "Про джерела фінансування
дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 47, ст. 648; 1993 р., N 2, ст.4; 1994 р.,
N 27, ст. 221) доповнити частиною такого змісту:
"Звільняються від сплати відрахувань на дорожні роботи
підприємства водного транспорту за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України".
3. Частину першу статті 15 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 8, ст. 59) після слова "власності" доповнити
словами "крім підприємств водного транспорту за переліком,
затвердженим Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 липня 1999 року
N 964-XIVвверх