Документ 90-2007-р, действует, текущая редакция — Принятие от 07.03.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 7 березня 2007 р. N 90-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо виконання
у 2007 році Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2007 році
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) (далі - план
заходів), що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання
плану заходів за рахунок коштів, передбачених з цією метою у
Державному бюджеті України на 2007 рік ( 489-16 ), а також інших
джерел.
3. Мін'юсту проводити постійний моніторинг виконання плану
заходів і до 15 липня 2007 р. та 20 січня 2008 р. поінформувати
Координаційну раду з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 90-р
ПЛАН
заходів щодо виконання у 2007 році
Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу ( 1629-15 )

I. Розроблення проектів нормативно-правових актів
------------------------------------------------------------------------------------- | Сфера acquis | Джерела acquis | Найменування заходу | Відповідальні за | |communautaire, | communautaire, що | | виконання | | в якій | регулюють | | | | здійснюється | правовідносини у | | | | адаптація | відповідній сфері | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |1. Митне право | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Регламент Ради ЄС від|підготовка проекту |Держмитслужба | |регулювання |12 жовтня 1992 р. |Закону України "Про |Держпідприємництво | |митного |N 2913/92/ЄЕС про |внесення змін до | | |контролю |впровадження Митного |статті 90 Митного | | | |кодексу |кодексу України" | | | |Співтовариства | | | | | | | | | |Міжнародна конвенція | | | | |про спрощення та | | | | |гармонізацію митних | | | | |процедур ( 995_643 ) | | | | |1973 року (в редакції| | | | |1999 року) | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |2. Банківське | | | | |право | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Національний банк | |регулювання |Європейського |Закону України "Про |(за згодою) | |банківського |парламенту та Ради ЄС|внесення змін до |Державна комісія з | |нагляду |від 14 червня 2006 р.|Закону України "Про |цінних паперів та | | |N 2006/48/ЄС про |банки і банківську |фондового ринку | | |започаткування та |діяльність" (щодо | | | |провадження |корпоративного | | | |економічної |управління та | | | |діяльності кредитних |консолідованого | | | |установ |нагляду) | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 14 червня 2006 р.| | | | |N 2006/49/ЄС про | | | | |достатність основного| | | | |капіталу | | | | |інвестиційних | | | | |компаній і кредитних | | | | |установ | | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 16 грудня 2002 р.| | | | |N 2002/87/ЄС про | | | | |додатковий нагляд за | | | | |кредитними | | | | |установами, | | | | |страховими | | | | |підприємствами та | | | | |інвестиційними | | | | |фірмами у фінансовому| | | | |конгломераті, | | | | |внесення поправок до | | | | |директив Ради ЄС від | | | | |24 липня 1973 р. | | | | |N 73/239/ЄЕС | | | | |( 994_281 ), від | | | | |5 березня 1979 р. | | | | |N 79/267/ЄЕС | | | | |( 994_286 ), від | | | | |18 червня 1992 р. | | | | |N 92/49/ЄЕС | | | | |( 994_290 ), від | | | | |10 листопада 1992 р. | | | | |N 92/96/ЄЕС | | | | |( 994_186 ), від | | | | |15 березня 1993 р. | | | | |N 93/6/ЄЕС | | | | |( 994_480 ) і від | | | | |10 травня 1993 р. | | | | |N 93/22/ЄЕС | | | | |( 994_187 ), директив| | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 27 жовтня 1998 р.| | | | |N 98/78/ЄС | | | | |( 994_292 ) і від | | | | |20 березня 2000 р. | | | | |N 2000/12/ЄС | | | | |( 994_277 ) | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |3. | | | | |Бухгалтерський | | | | |облік компаній | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |застосування |Міжнародний стандарт |підготовка проекту |Мінфін | |міжнародних |фінансової |Положення (стандарту) | | |стандартів |звітності 3 |бухгалтерського обліку| | |бухгалтерського|"Об'єднання бізнесу",|"Необоротні активи, | | |обліку та |Міжнародний стандарт |утримувані для | | |фінансової |фінансової |продажу, та припинення| | |звітності |звітності 5 |діяльності"; внесення | | | |"Непоточні активи, |змін до Положення | | | |утримувані