Документ 942-2015-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.11.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.11.2015. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2015 р. № 942
Київ

Про внесення змін до розділу III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до розділу III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 24, ст. 664, № 63, ст. 2092, № 72, ст. 2363, № 87, ст. 2015), такі зміни:

у пункті 1 абзац десятий виключити;

пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати абзацами третім і четвертим.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
вверх