Документ 904-V, действует, текущая редакция — Принятие от 06.04.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 61
Регламенту Верховної Ради України та
Постанови Верховної Ради України "Про
запобігання діям, що загрожують конституційному
правопорядку, громадському спокою і
стабільності в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 24, ст.333 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину четверту статті 61 Регламенту Верховної Ради
України ( 3547-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
NN 23-25, ст. 202) виключити.
2. Пункт 3 Постанови Верховної Ради України від 2 квітня
2007 року N 837-V ( 837-16 ) "Про запобігання діям, що загрожують
конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в
Україні" виключити.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 квітня 2007 року
N 904-Vвверх