для |(стандарту) | | | |продажу, та |бухгалтерського обліку| | | |припинення |7 "Основні засоби" | | | |діяльності", |( z0288-00 ) та | | | |Міжнародний стандарт |Положення (стандарту) | | | |бухгалтерського |бухгалтерського обліку| | | |обліку 16 "Основні |19 "Об'єднання | | | |засоби" |підприємств" | | | | |( z0499-99 ); | | | | |розроблення | | | | |відповідних методичних| | | | |рекомендацій | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Регламент |підготовка проекту |Мінфін | | |Європейської Комісії |Закону України "Про |Державна комісія з | | |від 29 вересня |внесення змін до |цінних паперів та | | |2003 р. |Закону України "Про |фондового ринку | | |N 1725/2003/ЄС про |бухгалтерський облік | | | |приведення деяких |та фінансову звітність| | | |стандартів |в Україні" (щодо | | | |бухгалтерського |застосування | | | |обліку у |міжнародних стандартів| | | |відповідність з |фінансової звітності | | | |регламентом |емітентами цінних | | | |Європейського |паперів та фінансовими| | | |парламенту та Ради ЄС|установами) | | | |від 19 липня 2002 р. | | | | |N 1606/2002/ЄС про | | | | |застосування | | | | |міжнародних | | | | |стандартів | | | | |бухгалтерського | | | | |обліку | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Регламент |підготовка плану |Мінфін | | |Європейського |заходів щодо створення| | | |парламенту та Ради ЄС|інформаційного | | | |від 19 липня 2002 р. |середовища для | | | |N 1606/2002/ЄС про |запровадження | | | |застосування |міжнародних стандартів| | | |міжнародних |бухгалтерського обліку| | | |стандартів |та фінансової | | | |бухгалтерського |звітності | | | |обліку | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |4. Податкове | | | | |законодавство | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|доопрацювання проекту |Мінфін | |регулювання |19 жовтня 1992 р. |Податкового кодексу |Державна податкова | |акцизних |N 92/79/ЄЕС |України |адміністрація | |зборів, прямого|( 994_368 ) про | |Мінекономіки | |оподаткування, |адаптацію податків на| | | |податку на |сигарети | | | |додану вартість| | | | |та уніфікація |Директива Ради ЄС від| | | |норм стосовно |19 жовтня 1992 р. | | | |адміністрування|N 92/80/ЄЕС | | | |податку на |( 994_369 ) про | | | |додану вартість|адаптацію податків на| | | |у різних |тютюнові вироби, інші| | | |секторах |ніж сигарети | | | |економіки | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |27 жовтня 2003 р. | | | | |N 2003/96/ЄС про | | | | |реструктуризацію | | | | |системи | | | | |Співтовариства щодо | | | | |оподаткування | | | | |енергопродуктів та | | | | |електроенергії | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |19 жовтня 1992 р. | | | | |N 92/84/ЄЕС | | | | |( 994_431 ) про | | | | |адаптацію ставок | | | | |акцизного збору на | | | | |спирт та алкогольні | | | | |напої | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |25 лютого 1992 р. | | | | |N 92/12/ЄЕС | | | | |( 994_361 ) про | | | | |загальний режим | | | | |зберігання | | | | |підакцизних товарів, | | | | |їх переміщення та | | | | |моніторинг | | | | | | | | | |Шоста директива Ради | | | | |ЄС від 17 травня | | | | |1977 р. N 77/88/ЄЕС | | | | |про наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів ЄС | | | | |щодо норм і принципів| | | | |справляння податку на| | | | |додану вартість | | | | | | | | | |Тринадцята директива | | | | |Ради ЄС від | | | | |17 листопада 1986 р. | | | | |N 86/560/ЄЕС | | | | |( 994_365 ) про | | | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів ЄС | | | | |щодо податків з | | | | |обороту (правила | | | | |відшкодування податку| | | | |на додану вартість | | | | |його платникам, що не| | | | |мають постійного | | | | |місця провадження | | | | |підприємницької | | | | |діяльності) | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |28 березня 1983 р. | | | | |N 83/181/ЄЕС | | | | |( 994_346 ) про | | | | |визначення сфери дії | | | | |статті 14 (1) (d) | | | | |директиви Ради ЄС | | | | |N 77/388/ЄЕС про | | | | |звільнення від | | | | |податку на додану | | | | |вартість операцій з | | | | |імпорту деяких | | | | |товарів ( 994_344 ) | | | | | | | | | |Восьма директива Ради| | | | |ЄС від 6 грудня | | | | |1979 р. | | | | |N 79/1072/ЄЕС про | | | | |відшкодування податку| | | | |на додану вартість | | | | |його платникам, що не| | | | |мають постійного | | | | |місця провадження | | | | |підприємницької | | | | |діяльності | | | | | | | | | |Перша директива Ради | | | | |ЄС від 11 квітня | | | | |1967 р. N 67/227/ЄЕС | | | | |( 994_201 ) про | | | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів ЄС | | | | |щодо податку з | | | | |обороту | | | | | | | | | |Рекомендація | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 25 травня 1994 р.