Документ 949-2015-п, первая редакция — Принятие от 11.11.2015
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 949
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 7 квітня 2015 р. № 260

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 29, ст. 2092; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2009 р., № 39, ст. 1305; 2013 р., № 67, ст. 2439) і від 7 квітня 2015 р. № 260 “Про деякі особливості грошового забезпечення та заробітної плати осіб начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1066) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 949

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і від 7 квітня 2015 р. № 260

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268:

1) в абзаці другому підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 постанови слова “органів внутрішніх справ” замінити словами “органів Національної поліції”;

2) у додатках до постанови:

у назві додатка 13-1 слова “центрального апарату МВС” замінити словами “апарату Національної поліції”;

у додатку 24-1:

у назві додатка слова “головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті” замінити словами “головних управлінь Національної поліції в областях, м. Києві, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі”;

у графі “Місячний посадовий оклад, гривень”:

назву підграфи “Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ, управління МВС на транспорті” викласти в такій редакції:

“поза групою, м. Київ”;

у назві підграфи “II, м. Севастополь” слова “, м. Севастополь” виключити;

додаток 29-1 виключити;

у додатку 34-1:

у назві додатка слова “міських, районних, лінійних органів головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті” замінити словами “управлінь, відділів (відділень) поліції головних управлінь Національної поліції в областях, м. Києві, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі”;

у графі “Найменування посади” слова “Начальник слідчого відділу, слідчого відділення - заступник начальника міського, районного, лінійного органу” замінити словами “Начальник слідчого відділу, слідчого відділення”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2015 р. № 260:

1) у назві постанови слова “осіб начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ” замінити словами “поліцейських та працівників Національної поліції”;

2) у пункті 1:

слова “Міністру внутрішніх справ” замінити словами “Голові Національної поліції”;

слова “особам начальницького складу” замінити словом “поліцейським”;

слова “Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “Національної поліції”;

3) у пункті 3:

в абзаці другому слова “особам начальницького складу та працівникам Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “поліцейським та працівникам Головного слідчого управління Національної поліції”;

в абзаці третьому слова “осіб начальницького складу та працівників Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ” замінити словами “поліцейських та працівників Головного слідчого управління Національної поліції”.вверх