Документ 936-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 06.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.12.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 грудня 2017 р. № 936
Київ

Про надання у 2017 році державної гарантії за зобов’язаннями державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

Відповідно до підпункту “а” пункту 1 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” за кредитом (позикою) в сумі 250000 тис. доларів США, що залучається ним для фінансування інвестиційного проекту (державного) “Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України” (далі - запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, що додаються.

3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється на надання державних гарантій за запозиченням.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписати договір щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням та інші пов’язані з ним документи, зокрема арбітражну угоду.

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості здійснювати контроль за цільовим використанням запозичення та фінансовим станом державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.

6. Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству економічного розвитку і торгівлі у встановленому законодавством порядку здійснювати моніторинг стану реалізації інвестиційного проекту (державного) “Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України” та проводити аналіз ефективності надання державної підтримки для реалізації проекту.

7. Міністерству енергетики та вугільної промисловості забезпечити погодження надання державної гарантії, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 936

УМОВИ
надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (далі - позичальник) за кредитом (позикою), що залучається ним для фінансування інвестиційного проекту (державного) “Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України” (далі - державна гарантія).

2. Державна гарантія надається для забезпечення повного виконання боргових зобов’язань позичальника за кредитом (позикою), сума якого становить 250000 тис. доларів США (далі - запозичення), включаючи зобов’язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, комісій та інших зобов’язань за запозиченням.

3. Стороною договору щодо надання державної гарантії, крім кредитора (позикодавця) та гаранта, також може бути Корпорація зарубіжних приватних інвестицій (Overseas Private Investment Corporation), яка надає страхування у зв’язку із запозиченням і до якої можуть перейти права вимоги до позичальника за запозиченням.

4. Забезпеченням виконання зобов’язань позичальника за державною гарантією є право договірного списання коштів з рахунків позичальника, відкритих у банках, у визначеному законодавством порядку в розмірі не менше 100 відсотків суми боргових зобов’язань позичальника за запозиченням.

5. Плата за надання державної гарантії установлюється в розмірі 0,5 відсотка річних непогашеного обсягу запозичення.

6. До надання державної гарантії позичальник забезпечує погодження залучення запозичення відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325).

7. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

8. Державна гарантія надається на строк до повного виконання зобов’язань за запозиченням.вверх