Документ 917-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.03.2018, основание - 704-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 2011 р. N 917
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 704 ( 704-2017-п ) від 30.08.2017 з урахуванням змін,
внесених Постановами КМ N 1052 ( 1052-2017-п ) від
27.12.2017, N 103 ( 103-2018-п ) від 21.02.2018 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р.
N 1294 та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3148; 2008 р., N 80, ст. 2684;
2010 р., N 9, ст. 454) зміни, що додаються.
2. Установити, що у разі зменшення у зв'язку з прийняттям
цієї постанови грошового забезпечення (без премії) в окремих осіб
рядового і начальницького складу Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації, заробітної плати (без премії)
працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації на час служби (роботи) на займаній посаді
установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як
різниця між розміром грошового забезпечення, заробітної плати (без
премії), встановленим до набрання чинності цією постановою, і
грошовим забезпеченням, заробітною платою (без премії),
установленими за новими умовами.
3. Виплати, пов'язані з виконанням цієї постанови,
здійснювати у межах видатків на оплату праці, передбачених
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації у Державному бюджеті України на 2011 рік ( 2857-17 ).
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р.
N 1588 ( 1588-2006-п ) "Про грошове забезпечення осіб рядового і
начальницького складу та умови оплати праці працівників Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 46, ст. 3073);
пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня
2009 р. N 1078 ( 1078-2009-п ) "Про доповнення постанов Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 648 та від 15 листопада
2006 р. N 1588" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 79,
ст. 2673).
5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 917
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п )

1. У постанові ( 1294-2007-п ):
1) абзац перший пункту 2 після слів "Державним департаментом
з питань виконання покарань" доповнити словами ", Адміністрацією
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації";
2) у пункті 3:
абзац третій після цифр "9-23" доповнити цифрами ", 30-32";
абзац п'ятий після цифр "25-28" доповнити цифрами ", 33";
3) у підпункті 1 пункту 5:
абзац другий після цифр "1-23" доповнити словом і цифрами
"і 30-32";
абзац третій після слів "та підрозділів з керівництва
дільничними інспекторами міліції" доповнити словами ", особам
рядового і начальницького складу Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації, які безпосередньо забезпечують
функціонування та безпеку державної системи урядового зв'язку,
Національної системи конфіденційного зв'язку, державний контроль
за станом криптографічного та технічного захисту інформації";
4) абзац другий підпункту 4 пункту 6 після слів "військових
комісаріатів" доповнити словами ", особам рядового і
начальницького складу Адміністрації, регіональних органів,
територіальних підрозділів, медичних, санаторно-курортних закладів
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".
2. У додатках до постанови ( 1294-2007-п ):
1) назву додатка 8 доповнити словами ", Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації";
2) додаток 24 викласти у такій редакції:
"Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294 ( 1294-2007-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 917)
ОКЛАДИ
військовослужбовців
(крім військовослужбовців строкової
військової служби), осіб рядового
і начальницького складу за військовими
(спеціальними) званнями

