Документ 96-2011-п, действует, текущая редакция — Редакция от 15.03.2017, основание - 130-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2011 р. N 96
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
з питань використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для підтримки розвитку
підприємств агропромислового комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 470 ( 470-2012-п ) від 31.05.2012
N 884 ( 884-2015-п ) від 28.10.2015
N 130 ( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 96
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки розвитку підприємств
агропромислового комплексу

1. У тексті Порядку формування, зберігання та використання
державного резервного насіннєвого фонду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 977
( 977-2003-п ) "Деякі питання державного резервного насіннєвого
фонду" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1319, N 32,
ст. 1699; 2005 р., N 13, ст. 667), слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку, а слова "Держкомлісгосп" і
"Держжитлокомунгосп" у всіх відмінках - відповідно словами
"Державне агентство лісових ресурсів" і "Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства" у відповідному відмінку.
2. У Порядку справляння збору та використання коштів на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. N 587
( 587-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 29, ст. 1710;
2007 р., N 26, ст. 1055, N 81, ст. 3014; 2008 р., N 66, ст. 2218;
2009 р., N 60, ст. 2129):
1) в абзаці другому пункту 3 слова "Закладення і нагляд за
молодими садами, виноградниками та ягідниками" замінити словами
"Закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за
ними";
2) у другому реченні абзацу першого пункту 5 слова "державної
контрольно-ревізійної служби" замінити словами "Державної
фінансової інспекції";
3) у пункті 10 слово "фінансової" виключити;
4) у тексті Порядку ( 587-2005-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 470
( 470-2012-п ) від 31.05.2012 }

4. У Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів
у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. N 337 ( 337-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 16, ст. 619; 2008 р., N 31, ст. 969):
1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Відповідальним виконавцем програми є Державне агентство
рибного господарства.";
2) у першому реченні пункту 3 слова і цифри ", передбачених
Загальнодержавною програмою розвитку рибного господарства України
на період до 2010 року" виключити;
3) у пункті 4:
в абзаці першому слова "ГоловКРУ" та "Інституту рибного
господарства Української академії аграрних наук" замінити
відповідно словами "Державної фінансової інспекції" та "Інституту
рибного господарства Національної академії аграрних наук";
в абзаці другому слова "Склад комісії, положення" замінити
словом "Положення", а слово "Держкомрибгосп" - словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства";
4) в абзаці першому пункту 8 слова "Державного казначейства"
замінити словами "Державної казначейської служби";
5) у тексті Порядку ( 337-2007-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку, а слово "Держкомрибгосп" у всіх
відмінках - словами "Державне агентство рибного господарства" у
відповідному відмінку.
5. У Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. N 352 ( 352-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 16, ст. 624; 2008 р., N 34, ст. 1146):
1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Відповідальним виконавцем програми є Державне агентство
рибного господарства.";
2) у першому реченні пункту 3 слова і цифри ", передбачених
Загальнодержавною програмою розвитку рибного господарства України
на період до 2010 року та Загальнодержавною програмою селекції у
тваринництві на період до 2010 року" виключити;
3) у пункті 5:
в абзаці першому слова "Інституту рибного господарства
Української академії аграрних наук" замінити словами "Інституту
рибного господарства Національної академії аграрних наук";
в абзаці другому слова "Склад комісії, положення" замінити
словом "Положення", а слово "Держкомрибгосп" - словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства";
4) у пункті 13 слово "фінансової" виключити;
5) у тексті Порядку ( 352-2007-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку, а слово "Держкомрибгосп" у всіх
відмінках - словами "Державне агентство рибного господарства" у
відповідному відмінку.
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 лютого
2008 р. N 91 ( 91-2008-п ) "Про затвердження Порядку використання
у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів з охорони, захисту і раціонального використання
лісів, наданих у постійне користування агропромисловим
підприємствам" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 16, ст. 407;
2010 р., N 45, ст. 1466):
1) у назві та постановляючій частині постанови ( 91-2008-п )
слова і цифри "у 2008 році" виключити, а слова "з охорони, захисту
і раціонального" замінити словами "з охорони і захисту,
раціонального";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 91-2008-п ):
у назві та пункті 1 Порядку ( 91-2008-п ) слова і цифри "у
2008 році" виключити, а слова "з охорони, захисту і раціонального"
замінити словами "з охорони і захисту, раціонального";
в абзаці другому пункту 3 цифри "2010" замінити словом
"відповідного";
в абзаці третьому пункту 7 цифри "2009" замінити словом
"відповідного";
у пункті 8 слово "фінансової" виключити;
у тексті Порядку ( 91-2008-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку;
у назві додатка до Порядку ( 91-2008-п ) слова "з охорони,
захисту і раціонального" замінити словами "з охорони і захисту,
раціонального".
7. У Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та
хворобами сільськогосподарських рослин, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 398
( 398-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 32,
ст. 1046):
1) в абзаці другому пункту 1 слова "Головна державна
інспекція захисту рослин (далі - Головдержзахист), державні
інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей"
замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба та
її територіальні органи";
2) у першому реченні пункту 11 слова "Державного
казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби";
3) у пункті 14 слово "фінансової" виключити;
4) у тексті Порядку ( 398-2008-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку, а слово "Головдержзахист" у всіх
відмінках - словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба"
у відповідному відмінку.
8. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 березня
2009 р. N 232 ( 232-2009-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для селекції в рослинництві" (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 21, ст. 674; 2010 р., N 45, ст. 1471):
1) у назві та постановляючій частині постанови ( 232-2009-п )
слова і цифри "у 2009 році" виключити;
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 232-2009-п ):
у назві Порядку ( 232-2009-п ) слова і цифри "у 2009 році"
виключити;
у пункті 1:
слова і цифри "у 2009 році" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Головним розпорядником бюджетних коштів за програмою
"Селекція в рослинництві" є Міністерство аграрної політики та
продовольства, а за програмою "Селекція сільськогосподарських
культур у ланках первинного рослинництва" - Національна академія
аграрних наук.";
в абзаці першому пункту 4 цифри "2009" замінити словом
"відповідний";
у підпункті 3 пункту 6 цифри "2009" замінити словом
"відповідний";
у тексті Порядку ( 232-2009-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку.

