Документ 913-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 05.06.2003
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.06.2003. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про захист населення від інфекційних хвороб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 38, ст.321 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзац другий статті 1 Закону України "Про захист населення
від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 29, ст. 228) викласти в такій редакції:
"інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що викликаються
живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями,
найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними
паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами),
патогенними білками (пріонами), передаються від заражених осіб
здоровим і схильні до масового поширення".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових
актів у відповідність із нормами цього Закону вони застосовуються
у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України:
1) при підготовці проектів законів України про Державний
бюджет України на 2004 рік і на наступні роки передбачити кошти на
створення, оснащення та функціонування лабораторій у наукових
медичних установах і закладах охорони здоров'я з метою вивчення
пріонних інфекцій, розроблення методів їх діагностики, лікування
та профілактики, індикації пріонів у біологічних субстратах, що
можуть бути факторами передачі інфекції для людей;
2) протягом трьох місяців після набрання чинності цим
Законом:
привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 2003 року
N 913-IVвверх