Документ 931-96-п, текущая редакция — Редакция от 25.08.1998, основание - 1336-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 серпня 1996 р. N 931
Київ
Про стан виконання Указу Президента України
від 12 травня 1996 р. N 333 "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Кабінет Міністрів України відзначає, що проведена
міністерствами і відомствами, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями робота з виконання Указу Президента
України від 12 травня 1996 р. N 333 ( 333/96 ) "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" ще малоефективна. Незважаючи на те, що темп зростання заборгованості із
соціальних виплат з 1 по 15 липня ц.р. порівняно з відповідним
періодом червня зменшився у 2,7 раза, її розмір у першій половині
липня збільшився на 13,2 трлн.крб. і становив 305
трлн.карбованців. Якщо заборгованість із соціальних виплат в цілому по місцевих
бюджетах збільшилася з 1 червня по 15 липня на 38,4 відсотка, то в
Автономній Республіці Крим цей показник досяг 131, Львівській
області - 121,7, Харківській - 156,6, Черкаській - 87,5, у м.
Києві - 207,7 відсотка. У зазначених регіонах темп зростання
заборгованості систематично перевищує середній по Україні. Сума
заборгованості із соціальних виплат з державного бюджету за
зазначений період збільшилася на 24 відсотки. Таке становище є наслідком недостатньо вживаних
міністерствами і відомствами, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями заходів до стабілізації виробництва,
зменшення заборгованості за платежами та організації виконання
плану надходжень до бюджетів. Найбільший спад обсягів виробництва промислової продукції у
першому півріччі 1996 р. і недовиконання плану надходжень доходів
до бюджетів допущено в Автономній Республіці Крим,
Дніпропетровській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській,
Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській,
Черкаській та Чернівецькій областях. За незадовільного стану розрахунків з бюджетом Рівненська та
Чернівецька обласні державні адміністрації не вживають достатніх
заходів для подання позовів до арбітражних судів про визнання
неплатоспроможних платників банкрутами. У Черкаській та Чернівецькій областях у травні і червні
жодного разу не розглядалося питання про розірвання контрактів із
керівниками, які не забезпечують виконання бюджетної та податкової
дисципліни. Не надається належного значення більш повному залученню до
бюджетів місцевих податків і зборів. Так, за виконання плану
надходжень місцевих податків в першому півріччі 1996 р. в цілому
по Україні на 65,3 відсотка річного плану в Автономній Республіці
Крим його реалізовано лише на 36,7 відсотка, Дніпропетровській
області на 49,9, Івано-Франківській - на 60,7, Луганській - на
58,5, Кіровоградській - на 57,7, Тернопільській - на 55,7
відсотка. Так, за матеріалами перевірок, здійснених робочими групами, у
Тернопільській області 23 відсотки Рад не запровадили місцевих
податків і зборів. Комунальний податок, що становить 75 відсотків
усіх надходжень місцевих податків і зборів області, не
застосовують 67 сільських Рад. На збільшення заборгованості із соціальних виплат з бюджетів
усіх рівнів вплинуло й те, що окремі органи виконавчої влади не
забезпечують пріоритетне їх фінансування. Зокрема, у червні ц.р. в
Луганській області на соціальні виплати було спрямовано 37,5
відсотка надходжень до місцевих бюджетів, Львівській - 52,
Рівненській - 46,3, Черкаській - 50,9, Чернівецькій - 51,8,
Чернігівській - 36,2, у м.Києві - 29,9 відсотка. Керівники ряду міністерств і відомств та підвідомчих їм
бюджетних установ і організацій не забезпечили скорочення видатків
і допустили перевитрати обсягів асигнувань, що передбачені для
оплати праці у державному бюджеті на 1996 рік. Значні суми
перевитрат у першому півріччі допустили Міністерство освіти,
Міністерство культури і мистецтв, Міністерство охорони здоров'я,
Міністерство сільського господарства і продовольства,
Укрзалізниця. Тернопільська обласна державна адміністрація не вжила
достатніх заходів до приведення штатної чисельності працівників у
відповідність з обсягами асигнувань, передбачених у бюджеті на
оплату праці. Так, тільки видатки на утримання закладів освіти,
перевищують асигнування з бюджету області на 59 млрд. карбованців.
З метою забезпечення неухильного виконання Указу Президента
України від 12 травня 1996 р. N 333 ( 333/96 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1 Роботу міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої
влади щодо виконання Указу Президента України від 12 травня 1996
р. N 333 визнати недостатньою.
2. Внести Президентові України подання про звільнення із
займаної посади голови Тернопільської обласної державної
адміністрації Косенка Б.Г. за невиконання Указу Президента України
від 12 травня 1996 р. N 333 ( 333/96 ) та несамокритичне
ставлення до своєї роботи.
3. Оголосити догану: Міністру освіти Згуровському М.З. та Міністру культури і
мистецтв Остапенку Д.І. за недотримання передбачених Законом
України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР )
лімітів бюджетних асигнувань на заробітну плату працівників
установ і організацій, підвідомчих Міністерству освіти та
Міністерству культури і мистецтв;
Міністру транспорту Данькевичу І.П. та Міністру рибного
господарства Шведенку М.М. за незабезпечення підприємствами і
організаціями, підвідомчими Міністерству транспорту та
Міністерству рибного господарства, своєчасного перерахування
податків і платежів до бюджету та Пенсійного фонду.
