Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.11.2013914
Документ 914-2013-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.11.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.12.2013. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2013 р. № 914
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2013 р. № 914

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 520 “Про оплату праці Голови та заступників Голови Вищої ради юстиції” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1555):

1) назву постанови викласти у такій редакції:

Про оплату праці Голови, заступника Голови та
секретаря секції Вищої ради юстиції”;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Установити, що:

посадовий оклад Голови Вищої ради юстиції становить 18,4, заступника Голови - 15, секретаря секції - 13 розмірів мінімальної заробітної плати;

зазначеним посадовим особам у межах затвердженого фонду оплати праці виплачується:

- надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу: понад три роки - у розмірі 10, понад п’ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді та стаж державної служби;

- надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці Голові - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років; заступнику Голови, секретарю секції - у розмірі до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;

- надбавка за почесне звання “заслужений” - у розмірі 15 відсотків посадового окладу;

- доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються у разі, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки - у розмірі середньомісячної заробітної плати кожна.

Преміювання Голови Вищої ради юстиції, заступників Голови, секретаря секції здійснюється у розмірі до 100 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі Вищої ради юстиції, та економії коштів на оплату праці.

Заробітна плата Голови Вищої ради юстиції не може перевищувати заробітної плати міністра України.

У разі обрання Головою, заступником Голови чи секретарем секції Вищої ради юстиції суддів заробітна плата зазначеним особам на час відрядження до Вищої ради юстиції виплачується у розмірі їх суддівської винагороди за рахунок бюджетних призначень, передбачених для забезпечення діяльності відповідного суду.”.

2. У додатку 11 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2007 р. № 37, ст. 1455) позицію

“Секретар секції 2675” виключити.

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 960 “Про умови оплати праці працівників Вищої ради юстиції” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 26, ст. 939) виключити.вверх