Про затвердження умов проведення відкритих торгів з продажу пакета акцій ВАТ "Рівнеазот"
Распоряжение Кабинета Министров Украины; Условия от 14.03.200194-р
Документ 94-2001-р, текущая редакция — Принятие от 14.03.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 14 березня 2001 р. N 94-р
Київ

Про затвердження умов проведення
відкритих торгів з продажу пакета
акцій ВАТ "Рівнеазот"

1. Затвердити умови проведення відкритих торгів з продажу
пакета акцій ВАТ "Рівнеазот" (додаються).
Пакет складається з 183329120 простих іменних акцій, що
становить 53,86 відсотка статутного фонду товариства, номінальною
вартістю 45832,28 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку відкриті торги з продажу
пакета акцій ВАТ "Рівнеазот" з урахуванням затверджених цим
розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Рівнеазот".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 94-р
УМОВИ
проведення відкритих торгів з продажу
пакета акцій ВАТ "Рівнеазот"

1. У відкритих торгах з продажу пакета акцій ВАТ "Рівнеазот"
(далі - тендер) мають право брати участь особи, які можуть бути
покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), є промисловими
інвесторами відповідно до пункту 10 Державної програми
приватизації на 2000 - 2002 роки та відповідають кваліфікаційним
вимогам, визначеним згідно із законодавством.
Учасник тендера зобов'язаний в термін та в порядку, які
встановлені правилами тендера з продажу пакета акцій ВАТ
"Рівнеазот", затвердженими Фондом державного майна (далі - правила
тендера), надати інформацію про осіб, пов'язаних з ним відносинами
контролю за господарською діяльністю, а також інформацію,
необхідну для одержання згоди Антимонопольного комітету на
придбання пакета акцій ВАТ "Рівнеазот".
До участі в тендері не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю за
господарською діяльністю, з якої неможливо встановити суб'єктів
господарювання, що будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ
"Рівнеазот".
Учасник тендера повинен надати тендерну гарантію у вигляді
грошового внеску на рахунок Фонду державного майна у розмірі, що
встановлюється правилами тендера.
2. Відповідність покупця кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, які визначені
правилами тендера.
3. Початкова ціна продажу пакета акцій - 46687 тис. гривень.
4. Покупець зобов'язаний:
здійснити модернізацію виробничих потужностей товариства;
забезпечити розширення ринків збуту продукції;
оптимізувати систему постачання сировини;
запровадити нові види продукції;
здійснити оптимізацію системи управління товариством.вверх