Документ 921-93-п, текущая редакция — Редакция от 12.04.2011, основание - 360-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 листопада 1993 р. N 921
Київ
Про організацію роботи щодо підготовки
міжнародних договорів про уникнення подвійного
оподаткування доходів і майна та запобігання
ухиленням від сплати податку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 360 ( 360-2011-п ) від 06.04.2011 }

{ У тексті Постанови слова "Державна податкова адміністрація"
в усіх відмінках замінено словами "Державна податкова
служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 360 ( 360-2011-п ) від 06.04.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Уповноважити Міністерство фінансів, Державну податкову
службу із залученням заінтересованих міністерств і відомств
проводити переговори, пов'язані з укладанням міжнародних договорів
про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та
запобігання ухиленням від сплати податку (надалі - міжнародних
договорів). { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 }
Переговори про підготовку текстів міжнародних договорів
проводити на підставі рішень Кабінету Міністрів України.
Повноваження щодо ведення переговорів надаються Міністерством
закордонних справ.
2. Під час проведення переговорів про підготовку текстів
міжнародних договорів використовувати проект Конвенції про
уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання
ухиленням від сплати податку, розроблений Міністерством фінансів
та погоджений з Міністерством юстиції.
3. Видатки, пов'язані з проведенням Міністерством фінансів,
Державною податковою службою переговорів щодо уникнення подвійного
оподаткування доходів і майна, з прийомом і обслуговуванням
іноземних делегацій під час переговорів в Україні, здійсненням
перекладу нормативних документів іноземних держав з питань
оподаткування, провадити за рахунок асигнувань, передбачених у
державному бюджеті на зазначені цілі. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }
4. Витрати на закордонні відрядження представників
Міністерства фінансів, Державної податкової служби для проведення
переговорів, пов'язаних з підготовкою міжнародних договорів про
уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання
ухиленням від сплати податку, провадити у вільно конвертованій
валюті за рахунок коштів Державного валютного фонду. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336
( 1336-98-п ) від 25.08.98 }
Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.18вверх