------------------------------------------------------------------ | Військові та спеціальні звання |Розмір окладу, гривень| |-----------------------------------------+----------------------| |Генерал армії України, генерал | 160 | |внутрішньої служби України, генерал | | |служби цивільного захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Генерал-полковник, адмірал, генерал- | 150 | |полковник міліції, генерал-полковник | | |внутрішньої служби, генерал-полковник | | |служби цивільного захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Генерал-лейтенант, віце-адмірал, генерал-| 145 | |лейтенант міліції, генерал-лейтенант | | |внутрішньої служби, генерал-лейтенант | | |служби цивільного захисту, генерал- | | |лейтенант Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Генерал-майор, контр-адмірал, генерал- | 140 | |майор міліції, генерал-майор внутрішньої | | |служби, генерал-майор служби цивільного | | |захисту, генерал-майор Державної служби | | |спеціального зв'язку та захисту | | |інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Полковник, капітан I рангу, полковник | 135 | |міліції, полковник внутрішньої служби, | | |полковник служби цивільного захисту, | | |полковник Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Підполковник, капітан II рангу, | 130 | |підполковник міліції, підполковник | | |внутрішньої служби, підполковник служби | | |цивільного захисту, підполковник | | |Державної служби спеціального зв'язку та | | |захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Майор, капітан III рангу, майор міліції, | 125 | |майор внутрішньої служби, майор служби | | |цивільного захисту, майор Державної | | |служби спеціального зв'язку та захисту | | |інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Капітан, капітан-лейтенант, капітан | 120 | |міліції, капітан внутрішньої служби, | | |капітан служби цивільного захисту, | | |капітан Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старший лейтенант, старший лейтенант | 115 | |міліції, старший лейтенант внутрішньої | | |служби, старший лейтенант служби | | |цивільного захисту, старший лейтенант | | |Державної служби спеціального зв'язку та | | |захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Лейтенант, лейтенант міліції, лейтенант | 110 | |внутрішньої служби, лейтенант служби | | |цивільного захисту, лейтенант Державної | | |служби спеціального зв'язку та захисту | | |інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Молодший лейтенант, молодший лейтенант | 105 | |міліції, молодший лейтенант внутрішньої | | |служби, молодший лейтенант служби | | |цивільного захисту, молодший лейтенант | | |Державної служби спеціального зв'язку та | | |захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старший: прапорщик, мічман, прапорщик | 65 | |міліції, прапорщик внутрішньої служби, | | |прапорщик служби цивільного захисту, | | |прапорщик Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Прапорщик, мічман, прапорщик міліції, | 60 | |прапорщик внутрішньої служби, прапорщик | | |служби цивільного захисту, прапорщик | | |Державної служби спеціального зв'язку та | | |захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старшина, головний корабельний старшина, | 55 | |старшина міліції, старшина внутрішньої | | |служби, старшина служби цивільного | | |захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старший сержант, головний старшина, | 50 | |старший сержант міліції, старший сержант | | |внутрішньої служби, старший сержант | | |служби цивільного захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Сержант, старшина I статті, сержант | 45 | |міліції, сержант внутрішньої служби, | | |сержант служби цивільного захисту, | | |сержант Державної служби спеціального | | |зв'язку та захисту інформації | | |-----------------------------------------+----------------------| |Молодший сержант, старшина II статті, | | |молодший сержант міліції, молодший | | |сержант внутрішньої служби, молодший | 40 | |сержант служби цивільного захисту | | |-----------------------------------------+----------------------| |Старший: солдат, матрос | 35 | |-----------------------------------------+----------------------| |Солдат, матрос, рядовий міліції, солдат | 30"; | |внутрішньої служби, рядовий служби | | |цивільного захисту, рядовий Державної | | |служби спеціального зв'язку та захисту | | |інформації | | ------------------------------------------------------------------
3) доповнити постанову ( 1294-2007-п ) додатками 30-33 такого
змісту:
"Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб середнього
і старшого начальницького складу Адміністрації
та регіональних органів Держспецзв'язку
за основними типовими посадами

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу, | | | гривень | | |--------------------------------| | |Адміністрація|регіональні органи| |-------------------------------+-------------+------------------| |Директор департаменту | 2140 | | |-------------------------------+-------------+------------------| |Начальник регіонального органу | | 1990 | |-------------------------------+-------------+------------------| |Начальник управління | 1900-1990 | 1700-1750 | |-------------------------------+-------------+------------------| |Начальник відділу | 1600-1800 | 1400-1600 | |-------------------------------+-------------+------------------| |Начальник сектору | 1400-1600 | 1350-1400 | |-------------------------------+-------------+------------------| |Головний інспектор із захисту | 1300-1400 | 1200-1300 | |інформації | | | |-------------------------------+-------------+------------------| |Головний спеціаліст, | 1150-1200 | 1000-1100 | |консультант | | | |-------------------------------+-------------+------------------| |Провідний спеціаліст, інспектор| 1100-1150 | 900-1000 | |із захисту інформації | | | |-------------------------------+-------------+------------------| |Спеціаліст | 1000-1050 | 800-900 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб
середнього і старшого начальницького
складу за основними типовими керівними
посадами територіальних підрозділів, закладів
та установ (крім керівних та науково-педагогічних
посад у наукових установах та навчальних закладах)
Держспецзв'язку та осіб середнього і старшого
начальницького складу Держспецзв'язку за основними
типовими посадами, які мають наскрізний характер

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник: територіального | 1990 | |підрозділу, закладу, установи | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник: відділу, групи вузлів| 1400-1600 | |зв'язку, групи станцій | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник: сектору (відділення),| 1350-1400 | |вузла зв'язку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старші: інженер, фахівець сфери | 1000-1100 | |захисту інформації, інші | | |професіонали | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інженер, фахівець сфери захисту | 800-900 | |інформації, інші професіонали | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу Держспецзв'язку

------------------------------------------------------------------ | Тарифний розряд | Розмір посадового окладу, гривень | |-----------------------+----------------------------------------| | I | 450-485 | |-----------------------+----------------------------------------| | II | 485-530 | |-----------------------+----------------------------------------| | III | 530-565 | |-----------------------+----------------------------------------| | IV | 565-605 | |-----------------------+----------------------------------------| | V | 605-645 | |-----------------------+----------------------------------------| | VI | 645-685 | |-----------------------+----------------------------------------| | VII | 685-720 | |-----------------------+----------------------------------------| | VIII | 720-740 | |-----------------------+----------------------------------------| | IX | 740-760 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2007 р. N 1294
ДОДАТКОВІ ВИДИ
грошового забезпечення осіб рядового
і начальницького складу Держспецзв'язку

