Про проект Закону України про організацію гастрольної діяльності в Україні
Постановление Верховной Рады Украины от 09.09.199894-XIV
Документ 94-XIV, текущая редакция — Принятие от 09.09.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про організацію
гастрольної діяльності в Україні

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Проект Закону України про організацію гастрольної
діяльності в Україні, внесений Президентом України ( 747/98 )
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ), відхилити.
2. Доручити комітетам Верховної Ради України з питань
культури і духовності, з питань фінансів і банківської діяльності,
з питань економічної політики, управління народним господарством,
власності та інвестицій разом з Кабінетом Міністрів України
розробити пропозиції щодо системи ефективних правових заходів, які
б унеможливили ухилення суб'єктів гастрольної діяльності, що
здійснюється на комерційній основі, від належної сплати податків і
зборів, передбачених чинним законодавством України, та в місячний
термін внести відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради
України.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 9 вересня 1998 року
N 94-XIVвверх