Документ 953-2009-п, действует, текущая редакция — Редакция от 15.03.2017, основание - 130-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2009 р. N 953
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
з питань фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 794 ( 794-2010-п ) від 11.08.2010
N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011
N 130 ( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 953

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208
( 208-2011-п ) від 09.03.2011 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 130
( 130-2017-п ) від 01.03.2017 }

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня
2004 р. N 1102 ( 1102-2004-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів державного бюджету для надання підтримки
фермерським господарствам" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 34, ст. 2269; 2006 р., N 8, ст. 441; 2007 р., N 17, ст. 652;
2008 р., N 17, ст. 447; 2009 р., N 46, ст. 1553):
1) у назві та пункті 1 постанови ( 1102-2004-п ) слова
"державного бюджету" замінити словами ", передбачених у державному
бюджеті";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 1102-2004-п ):
абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
"Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам,
які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними
відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу
про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у
яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового
використання бюджетних коштів.";
абзаци сьомий та дев'ятий пункту 8 виключити.
4. В абзаці першому пункту 4 Порядку справляння збору та
використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 р. N 587 ( 587-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 29, ст. 1710; 2007 р., N 26, ст. 1055, N 81,
ст. 3014; 2008 р., N 66, ст. 2218; 2009 р., N 60, ст. 2129), слова
"які більше ніж півроку мають заборгованість із сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових
фондів," виключити.
5. У Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції
рослинництва на зрошуваних землях, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 345
( 345-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 29, ст. 925,
N 66, ст. 2218; 2009 р., N 18, ст. 571):
1) абзац перший пункту 2 після слів "сільськогосподарським
підприємствам" доповнити словами ", включаючи навчально- і
науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів
(зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з
виробництва сільськогосподарської продукції),";
2) у пункті 4 слова ", мають прострочену більш як на півроку
заборгованість перед державним і місцевими бюджетами (податкові
збори, обов'язкові платежі) та Пенсійним фондом України"
виключити;
3) абзац шостий пункту 8 виключити.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 794
( 794-2010-п ) від 11.08.2010 }

7. Підпункти 1 і 4 пункту 6 Порядку використання у 2009 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в
рослинництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 232 ( 232-2009-п ) (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 21, ст. 674), виключити.
8. У Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного
фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня
2009 р. N 625 ( 625-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 47, ст. 1577):
1) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Заявку на отримання бюджетних коштів (далі - заявка)
мають право подавати комісії до 1 листопада за місцем провадження
своєї діяльності сільськогосподарські підприємства, навчально- і
науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів
(зокрема, їх структурні підрозділи, що провадять діяльність з
виробництва сільськогосподарської продукції), які вирощують
зазначені у пункті 2 цього Порядку сільськогосподарські культури,
крім бюджетних установ та сільськогосподарських підприємств, що
визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про
банкрутство.";
2) у пункті 8:
у підпункті 2:
в абзаці першому слова "засвідчені в установленому порядку"
виключити;
абзац четвертий виключити;
підпункти 3-5 виключити.
9. Підпункт 7 пункту 9 Порядку використання у 2009 році
коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 723
( 723-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 53,
ст. 1838), виключити.вверх