Документ 917-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 31.10.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.11.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. № 917
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері управління зоною відчуження

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері управління зоною відчуження, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2018 р. № 917

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері управління зоною відчуження

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених ДАЗВ у державному бюджеті за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері управління зоною відчуження” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - ДАЗВ.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

запровадження системи електронного документообігу;

придбання серверів та мережевого обладнання для забезпечення електронного документообігу;

придбання ліцензій програмного забезпечення для електронного документообігу.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги здійснюються згідно з умовами договорів про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з розвитком електронного урядування у сфері управління зоною відчуження, та на оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. ДАЗВ подає Мінфіну та Мінприроди узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів у місячний строк після закінчення бюджетного періоду.вверх