Документ 950_010, действует, текущая редакция — Подписание от 08.10.2004

            Спонсорська угода 
між Міністерством оборони України та
групою Національних директорів з кодифікації
НАТО (AC/135) про приєднання до системи
кодифікації НАТО

Дата підписання: 08.10.2004 Дата набуття чинності: 08.10.2004
Міністерство оборони України та Група національних директорів
з кодифікації НАТО (AC/135) (далі - Сторони),
ґрунтуючись на положеннях Цільового плану Україна - НАТО на
2004 рік ( v0006520-04 ) в рамках Плану дій ( v0002520-03 ) в
частині реалізації заходів щодо стандартизації озброєння і
військової техніки,
виходячи із зацікавленості у підвищенні рівня
матеріально-технічного забезпечення збройних сил за рахунок
усунення дублювання предметів постачання, оптимізації їх
накопичення та розподілу запасів,
усвідомлюючи необхідність підвищення ефективності закупівлі
продукції військового призначення шляхом створення інформаційної
бази (каталогізації) про виробників та постачальників продукції
військового призначення,
домовились про таке:
1. Українська сторона приймає принципи системи кодифікації
НАТО, які викладені в угодах НАТО щодо стандартизації N 3150,
3151, 4177 та 4438, а також принципи та процедури, що містяться у
Керівництві НАТО з кодифікації (AcodP-1, Частина - 1).
2. Уповноваженим органом Української сторони щодо
співробітництва з НАТО у галузі кодифікації є Бюро кодифікації у
військовій сфері Збройних Сил України, яке в рамках цієї Угоди діє
як Національне бюро кодифікації України (НБК України) і
розташоване за адресою: Україна, 01135, м. Київ-135, вул.
Ісаакяна, 17.
3. Для отримання даних та послуг з кодифікації Українська
сторона укладає окремі двосторонні угоди з відповідними державними
органами держав - членів НАТО, відповідно до пункту 142
Керівництва НАТО з кодифікації (AcodP-1, Частина - 1).
4. Запити на послуги повинні розроблятися Українською
стороною та направлятися до Секретаріату AC/135 згідно з
правилами, встановленими в Керівництві НАТО з кодифікації
(AcodP-1, Частина - 1), та його змінами й перевиданнями,
опублікованими під керівництвом AC/135.
5. У рамках цієї Угоди можуть надаватись такі послуги:
забезпечення кодами державних та комерційних установ НАТО
організацій-виробників, які є постачальниками Збройних Сил
України;
присвоєння кодів назвам предметів постачання;
представлення запитів щодо внесення змін до системи
кодифікації НАТО;
забезпечення копіями порядку денного засідань AC/135,
прийнятих рішень, переліків заходів щодо їх реалізації,
інші послуги за взаємною згодою Сторін.
6. Секретаріат AC/135 згідно з правилами, викладеними в
Керівництві НАТО з кодифікації, буде надсилати всі запити, які він
отримає від Української сторони, до держав - членів НАТО і
Організації з матеріально-технічного постачання та обслуговування
НАТО (NAMSA), а також направлятиме результати до НБК України.
7. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та
застосування цієї Угоди, Сторони вирішуватимуть їх шляхом
консультацій та переговорів і не будуть звертатися до міжнародного
суду чи третьої сторони для їх вирішення.
8. Секретаріат AC/135 надішле Українській стороні копії
відповідних нетаємних офіційних документів НАТО, включаючи
інформацію згідно із запитами щодо внесення змін до системи
кодифікації НАТО, звіти про проблеми, форми НАТО AC/135 N 9 та N
29, які публікуються Секретаріатом AC/135.
9. Кошти (у євро) за послуги, які надаються згідно з цією
Угодою надсилатимуться безпосередньо Секретаріату AC/135, а умови
оплати визначатиме NAMSA.
10. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання.
11. За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть вноситися зміни
та доповнення.
Дія цієї Угоди автоматично продовжуватиметься щоразу на
наступний рік якщо за шість місяців до початку наступного року
будь-яка із Сторін не повідомить іншу Сторону про свій намір
припинити дію цієї Угоди.
Припинення строку дії цієї Угоди не впливатиме на реалізацію
спільних дій, які виконуються Сторонами в рамках цієї Угоди і які
не завершені до її припинення.
Вчинено в м. Battle Creek, USA "08" october 2004 року в двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо
тлумачення цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською
мовою.
Від Міністерства оборони Від Групи національних
України директорів з кодифікації
НАТО (AC/135)
Ігор Тимофєєв Ричард Мейсон
Заступник Міністра Голова групи AC/135
оборони України
Дата 27.08.2004 Дата 8.10.2004
Підпис Підписвверх