Документ 955-2001-п, текущая редакция — Редакция от 17.12.2016, основание - 950-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2001 р. N 955
Київ
Про затвердження Порядку планування заходів державного
фінансового контролю Державною аудиторською службою
та її міжрегіональними територіальними органами
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
в редакції Постанови КМ
N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003
N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004
N 278 ( 278-2005-п ) від 13.04.2005
N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006
N 810 ( 810-2007-п ) від 06.06.2007
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
N 631 ( 631-2013-п ) від 01.08.2013
N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014
N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015
N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок планування заходів державного
фінансового контролю Державною аудиторською службою та її
міжрегіональними територіальними органами (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ N 950
( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади в місячний термін привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 955
ПОРЯДОК
планування заходів державного фінансового контролю Державною
аудиторською службою та її міжрегіональними
територіальними органами
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
в редакції Постанови КМ
N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
{ У тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної
служби" у всіх відмінках замінено словами "Держфінінспекція та
її територіальні органи" у відповідному відмінку, а слово
"ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "контрольно-ревізійної роботи
Держфінінспекції та її територіальних органів"
замінено словами "проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби та її
міжрегіональних територіальних органів", а слово
"Держфінінспекція" в усіх відмінках - словом
"Держаудитслужба" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
1. Цей Порядок розроблено з метою впорядкування планування
заходів державного фінансового контролю (державного фінансового
аудиту та інспектування) в міністерствах, інших органах виконавчої
влади, в державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного
соціального страхування, у бюджетних установах і у суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в
період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів,
державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування або використовують (використовували у
період, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі -
підконтрольні установи). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630
( 1630-2003-п ) від 15.10.2003, N 1777 ( 1777-2004-п ) від
31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від
25.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810
( 810-2007-п ) від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від
01.08.2013, N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015, N 950
( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
2. Порядком установлюється механізм складання і затвердження
планів проведення заходів державного фінансового контролю
Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів.
3. Проведення державного фінансового аудиту та інспектування
здійснюється відповідно до планів проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних
територіальних органів, які складаються на кожний квартал. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 950 ( 950-2016-п ) від
14.12.2016 }
{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
5. Плани проведення заходів державного фінансового контролю
включають питання, вирішення яких належить до компетенції
Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів. { Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011, N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
6. Строки підготовки та порядок затвердження планів
проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби
та її міжрегіональних територіальних органів визначаються
Держаудитслужбою. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
7. Основними підставами для включення заходів з проведення
державного фінансового аудиту та інспектування до планів
проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби
та її міжрегіональних територіальних органів є: { Абзац перший
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006, N 810 ( 810-2007-п ) від
06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від 01.08.2013 }
а) закони, акти Президента України, постанови Верховної Ради
України, прийняті відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України, акти Кабінету Міністрів України, доручення
Прем’єр-міністра України, накази Мінфіну, які не потребують
термінового виконання без включення до планів; { Підпункт "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }
б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних
осіб з приводу проведення ревізій, які можливо виконати у
плановому порядку; { Підпункт "б" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }
в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономрозвитку,
ДФС, Казначейства, прийняті Держаудитслужбою до виконання; { Підпункт "в" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 950 ( 950-2016-п ) від
14.12.2016 }
г) ініціатива, виявлена Держаудитслужбою та її
територіальними органами з урахуванням таких критеріїв, як:
економічна та соціальна важливість питань, які обов'язково
включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на
відповідний період;
значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів,
що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання
державних органів;
публічна інформація про факти порушень і зловживань у
фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;
імовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі
внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього контролю;
{ Абзац п’ятий підпункту "г" пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
{ Абзац шостий підпункту "г" пункту 7 виключено на підставі
Постанови КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
ризики допущення фінансових порушень у підконтрольних
установах; { Підпункт "г" пункту 7 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
ґ) ініціатива, виявлена підконтрольними установами та їх
органами управління, прийнята Держаудитслужбою до виконання. { Пункт 7 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006 }
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1630 ( 1630-2003-п ) від
15.10.2003 )
8. Внесення змін до планів проведення заходів державного
фінансового контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних
територіальних органів проводиться у порядку їх затвердження.вверх