4. Відзначити вкрай незадовільну роботу: Міністра промисловості Мазура В.Л. щодо добору та розстановки
кадрів на підприємствах, підвідомчих Міністерству промисловості; голів Луганської, Рівненської, Чернівецької, Черкаської,
Харківської, Львівської та Івано-Франківської обласних державних
адміністрацій щодо організації виконання Указу Президента України
від 12 травня 1996 р. N 333; Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Київської
міської державної адміністрації щодо забезпечення повноти
надходжень до бюджету податків і місцевих зборів та проведення
розрахунків з Державним бюджетом України; акціонерних комерційних банків "Промінвестбанк", "Україна" та
"Укрсоцбанк" щодо забезпечення своєчасності перерахування коштів
до Пенсійного фонду.
5. Міністерствам, відомствам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям: забезпечити у серпні ц. р. скорочення до місячного розміру
заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат; запровадити механізм зменшення навантаження на бюджети усіх
рівнів шляхом удосконалення мережі та структури установ і
організацій, що фінансуються з бюджету, та приведення чисельності
і штатів працівників цих установ і організацій у відповідність із
контрольними цифрами місцевих бюджетів; установити контроль за недопущенням необгрунтованого
підвищення розміру оплати праці працівникам підвідомчих
підприємств, установ і організацій; подати до 20 серпня ц.р. Міністерству фінансів інформацію з
копіями прийнятих рішень щодо економії бюджетних коштів, а також
пропозиції про внесення змін до чинного законодавства, спрямованих
на забезпечення економії бюджетних коштів.
Про результати виконання цього пункту інформувати
Міністерство фінансів щомісяця.
6. Міністерству промисловості, Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерству
сільського господарства і продовольства, Міністерству зв'язку,
Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству
транспорту, Державному комітетові по використанню атомної
енергії, Державному комітетові нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості забезпечити зменшення
заборгованості підвідомчими підприємствами і організаціями за
платежами та обов'язковими відрахуваннями до бюджетів усіх
рівнів. Про результати доповісти Кабінету Міністрів України до 15
жовтня 1996 та 15 січня 1997 років.
7. Встановити, що своєчасність проведення розрахунків з
бюджетом суб'єктами підприємницької діяльності із значним обсягом
грошового чи товарного обороту та великими підприємствами, повинна
щоденно контролюватись найбільш досвідченими податковими
інспекторами. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації
разом з Міністерством внутрішніх справ забезпечити проведення
документальних перевірок результатів діяльності цих суб'єктів
підприємницької діяльності та підприємств не рідше одного разу на
рік. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
8. Міністерству фінансів, Головній державній податковій
інспекції, Міністерству внутрішніх справ, Державному митному
комітетові: до 20 жовтня 1996 р. поінформувати Кабінет Міністрів України
про результати виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 липня 1996 р. N 423 ( 423-96-р ) щодо проведення
документальних перевірок повноти сплати податків суб'єктами
господарювання; разом з Національним банком подати у двотижневий термін
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо створення системи
координації роботи митних, податкових і правоохоронних органів та
банківських установ, пов'язаної із здійсненням контролю за
отримуванням доходів і повнотою сплати з них податків юридичними
та фізичними особами.
9. Міністерству фінансів: разом з Національним банком внести у місячний термін
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо: посилення контролю за надходженням, рухом і використанням
коштів позабюджетних фондів; розроблення механізму захисту державних коштів у разі
припинення діяльності комерційних банків, уповноважених
здійснювати операції з касового виконання бюджетів; разом з Головним управлінням Державного казначейства та
Міністерством праці погасити протягом серпня ц.р. заборгованість
за першочерговими видатками державної служби зайнятості у сумі 1,5
трлн.карбованців.
10. Міністерству економіки за участю заінтересованих
міністерств і відомств: разом з Державним комітетом з енергозбереження, Міністерством
енергетики та електрифікації, Головною державною податковою
інспекцією провести до 1 жовтня 1996 р. вибіркові перевірки на
підприємствах і в організаціях обгрунтованості віднесення витрат
на собівартість продукції (робіт, послуг) і подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо запровадження протизатратного
механізму; разом із Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі підготувати у двотижневий термін пропозиції щодо
обмеження обсягів товарообмінних (бартерних) операцій з
урахуванням кон'юнктури ринку на конкретний вид продукції, потреби
у виробничих запасах тощо, дозволивши передусім здійснення бартеру
щодо продукції критичного імпорту, а також запровадження
державного збору за проведення бартерних операцій у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
11. Рекомендувати Національному банку: проаналізувати стан використання Офіційного валютного резерву
Національного банку та за участю Міністерства економіки,
Міністерства фінансів і Міністерства юстиції підготувати
відповідні пропозиції виходячи з вимог пункту 5 постанови
Верховної Ради України від 12 липня 1996 р. N 337 ( 337/96-ВР )
"Про кошторис Національного банку України на 1996 рік"; забезпечити здійснення жорсткого контролю за виконанням
комерційними банками встановленої черговості платежів, звернувши
особливу увагу на своєчасність перерахування податків і
обов'язкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів, включаючи
відрахування до Пенсійного фонду, Фонду соціального захисту
населення, яке постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
та державного фонду сприяння зайнятості населення.
12. Міністерству фінансів, Головній державній податковій
інспекції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі, Міністерству юстиції, Державному
митному комітетові, Державному комітетові у справах охорони
державного кордону внести у місячний термін Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо надання місцевим органам влади права
зараховувати до відповідних місцевих бюджетів частину виручки від
реалізації конфіскованих товарів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.26вверх