Документ 961-V, первая редакция — Принятие от 19.04.2007
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 31, ст.404 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 9:
пункт 33 викласти у такій редакції:
"33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених
Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 );
пункт 34 виключити;
2) у частині чотирнадцятій статті 14 слова "загального
користування і з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі"
виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом, у тому числі на таксі, які
були видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними до
закінчення строку їх дії.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 961-V



вверх