Документ 939-2009-п, первая редакция — Принятие от 03.09.2009
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2009 р. N 939
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері
квітково-декоративного насінництва та розсадництва

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері
квітково-декоративного насінництва та розсадництва, згідно з
додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 939
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності і визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) у сфері квітково-декоративного насінництва
та розсадництва

1. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської
діяльності у сфері квітково-декоративного насінництва та
розсадництва, яка підлягає державному нагляду (контролю),
здійснюється за такими критеріями:
можливість виникнення ризиків, пов'язаних з виробництвом,
заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням,
реалізацією насіння і садивного матеріалу (оригінального,
елітного, репродукційного) квітково-декоративних рослин (далі -
насіння і садивний матеріал);
додержання технології виробництва насіння і садивного
матеріалу;
виконання вимог законодавства, стандартів, норм і правил у
сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності та видів
господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику
належать до таких ступенів ризику - високий, середній та
незначний.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з
виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням,
зберіганням, а також іншим введенням в обіг оригінального насіння
і садивного матеріалу.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять діяльність, пов'язану з
виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням,
зберіганням, а також іншим введенням в обіг елітного насіння і
садивного матеріалу.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, які провадять діяльність, пов'язану з
виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням,
зберіганням, а також іншим введенням в обіг репродукційного
насіння і садивного матеріалу, та суб'єкти господарювання у цій
сфері, які не увійшли до суб'єктів з високим та середнім ступенем
ризику.
6. У разі коли суб'єкт господарювання може належати одночасно
до двох ступенів ризику, він відноситься до вищого ступеня.
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання у сфері квітково-декоративного
насінництва та розсадництва проводяться:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два
роки;
з незначним ступенем ризику - один раз на три роки.вверх