| | | | |N 94/390/ЄС про | | | | |оподаткування малих | | | | |та середніх | | | | |підприємств | | | | |( 994_970 ) | | | | | | | | | |Рекомендація | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 7 грудня 1994 р. | | | | |N 94/1069/ЄС про | | | | |переведення на | | | | |спрощену систему | | | | |оподаткування малих | | | | |та середніх | | | | |підприємств | | | | | | | | | |Рекомендація | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 3 квітня 1996 р. | | | | |N 96/280/ЄС про | | | | |визначення малих та | | | | |середніх підприємств | | | | |( 994_a07 ) | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |23 липня 1990 р. | | | | |N 90/434/ЄЕС | | | | |( 994_451 ) про | | | | |спільну систему | | | | |оподаткування, що | | | | |застосовується у разі| | | | |злиття, поділу, | | | | |переведення активів | | | | |та обміну акціями, | | | | |якщо акціонерні | | | | |товариства | | | | |перебувають в межах | | | | |юрисдикції різних | | | | |держав - членів ЄС | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |23 липня 1990 р. | | | | |N 90/435/ЄЕС | | | | |( 994_358 ) про | | | | |спільну систему | | | | |оподаткування, що | | | | |застосовується до | | | | |материнських та | | | | |дочірніх компаній, | | | | |які перебувають в | | | | |межах юрисдикції | | | | |різних держав - | | | | |членів ЄС | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |3 червня 2003 р. | | | | |N 2003/48/ЄЕС про | | | | |оподаткування | | | | |прибутку за вкладами | | | | |у формі процентів | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |3 червня 2003 р. | | | | |N 2003/49/ЄЕС про | | | | |загальну систему | | | | |оподаткування | | | | |дивідендів та роялті | | | | |афілійованих | | | | |компаній, які є | | | | |резидентами різних | | | | |держав - членів ЄС | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |5. Охорона | | | | |праці | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Мінпраці | |регулювання |Європейського |Закону України "Про | | |вимог безпеки |парламенту та Ради ЄС|захист грошових вимог | | |на виробництві |від 23 вересня |працівників у разі | | | |2002 р. |банкрутства | | | |N 2002/74/ЄС |роботодавця" | | | |( 994_658 ) про | | | | |внесення змін до | | | | |директиви Ради ЄС від| | | | |20 жовтня 1980 р. | | | | |N 80/987/ЄЕС | | | | |( 994_654 ) про | | | | |адаптацію | | | | |законодавства | | | | |держав - членів ЄС | | | | |щодо захисту | | | | |працівників у | | | | |разі банкрутства | | | | |роботодавця | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Держгірпромнагляд | | |12 червня 1989 р. |нормативно-правового |МНС | | |N 89/391/ЄЕС про |акта з визначення |МОЗ | | |запровадження заходів|загальних вимог |Мінпраці | | |щодо заохочення |стосовно забезпечення | | | |підвищення безпеки та|роботодавцями охорони | | | |охорони здоров'я |праці працівників | | | |працівників на роботі| | | | | ( 994_b23 ) | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |30 листопада | | | | |1989 р. N 89/654/ЄЕС | | | | |про мінімальні вимоги| | | | |до безпеки та охорони| | | | |здоров'я робочих | | | | |місць (перша | | | | |індивідуальна | | | | |директива у значенні | | | | |статті 16 (1) | | | | |директиви Ради ЄС від| | | | |12 червня 1989 р. | | | | |N 89/391/ЄЕС ) | | | | |( 994_b23 ) | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |30 листопада | | | | |1989 р. N 89/655/ЄЕС | | | | |про мінімальні вимоги| | | | |до безпеки та охорони| | | | |здоров'я при | | | | |використанні | | | | |працівниками робочого| | | | |обладнання на роботі | | | | |(друга індивідуальна | | | | |директива у значенні | | | | |статті 16 (1) | | | | |директиви Ради ЄС від| | | | |12 червня 1989 р. | | | | |N 89/391/ЄЕС) | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |6.