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 884
( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 червня
2010 р. N 502 ( 502-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
на витрати, пов'язані з комплексом заходів із зберігання,
перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового
регулювання державного інтервенційного фонду" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 48, ст.1576):
1) у назві та постановляючій частині постанови ( 502-2010-п )
слова і цифри "у 2010 році" виключити;
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 502-2010-п ):
у назві та пункті 1 Порядку ( 502-2010-п ) слова і цифри
"у 2010 році" виключити;
в абзаці другому пункту 8 слово "фінансової" виключити;
у тексті Порядку ( 502-2010-п ) слова "Мінагрополітики" і
"Мінекономіки" замінити відповідно словами "Міністерство аграрної
політики та продовольства" і "Міністерство економічного розвитку
та торгівлі" у відповідному відмінку.
11. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 червня
2010 р. N 503 ( 503-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а
також закупівлю матеріально-технічних ресурсів для потреб
сільськогосподарських товаровиробників" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 48, ст. 1577):
1) у назві та пункті 1 постанови ( 503-2010-п ) слова і цифри
"у 2010 році" виключити;
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 503-2010-п ):
у назві та пункті 1 Порядку ( 503-2010-п ) слова і цифри "у
2010 році" виключити;
у пункті 7 слово "фінансової" виключити;
у тексті Порядку ( 503-2010-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку.

