Документ 92-98-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.05.2000, основание - 235-2000-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 лютого 1998 р. N 92-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 235-р ( 235-2000-р ) від 15.05.2000 )
Про утворення постійно діючої
робочої групи з розроблення проекту
Податкового кодексу України

З метою забезпечення розроблення проекту Податкового кодексу
України утворити постійно діючу робочу групу у складі згідно з
додатком. Надати право керівникові робочої групи у разі потреби
залучати до розроблення проекту Податкового кодексу України на
платній чи безоплатній основі фахівців міністерств та інших
органів виконавчої влади, провідних учених та спеціалістів, а
також одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств,
установ та організацій інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на робочу групу завдань. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1998 р. N 92-р
СКЛАД
робочої групи з розроблення проекту
Податкового кодексу України

АЗАРОВ - Голова Державної податкової
Микола Янович адміністрації, керівник групи
ЯРОШЕНКО - перший заступник Голови Державної
Федір Олексійович податкової адміністрації, заступник
керівника групи
РЕГУРЕЦЬКИЙ - заступник Міністра фінансів,
Василь Васильович заступник керівника групи
ГРИГОРЯН - головний консультант Комітету з
Людмила Петрівна питань фінансів і банківської
діяльності Верховної Ради України
(за згодою)
ГОЛОСНІЧЕНКО - професор Українського
Іван Пантелійович фінансово-економічного інституту,
доктор юридичних наук
ДМИТРЕНКО - начальник підвідділу Мінекономіки
Інна Леонідівна
ЄФІМЕНКО - заступник Міністра юстиції
Леонід Васильович
ЖОВТЯК - народний депутат України (за
Євген Дмитрович згодою)
КАЛЬНИК - заступник Міністра економіки
Віктор Мартинович
КОСТЮЧЕНКО - головний консультант Мін'юсту
Олена Володимирівна
ЛЕВЧЕНКО - заступник керівника Управління з
Валентина Петрівна економічної та соціальної політики
Адміністрації Президента України
(за згодою)
ЛІПІХІНА - начальник відділу Держмитслужби
Тетяна Дмитрівна
МІНІН - заступник Міністра економіки
Леонід Васильович
НАЗАРЕНКО - заступник голови комісії розвитку
Олександр Георгійович малого та середнього бізнесу
Українського союзу промисловців і
підприємців (за згодою)
НЕЧАЙ - доцент Київського університету
Ганна Анатоліївна імені Тараса Шевченка, кандидат
юридичних наук (за згодою)
ОГОНЬ - начальник управління Мінфіну
Цезар Григорович
ОПЕРЕНКО - заступник Голови Державної
Григорій Миколайович податкової адміністрації

ПАРНЮК - начальник відділу Мінекономіки
Володимир Олександрович
ПОГОРЄЛОВ - голова Ради роботодавців та
Сергій Степанович товаровиробників при Президентові
України, віце-президент
Українського союзу промисловців і
підприємців (за згодою)
ПОКОТИЛО - радник департаменту з правового
Ігор Миколайович захисту Українського союзу
промисловців і підприємців (за
згодою)
ПОНЕДЄЛКОВА - заступник завідуючого відділом
Ольга Іванівна Кабінету Міністрів України
ПРИЙМА - головний консультант Комітету з
Ігор Михайлович питань фінансів і банківської
діяльності Верховної Ради України
(за згодою)
САМІЛИК - професор Українського
Григорій Михайлович фінансово-економічного інституту,
кандидат юридичних наук
СОКЕРЧАК - народний депутат України,
В'ячеслав Михайлович виконуючий обов'язки голови
Комітету з питань фінансів і
банківської діяльності Верховної
Ради України (за згодою)
СУСЛОВ - Міністр економіки
Віктор Іванович
ТЕРЬОХІН - народний депутат України (за
Сергій Анатолійович згодою)
ФЕДЬКО - начальник управління Державної
Володимир Іванович податкової адміністрації
ФЛІССАК - начальник управління Державної
Наталія Петрівна податкової адміністрації
ШЕВЧЕНКО - голова правління АТ "Марс",
Олександр Петрович відповідальний секретар Ради
роботодавців та товаровиробників
при Президентові України (за
згодою)
ШЕВЧУК - заступник начальника управління
Марія Юхимівна Державної податкової адміністрації
ШИТРЯ - заступник Голови Державної
Олексій Іванович податкової адміністрації

ШОЛОМИЦЬКИЙ - головний консультант Комітету з
Сергій Якович питань фінансів і банківської
діяльності Верховної Ради України
(за згодою)

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвверх