Про хід заготівлі зерна до державних та регіональних ресурсів
Постановление Кабинета Министров Украины от 06.08.1996920
Документ 920-96-п, текущая редакция — Принятие от 06.08.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 серпня 1996 р. N 920
Київ
Про хід заготівлі зерна до державних
та регіональних ресурсів

Кабінет Міністрів України відзначає, що в ряді областей
проводиться відповідна організаторська робота щодо закупівлі
продовольчого зерна за державним замовленням, зокрема у Київській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та
Дніпропетровській областях, на заготівельні підприємства в яких
надійшло від 55 до 23 відсотків зерна. Водночас, незважаючи на
своєчасне матеріально-технічне і фінансове забезпечення державного
замовлення на сільськогосподарську продукцію, темпи закупівлі
продовольчого зерна відстають проти минулого року. У рахунок виконання державного замовлення станом на 29 липня
ц. р. надійшло тільки 1085 тис. тонн зерна, що становить лише 8
відсотків його намолоту. Державне замовлення виконано на 22
відсотки. Крім того, сільськогосподарськими товаровиробниками
поставлено на відповідальне безкоштовне зберігання 1093 тис. тонн
зерна. Вкрай незадовільно проводиться закупівля зерна в Автономній
Республіці Крим (до 5 липня їй надано 79 відсотків авансів), де з
намолочених 714 тис. тонн до державних ресурсів надійшло лише 39
тисяч тонн, або 5 відсотків намолоту.
У Луганській області до державних ресурсів надійшло 4 тис.
тонн зерна (товарність 0,7 відсотка), у Запорізькій - 8 тис. тонн,
або 1 відсоток. У південних областях заготівля зерна стримується через низьку
його якість, зумовлену порушенням технології вирощування,
пошкодженням шкідниками, відсутністю в більшості господарств
первинної доробки. Зокрема, на хлібоприймальні підприємства
Запорізької області надійшлоа 95 відсотків пшениці п'ятого класу,
Херсонської - 87 відсотків. На темпах продажу зерна до державних ресурсів негативно
позначається відсутність коштів у заготівельних і переробних
підприємств для оплати транспортних витрат на доставку його з
господарств до хлібоприймальних підприємств, а також на проведення
розрахунків за зерно, що надійшло понад видані аванси. Не кращий стан із забезпеченням регіонального замовлення.
Рівень його виконання втричі нижчий від державного замовлення. На
29 липня ц. р. у рахунок регіонального замовлення надійшло тільки
374 тис. тонн, що становить 10 відсотків обсягу його за укладеними
контрактами. Найнижчий рівень виконання регіонального замовлення в
Донецькій області, де для власних потреб закуплено лише 5 тис.
тонн зерна, у Закарпатській - 0,5, Житомирській - 1 тис. тонн. Закупівлю непродовольчого зерна, передбачену постановою
Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 694
( 694-96-п ), стримує невирішеність питання щодо його фінансування. Через відсутність необхідної готівки не використовується
можливість поповнення державних ресурсів продовольчим зерном
шляхом закупівлі його у населення.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відзначити позитивну роботу Київської, Полтавської,
Харківської, Черкаської і Дніпропетровської обласних державних
адміністрацій у закупівлі зерна в рахунок державного замовлення і
поставках його на відповідальне зберігання. 2. Визнати незадовільною роботу Ради міністрів Автономної
Республіки Крим (Демиденко А. Ф.), Запорізької (Пікінер В. І.) та
Луганської (Фоменко Г. П.) обласних державних адміністрацій у
забезпеченні продовольчих потреб держави і регіонів у зерні. 3. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям здійснити необхідну
організаторську роботу для завершення до 15 серпня ц. р.
формування державних ресурсів продовольчого зерна (крім кукурудзи
та круп'яних культур), розрахунки за яке провести виходячи з його
загальної кількості, рівня середньозважених цін, що складуться на
біржових торгах України за спотовими контрактами, з початку року
на момент оплати, за вирахуванням раніше виданого авансу. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству фінансів у триденний термін внести зміни до порядку
визначення середньозважених цін на зерно за результатами біржових
торгів в Україні за спотовими контрактами. 4. Міністерству фінансів, Міністерству економіки,
Національному агентству з реконструкції та розвитку вирішити
питання про залучення зовнішніх джерел фінансування для закупівлі
зерна в рахунок державного замовлення. 5. Міністерству фінансів, Міністерству сільського
господарства і продовольства, Державному комітету по харчовій
промисловості разом з Національним банком вирішити питання
фінансування закупівлі непродовольчого зерна для переробки його на
спирт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29
червня 1996 р. 694. 6. Міністерству сільського господарства і продовольства
забезпечити приймання пшениці п'ятого класу на відповідальне
зберігання. 7. Міністерству сільського господарства і продовольства разом
з Радою міністрів Автономної Республіки Крим визначити для
сільськогосподарських підприємств регіону, що постраждали від
стихійного лиха, обсяги фуражного зерна для заготівлі його в
рахунок державного замовлення, за відсутності продовольчої
пшениці. 8. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними
адміністраціями у місячний термін внести пропозиції щодо погашення
окремими сільськогосподарськими підприємствами в Автономній
Республіці Крим, областях, які постраждали від стихійного лиха,
отриманих ними авансів фуражним зерном, неоплаченим насінням
гібридної кукурудзи урожаю 1995 року, або продовження їх до 1
вересня 1997 року та щодо виділення додаткових коштів для
закупівлі до державних ресурсів зерна в межах доведених їм обсягів
держзамовлення. 9. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Державному комітету по харчовій промисловості приймати в
еквівалентній кількості зерно фуражних культур в рахунок
повернення натуральних позичок, виданих із державних ресурсів, з
подальшим використанням цього зерна для виробництва спирту. 10. Міністерству фінансів, Міністерству сільського
господарства і продовольства використати для відшкодування
сільськогосподарським підприємствам вартості транспортних витрат
на доставку зерна до заготівельних підприємств кошти від
повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю зерна в 1994 -
1996 роках. 11. Заготівельним підприємствам Міністерства сільського
господарства і продовольства здійснювати закупівлю продовольчого
зерна до державних ресурсів від населення за готівку. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству фінансів у тижневий термін визначити порядок
проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення. 12. Міністерству сільського господарства і продовольства та
Міністерству фінансів разом з Національним банком з метою
накопичення коштів для проведення осінніх польових робіт відкрити
сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності (за їх
згодою), які поставили зерно в рахунок отриманих авансів під
державне замовлення в 1996 році, спеціальний рахунок "Урожай-97",
на який зараховувати 30 відсотків виручки від реалізації продукції
(виконання робіт, надання послуг), з їх використанням лише на
витрати під урожай 1997 року, зокрема на придбання
матеріально-технічних ресурсів для цих цілей. 13. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Зубця М. В.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 22вверх