Фінансові | | | | |послуги | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Державна комісія з | |регулювання |Європейського |Закону України "Про |регулювання ринків | |діяльності |парламенту та Ради ЄС|внесення змін до |фінансових послуг | |кредитних |від 20 березня |деяких законодавчих |Національний банк | |установ |2000 р. |актів України" (щодо |(за згодою) | | |N 2000/12/ЄС |здійснення нагляду за |Мін'юст | | |( 994_277 ) про |фінансовими установами|Державна комісія з | | |започаткування та |на консолідованій |цінних паперів та | | |подальше провадження |основі) |фондового ринку | | |діяльності кредитних | | | | |установ | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Державна комісія з | |регулювання |Європейського |Закону України "Про |цінних паперів та | |фондового ринку|парламенту та Ради ЄС|фонд гарантування |фондового ринку | | |від 3 березня 1997 р.|інвестицій" |Мінекономіки | | |N 97/9/ЄС про схеми | |Мінфін | | |компенсації | |Національний банк | | |інвесторам | |(за згодою) | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Державна комісія з | |регулювання |Європейського |Закону України "Про |цінних паперів та | |фінансових |парламенту та Ради ЄС|спеціальні |фондового ринку | |трансакцій |від 19 травня 1998 р.|авторизовані системи |Національний банк | | |N 98/26/ЄС |розрахунків" (щодо |(за згодою) | | |( 994_455 ) про |захисту фінансових |Мінекономіки | | |остаточні |трансакцій від |Державна комісія з | | |домовленості щодо |системних ризиків, |регулювання ринків | | |розрахунків у |зокрема від ризиків |фінансових послуг | | |платіжних системах і |неплатоспроможності | | | |системах розрахунків |або банкрутства | | | |за цінними паперами |контрагента) | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |доопрацювання проекту |Державна комісія з | |регулювання |Європейського |Закону України "Про |регулювання ринків | |страхування |парламенту та Ради ЄС|страхування" |фінансових послуг | | |від 5 листопада | |Мінекономіки | | |2002 р. | |Мінфін | | |N 2002/83/ЄС про | |Мін'юст | | |страхування життя | |Держпідприємництво | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Перша директива Ради |доопрацювання проекту | -"- | | |ЄС від 24 липня |Закону України "Про | | | |1973 р. N 73/239/ЄЕС |внесення змін до | | | |( 994_281 ) про |деяких законодавчих | | | |узгодження законів, |актів" (щодо | | | |підзаконних та |черговості вимог | | | |адміністративних |страхувальників у разі| | | |положень стосовно |ліквідації страховика)| | | |започаткування та | | | | |провадження | | | | |діяльності прямого | | | | |страхування, іншого | | | | |ніж життя | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |7. Охорона | | | | |здоров'я та | | | | |життя людей, | | | | |тварин і | | | | |рослин | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Рішення Ради ЄС від |підготовка проекту |Мінагрополітики | |регулювання |23 жовтня 2000 р. |постанови Кабінету | | |загальної |N 2000/678/ЄС про |Міністрів України "Про| | |безпеки |встановлення |створення Єдиного | | |продукції |детальних правил |державного реєстру | | | |реєстрації у |тварин та господарств"| | | |внутрішніх базах | | | | |даних підприємств, що| | | | |розводять свиней, | | | | |згідно з директивою | | | | |Ради ЄС від 26 червня| | | | |1964 р. N 64/432/ЄЕС | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Регламент |підготовка проектів | -"- | | |Європейського |нормативно-правових | | | |парламенту та Ради ЄС|актів щодо | | | |від 22 вересня |затвердження порядку | | | |2003 р. |визначення залишкової | | | |N 1831/2003/ЄС про |кількості ветеринарних| | | |домішки у кормах для |препаратів та | | | |тварин |забруднювачів у кормах| | | | |для тварин | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |23 листопада 1970 р. | | | | |N 70/524/ЄЕС про | | | | |домішки у кормах | | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 7 травня 2002 р. | | | | |N 2002/32/ЄС про | | | | |небажані речовини у | | | | |кормах для тварин, з | | | | |останніми змінами, | | | | |внесеними директивою | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 27 січня 2005 р. | | | | |N 2005/8/ЄС | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |30 червня 1982 р. | | | | |N 82/471/ЄЕС про | | | | |певні продукти у | | | | |кормах для тварин, з | | | | |останніми змінами, | | | | |внесеними директивою | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 23 грудня 2004 р.