------------------------------------------------------------------ | Вид грошового забезпечення |Розмір| Категорія осіб рядового | | | | і начальницького складу, | | | | найменування органів | | | | управління, підрозділів | |----------------------------+------+----------------------------| |Щомісячні | | | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за класну | |особи рядового і | |кваліфікацію, відсотків | |начальницького складу, що | |посадового окладу | |займають посади, за якими | | | |згідно із затвердженою | | | |Головою Держспецзв'язку | | | |номенклатурою може | | | |присвоюватися класна | | | |кваліфікація, та мають клас:| | |------+----------------------------| | | 5 |другий | | |------+----------------------------| | | 8 |перший | | |------+----------------------------| | | 11 |майстра | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за кваліфікаційну | |особи з числа начальницького| |категорію особам | |складу, які займають посади | |начальницького складу із | |лікарів-хірургів і оперують | |числа медичного персоналу, | |хворих у стаціонарах, якщо | |відсотків посадового окладу | |вони мають кваліфікаційну | | | |категорію: | | |------+----------------------------| | | 10 |другу | | |------+----------------------------| | | 15 |першу | | |------+----------------------------| | | 20 |вищу | | |------+----------------------------| | | |особи з числа начальницького| | | |складу, які займають посади | | | |лікарів (крім лікарів- | | | |хірургів, які оперують | | | |хворих у стаціонарах), особи| | | |з числа середнього медичного| | | |персоналу, якщо вони мають | | | |кваліфікаційну категорію: | | |------+----------------------------| | | 5 |другу | | |------+----------------------------| | | 10 |першу | | |------+----------------------------| | | 15 |вищу | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за безперервний | |особи рядового і | |стаж шифрувальної роботи, | |начальницького складу, які | |відсотків посадового окладу | |безпосередньо зайняті на | | | |шифрувальній роботі, при | | | |безперервному стажі: | | |------+----------------------------| | | 10 |від одного до трьох років | | |------+----------------------------| | | 15 |від трьох до п'яти років | | |------+----------------------------| | | 20 |понад п'ять років | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за операторське | 10 |особи рядового і | |обслуговування та збереження| |начальницького складу, які | |апаратури засекречування, | |займають посади водіїв, | |відсотків посадового окладу | |механіків-водіїв, | | | |механіків-водіїв-радистів | | | |машин, обладнаних | | | |абонентними засобами зв'язку| |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за службу у | 25 |особи рядового і | |високогірних місцевостях, | |начальницького складу, які | |відсотків посадового окладу | |проходять службу на висоті | | | |1200 метрів над рівнем моря | | | |і вище (у разі, коли їм не | | | |встановлено підвищення | | | |посадових окладів за службу | | | |на території гірських | | | |населених пунктів) | |----------------------------+------+----------------------------| |Надбавка за кваліфікаційну | |водії, що мають клас: | |категорію, відсотків |------+----------------------------| |посадового окладу | 5 |другий | | |------+----------------------------| | | 10 |перший | |----------------------------+------+----------------------------| |Курсантська посадова | |курсанти (з числа осіб, які | |надбавка, відсотків | |не перебували на службі | |посадового окладу | |перед зарахуванням на | | | |навчання) навчальних | | | |закладів Держспецзв'язку, | | | |призначені на посади: | | |------+----------------------------| | | 10 |командира відділення | | |------+----------------------------| | | 15 |заступника командира взводу | | |------+----------------------------| | | 20 |старшини курсу | |----------------------------+------+----------------------------| |Підвищення посадового окладу| |курсанти (з числа осіб, які | |за результатами чергової | |не перебували на службі | |екзаменаційної сесії, | |перед зарахуванням на | |відсотків посадового окладу | |навчання), що мають за | | | |результатами екзаменаційної | | | |сесії оцінки: | | |------+----------------------------| | | 50 |тільки відмінні | | |------+----------------------------| | | 25 |добрі та відмінні | |----------------------------+------+----------------------------| |Одноразові | | | |----------------------------+------+----------------------------| |Винагорода за тривалу | |особи рядового і | |безперервну службу, | |начальницького складу | |посадовий оклад і оклад за | |залежно від тривалості | |спеціальне звання | |безперервної календарної | | | |служби з урахуванням стажу | | | |військової служби: | | |------+----------------------------| | | 1 |за 15 років | | |------+----------------------------| | | 1,5 |за 20 років | | |------+----------------------------| | | 2 |за 25 років | | |------+----------------------------| | | 2,5 |за 30 років | | |------+----------------------------| | | 3 |за 35 і кожні наступні | | | |п'ять років". | ------------------------------------------------------------------вверх