Документ 928-2013-п, действует, текущая редакция — Редакция от 25.04.2014, основание - 117-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2013 р. № 928
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 117 від 23.04.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати), перерозподіл видатків у сумі 602292,3 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 3511030 “Резервний фонд” та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3511090 “Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит”, реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранспорту та медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров’я”.

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

1) головним розпорядникам бюджетних коштів:

погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та передачі бюджетних призначень, передбаченої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 76 “Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків” (з урахуванням змін, внесених цією постановою), з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

розроблення та затвердження у разі потреби порядків використання відповідних бюджетних коштів;

подання щомісяця до 5 числа Міністерству фінансів звіту про використання бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм, напрямів, об’єктів та заходів;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - відкриття у разі потреби нових бюджетних програм та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень та інформування Міністерства фінансів щомісяця до 10 числа про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, напрямів, об’єктів та заходів.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2013 р. № 928

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Абзац п’ятий пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2004 р., № 36, ст. 2403; 2007 р., № 41, ст. 1624; 2010 р., № 7, ст. 333, № 39, ст. 1307, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41, ст. 1693, № 71, ст. 2684, № 79, ст. 2909, № 99, ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 12, ст. 454, № 60, ст. 2435, № 67, ст. 2740, № 89, ст. 3601, № 92, ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., № 11, ст. 417, № 64, ст. 2324, № 66, ст. 2387, № 76, ст. 2825, № 86, ст. 3186, № 92, ст. 3388), викласти у такій редакції:

“Для виконання робіт, пов’язаних із реконструкцією та будівництвом очисних споруд, інших об’єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як: у 2012 році - двадцять чотири місяці; у 2013 році, в тому числі для здійснення у 2013-2014 роках авторського та технічного нагляду за виконанням таких робіт, - вісімнадцять місяців.”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 117 від 23.04.2014}

3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 76 “Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків” - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 149, від 27 травня 2013 р. № 376, від 12 червня 2013 р. № 418, від 21 серпня 2013 р. № 631, від 26 вересня 2013 р. № 756, від 21 листопада 2013 р. № 934 і 936, від 11 грудня 2013 р. № 974:

1) в абзаці першому пункту 1 цифри “1717034,6” замінити цифрами “2319326,9”;

2) у пункті 15 додатка 1 до розпорядження:

в абзаці першому цифри “22922,4” замінити цифрами “188679,8”;

абзаци четвертий і шостий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2011 році за об’єктом “Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки “Північна”. Глибоководний випуск” -119486,4 тис.;

оплати фактично виконаних робіт у попередні роки за об’єктом “Реконструкція будівель комунальної установи “Міська клінічна інфекційна лікарня” з інженерними мережами за адресою м. Одеса, вул. Пастера, 5/7” - 46271 тис.”;

3) додаток 2 до розпорядження доповнити пунктами 25-30 такого змісту:

“25. Погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2012 році під час виконання бюджетної програми “Реконструкція та будівництво очисних споруд, інших об’єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення” (Мінрегіон) за об’єктами:

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 6000 куб. метрів на добу в смт Новофедорівка Сакського району Автономної Республіки Крим” - 76,5 тис. гривень;

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд с. Малоріченське” - 23,6 тис. гривень;

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Орджонікідзе” - 23,6 тис. гривень;

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд “Утьос” с. Малий Маяк (6,0 тис. куб. метрів на добу)” - 228,4 тис. гривень;

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд “МДЦ Артек” потужністю 2250 куб. метрів на добу” - 89,8 тис. гривень;

“Реконструкція очисних споруд с. Андріївка (II-черга)” - 54 тис. гривень;

“Станція очищення господарсько-побутових стічних вод потужністю 1500 куб. метрів на добу в смт Леніно Автономної Республіки Крим, реконструкція” - 180,1 тис. гривень.

26. Виконання робіт за бюджетною програмою “Реконструкція та будівництво очисних споруд, інших об’єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення” (Мінрегіон) за об’єктами:

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 6000 куб. метрів на добу в смт Новофедорівка Сакського району Автономної Республіки Крим, в тому числі авторський та технічний нагляд за роботами” - 11930,7 тис. гривень;

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд с. Малоріченське, в тому числі авторський та технічний нагляд за роботами” - 29217,7 тис. гривень;

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Орджонікідзе, в тому числі авторський та технічний нагляд за роботами” - 17881,3 тис. гривень;

“Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Судака, район с. Миндальне потужністю 15 тис. куб. метрів на добу. Перша черга 10 тис. куб. метрів на добу, в тому числі авторський та технічний нагляд за роботами” - 11077,5 тис. гривень;

“Будівництво каналізаційних очисних споруд у м. Борисполі, в тому числі авторський та технічний нагляд за роботами” - 196357,8 тис. гривень;

“Будівництво каналізаційних очисних споруд смт Баришівка продуктивністю 2000 куб. метрів на добу, в тому числі авторський та технічний нагляд за роботами” - 13822,6 тис. гривень.

27. Оплата фактично виконаних робіт у попередні роки за об’єктом “Першочергові роботи з будівництва систем відводу стічних вод від станції біологічної очистки “Північна”. Камера переключень технологічних трубопроводів” - 35544,8 тис. гривень (Мінрегіон).

28. Погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2011 році за об’єктом “Реконструкція системи водовідведення та очистки господарсько-побутових стоків м. Біляївка Одеської області” - 31755,7 тис. гривень (Мінрегіон).

29. Погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2011 році за об’єктом “Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки “Північна”. Глибоководний випуск” - 86143,9 тис. гривень (Мінрегіон).

30. Погашення кредиторської заборгованості, що виникла у 2012 році за об’єктом “Реконструкція і очищення систем водовідведення зливових та стічних вод на території Суворовського району м. Одеси” - 2126,9 тис. гривень (Мінрегіон).”.вверх