Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України
Распоряжение Кабинета Министров Украины от 08.02.201792-р
Документ 92-2017-р, действует, текущая редакция — Редакция от 04.07.2018, основание - 469-2018-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 лютого 2017 р. № 92-р
Київ

Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1106 від 25.10.2017
Розпорядженням КМ
№ 469-р від 04.07.2018}

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 92-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України

1. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 132 “Про використання та підтримання у контрольному стані довідників суб’єктів формування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 327 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 752) і від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078), у графі “Відповідальні за підтримання довідника у контрольному стані” слово “ДПтС” замінити словом “Мін’юст”.

2. В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 890 “Про моніторинг і оцінку ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу за національними показниками” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078), слова “Державній пенітенціарній службі” замінити словом “Мін’юсту”.

3. У пункті 6 плану заходів, спрямованих на виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 1002, - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078), у графі “Відповідальні за виконання” слово “ДПтС,” виключити.

4. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 895 “Про заходи щодо забезпечення виконання деяких положень Закону України “Про Державний реєстр виборців” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078):

1) у пункті 1 слова “, Державній пенітенціарній службі” виключити;

2) у пункті 2 слова “Державній пенітенціарній службі” замінити словом “Мін’юсту”.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ № 469-р від 04.07.2018}

6. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1002 “Про затвердження плану заходів щодо подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків”:

1) у пункті 2 розпорядження слова “Державною пенітенціарною службою” замінити словами “Міністерством юстиції”;

2) у пункті 4 плану заходів щодо подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, затвердженого зазначеним розпорядженням, у складі виконавців слово “ДПтС” замінити словом “Мін’юст”.

7. У пунктах 3, 8 і 17 плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039, - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1144 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 93, ст. 3789), у складі виконавців слово “ДПтС” замінити словом “Мін’юст”.

8. У плані заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 53:

1) у пунктах 6 і 11 у складі виконавців слово “ДПтС” замінити словом “Мін’юст”;

2) у пункті 13 у складі виконавців слово “ДПтС,” виключити;

3) у пунктах 19, 20 і 22 у складі виконавців слово “ДПтС” замінити словом “Мін’юст”.

9. В абзаці двадцять дев’ятому розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми” Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 356 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1480), слова “, що належать до сфери управління ДПтС” замінити словами “Державної кримінально-виконавчої служби”.

10. У плані заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 547:

1) у пункті 1 у складі виконавців слово “ДПтС,” виключити;

2) у пункті 10, абзаці другому пункту 11, абзаці сьомому пункту 12 та пункті 22 у складі виконавців слово “ДПтС” замінити словом “Мін’юст”.

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}вверх