Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 04.10.2010902
Документ 902-2010-п, предыдущая редакция — Редакция от 01.05.2014, основание - 754-2013-п, 755-2013-п, 753-2013-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 жовтня 2010 р. N 902
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1399 ( 1399-2011-п ) від 26.12.2011
N 753 ( 753-2013-п ) від 02.10.2013
N 754 ( 754-2013-п ) від 02.10.2013
N 755 ( 755-2013-п ) від 02.10.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2010 р. N 902
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 288 ( 288-2002-п ) "Про затвердження переліків
центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції
технічного регулювання у визначених сферах діяльності та
розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 11, ст. 521):
1) перелік центральних органів виконавчої влади, на які
покладається розроблення технічних регламентів, затверджений
зазначеною постановою ( 288-2002-п ), доповнити позицією
"Держлікінспекція МОЗ";
2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах
діяльності, затвердженому зазначеною постановою ( 288-2002-п ):
у графі "Сфера діяльності, в якій виконуватимуться функції
технічного регулювання" у позиції "МОЗ" слова "та вироби медичного
призначення" виключити;
доповнити перелік такою позицією:
"Держлікінспекція МОЗ вироби медичного призначення".
2. В абзаці третьому пункту 2 розділу 2 Державної програми
забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня
2003 р. N 1162 ( 1162-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 31, ст. 1618; 2008 р., N 84, ст. 2825), слово "Держлікінспекція"
замінити словами "Держлікінспекція МОЗ".
3. У додатку до Порядку державної реєстрації медичної техніки
та виробів медичного призначення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2004 р. N 1497
( 1497-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 45,
ст. 2970; 2008 р., N 98, ст. 3237, N 100, ст. 3313), слова
"Державна служба лікарських засобів і виробів медичного
призначення" в усіх відмінках замінити словами "Державна інспекція
з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони
здоров'я" у відповідному відмінку, а слова "УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я" виключити.
4. У Порядку здійснення державного контролю якості лікарських
засобів, що ввозяться в Україну, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 902 ( 902-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2297; 2010 р., N 17,
ст. 787), слово "Держлікінспекція" в усіх відмінках замінити
словами "Держлікінспекція МОЗ" у відповідному відмінку.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2013-п ) від 02.10.2013 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 755
( 755-2013-п ) від 02.10.2013 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 754
( 754-2013-п ) від 02.10.2013 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1399
( 1399-2011-п ) від 26.12.2011 }

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 р. N 260 ( 260-2010-п ) "Деякі питання державного контролю
якості лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 17, ст. 786):
1) в абзаці першому пункту 2 Порядку здійснення державного
контролю якості лікарських засобів, затвердженого зазначеною
постановою ( 260-2010-п ), слово "Держлікінспекцією" замінити
словами "Держлікінспекцією МОЗ";
2) у тексті Порядку відбору зразків лікарських засобів для
лабораторного аналізу під час здійснення державного контролю
якості таких засобів, затвердженого зазначеною постановою
( 260-2010-п ), слово "Держлікінспекція" в усіх відмінках замінити
словами "Держлікінспекція МОЗ" у відповідному відмінку.вверх