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 130
( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }
13. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 липня
2010 р. N 648 ( 648-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, що
спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної
техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх
реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах
фінансового лізингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58,
ст. 2004):
1) у назві та постановляючій частині постанови слова і цифри
"у 2010 році" виключити, а слова "Стабілізаційного фонду, що
спрямовуються на закупівлю племінних нетелів" замінити словами ",
передбачених у державному бюджеті для закупівлі племінних
нетелей";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 648-2010-п ):
у назві Порядку ( 648-2010-п ) слова і цифри "у 2010 році"
виключити, а слова "Стабілізаційного фонду, що спрямовуються на
закупівлю племінних нетелів" замінити словами ", передбачених у
державному бюджеті для закупівлі племінних нетелей";
у пункті 1 слова "Стабілізаційного фонду, передбачених"
замінити словами ", передбачених у державному бюджеті";
у пункті 2 слова "обсяги фінансування" замінити словами
"граничні ціни на них";
абзаци четвертий - шостий пункту 3 виключити;
в абзаці першому пункту 4 слово "угоди" замінити словами
"договору про надання безвідсоткової позики", а слова "Державне
казначейство" в усіх відмінках - словами "Державна казначейська
служба" у відповідному відмінку;
у пункті 5:
в абзаці першому слова "Для отримання техніки, племінних
нетелів та корів лізингоодержувачі" замінити словом
"Лізингоодержувачі";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Лізингові платежі в частині відшкодування вартості техніки,
племінних нетелей та корів вносяться лізингоодержувачами на
рахунок лізингодавця, відкритий в органах Державної казначейської
служби. Державна казначейська служба перераховує зазначені кошти
протягом трьох робочих днів на рахунки, відкриті в органах
Державної казначейської служби для обліку надходжень державного
бюджету відповідно до законодавства.";
абзац четвертий після слова "становить" доповнити словами "не
менш як";
в абзаці другому пункту 8 слово "фінансової" виключити;
у тексті Порядку ( 648-2010-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку, а слово "нетелів" - словом "нетелей".
14. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 серпня
2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310):
1) у постанові ( 794-2010-п ):
у назві постанови ( 794-2010-п ) слова і цифри "у 2010 році"
виключити, а слова "Стабілізаційного фонду" замінити словами ",
передбачених у державному бюджеті";
у вступній частині слова і цифри "Відповідно до частини
другої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" виключити;
у пункті 1 слова і цифри "у 2010 році" виключити, а слова
"Стабілізаційного фонду" замінити словами ", передбачених у
державному бюджеті";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 794-2010-п ):
у назві Порядку ( 794-2010-п ) слова і цифри "у 2010 році"
виключити, а слова "Стабілізаційного фонду" замінити словами ",
передбачених у державному бюджеті";
у пункті 1 слова і цифри "у 2010 році" виключити, а слова
"Стабілізаційного фонду, що спрямовуються" замінити словами
"передбачених у державному бюджеті";
у пункті 3:
підпункт 1 виключити;
в абзаці першому підпункту 2 слова "за залученими
короткостроковими кредитами" замінити словами і цифрами "за
короткостроковими кредитами, залученими у 2010 та поточному
роках";
у підпункті 3:
абзац перший викласти у такій редакції:
"3) за середньостроковими кредитами, залученими у поточному
та трьох попередніх роках, в тому числі пролонгованими або
рефінансованими у 2010 році, відсотки за користування якими
нараховані і сплачені у поточному році:";
в абзаці дев'ятому слова "за біржовими контрактами"
виключити;
у підпункті 4:
абзац перший викласти у такій редакції:
"4) за довгостроковими кредитами, залученими у поточному та
чотирьох попередніх роках, в тому числі пролонгованими або
рефінансованими у 2010 році, відсотки за користування якими
нараховані і сплачені у поточному році:";
в абзаці четвертому цифри "2009" замінити цифрами "2010";
в абзацах шостому та дев'ятому слова і цифри "за кредитами,
залученими у 2006-2009 та поточному роках" виключити;
в абзаці першому підпункту 5 слова і цифри "залученими у
2009 та поточному роках" замінити словами і цифрами "залученими не
раніше 2009 року, відсотки за користування якими нараховані і
сплачені у поточному році";
абзац перший пункту 4 замінити абзацами такого змісту:
"4. Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам
агропромислового комплексу (далі - позичальники), які залучили
кредити:
у 2007-2009 роках в національній та іноземній валюті згідно з
укладеними договорами;
у 2010 році, - за умови, що сума відсотків за користування
кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є
надання банками послуг (розрахункове обслуговування кредиту,
розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні
послуги), не перевищує у національній валюті 25 відсотків річних,
а в іноземній валюті - 16 відсотків річних;
у поточному році, - за умови, що сума відсотків за
користування кредитами та за додатково укладеними договорами,
предметом яких є надання банками послуг (розрахункове
обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління
кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній
валюті 21 відсотка річних, а в іноземній валюті - 13 відсотків
річних.
Компенсація за кредитами, залученими у 2009-2010 та поточному
роках в іноземній валюті для закупівлі племінної худоби та птиці,
а також нової сільськогосподарської техніки і обладнання
іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні,
згідно із затвердженим в установленому порядку переліком,
надається лише в разі укладення позичальником
зовнішньоекономічного договору.".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
абзац дев'ятий пункту 10 виключити;
пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Позичальники для отримання права на компенсацію за
кредитами, залученими у попередніх роках, подають конкурсним
комісіям заявку і документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку,
та проходять конкурсний відбір на загальних умовах відповідно до
цього Порядку.";
у пункті 13:
абзац перший після слів "довгостроковими кредитами,"
доповнити словами і цифрами "з яких не менш як 15 відсотків
спрямовуються на здешевлення кредитів, залучених для реалізації
інноваційних проектів, спрямованих на розвиток агропромислового
комплексу,";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"виконують державні програми із забезпечення продовольчої
безпеки держави";
абзац сьомий після слова "зерно" доповнити словами "та
борошно";
у пункті 14:
абзаци перший і третій виключити;
в абзаці п'ятому слова "Державного казначейства" замінити
словами "Державної казначейської служби";
у пункті 15 слова "коштів Стабілізаційного фонду" замінити
словами "коштів, передбачених у державному бюджеті";
у пункті 16 слово "фінансової" виключити, а слова "коштів
Стабілізаційного фонду" замінити словами "коштів, передбачених у
державному бюджеті";
у тексті Порядку ( 794-2010-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку.
15. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 вересня
2010 р. N 893 ( 893-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для надання
державної фінансової підтримки для створення оптових ринків
сільськогосподарської продукції" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 74, ст. 2636):
1) у постанові ( 893-2010-п ):
у назві постанови ( 893-2010-п ) слова і цифри "у 2010 році"
та слово "державної" виключити, а слова "Стабілізаційного фонду"
замінити словами ", передбачених у державному бюджеті";
у вступній частині слова і цифри "Відповідно до статті 74
Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
виключити;
у постановляючій частині слова і цифри "у 2010 році" та слово
"державної" виключити, а слова "Стабілізаційного фонду" замінити
словами ", передбачених у державному бюджеті";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 893-2010-п ):
у назві Порядку ( 893-2010-п ) слова і цифри "у 2010 році" та
слово "державної" виключити, а слова "Стабілізаційного фонду"
замінити словами ", передбачених у державному бюджеті";
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Міністерству
аграрної політики та продовольства для надання фінансової
підтримки створення оптових ринків сільськогосподарської продукції
(далі - бюджетні кошти).";
пункти 4 і 15 виключити;
у тексті Порядку ( 893-2010-п ) слово "Мінагрополітики"
замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства"
у відповідному відмінку.

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 884
( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }вверх