| | | | |N 2004/116/ЄС | | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 12 січня 2005 р. | | | | |N 183/2005/ЄС про | | | | |встановлення | | | | |гігієнічних вимог до | | | | |кормів ( 994_b40 ) | | | | | | | | | |Рішення Європейської | | | | |Комісії від 1 березня| | | | |2004 р. N 2004/217/ЄС| | | | |про встановлення | | | | |переліку заборонених | | | | |матеріалів у сфері | | | | |харчування тварин | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінагрополітики | | |27 листопада 1992 р. |Закону України "Про |Мінекономіки | | |N 92/102/ЄЕС про |ідентифікацію і |Мінфін | | |ідентифікацію та |реєстрацію тварин та |Мін'юст | | |реєстрацію тварин |маркування продуктів |Держпідприємництво | | | |тваринного походження"|Держспоживстандарт | | |Директива Ради ЄС від| | | | |26 червня 1964 р. | | | | |N 64/432/ЄЕС про | | | | |захворювання тварин, | | | | |що впливають на | | | | |торгівлю великою | | | | |рогатою худобою та | | | | |свинями в межах | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | |Постанова | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 17 липня 2000 р. | | | | |N 1760/2000/ЄС про | | | | |створення системи | | | | |ідентифікації і | | | | |реєстрації великої | | | | |рогатої худоби, | | | | |маркування яловичини | | | | |і продуктів з | | | | |яловичини та | | | | |скасування регламенту| | | | |Ради ЄС від 21 квітня| | | | |1997 р. N 820/97/ЄС | | | | | | | | | |Постанова | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 29 грудня 1997 р.| | | | |N 2629/97/ЄС про | | | | |встановлення | | | | |детальних правил для | | | | |імплементації | | | | |регламенту Ради ЄС | | | | |від 21 квітня 1997 р.| | | | |N 820/97/ЄС в | | | | |частині застосування | | | | |вушних бирок, ведення| | | | |реєстрів та паспортів| | | | |в рамках системи | | | | |ідентифікації та | | | | |реєстрації великої | | | | |рогатої худоби | | | | | | | | | |Постанова Ради ЄС від| | | | |17 грудня 2003 р. | | | | |N 21/2004/ЄС про | | | | |створення системи | | | | |ідентифікації та | | | | |реєстрації овець і | | | | |кіз, внесення змін до| | | | |постанови Ради ЄС від| | | | |29 вересня 2003 р. | | | | |N 1782/2003/ЄС, | | | | |директив Ради ЄС від | | | | |27 листопада 1992 р. | | | | |N 92/102/ЄЕС і від | | | | |26 червня 1964 р. | | | | |N 64/432/ЄЕС | | | | | | | | | |Рішення Європейської | | | | |Комісії від 20 жовтня| | | | |1993 р. N 93/623/ЄЕС | | | | |про встановлення | | | | |ідентифікаційного | | | | |документа (паспорта) | | | | |для зареєстрованих | | | | |коней | | | | | | | | | |Рішення Європейської | | | | |Комісії від 22 грудня| | | | |1999 р. N 2000/68/ЄС | | | | |про внесення змін до | | | | |рішення Європейської | | | | |Комісії від 20 жовтня| | | | |1993 р. N 93/623/ЄЕС | | | | |і запровадження | | | | |ідентифікації коней, | | | | |призначених для | | | | |розведення та ведення| | | | |господарства | | | | | | | | | |Рішення Європейської | | | | |Комісії від 23 жовтня| | | | |2000 р. N 2000/678/ЄС| | | | |про встановлення | | | | |детальних правил | | | | |реєстрації | | | | |господарств, що | | | | |займаються | | | | |розведенням свиней, в| | | | |національних базах | | | | |даних, як передбачено| | | | |директивою Ради ЄС | | | | |від 26 червня 1964 р.| | | | |N 64/432/ЄЕС | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |8. Захист | | | | |довкілля | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| | |Європейська |підготовка проекту |Мінприроди | | |ландшафтна конвенція,|Закону України "Про | | | |відкрита для |ландшафти" | | | |підписання 20 жовтня | | | | |2000 р. ( 994_154 ) | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|внесення змін до |Мінприроди | | |4 травня 1976 р. |Методики розрахунку |МОЗ | | |N 76/464/ЄЕС про |розмірів відшкодування| | | |забруднення деякими |збитків, заподіяних | | | |небезпечними |державі внаслідок | | | |речовинами, що |порушення | | | |потрапляють до |законодавства про | | | |водного середовища |охорону та раціональне| | | |Співтовариства |використання водних | | | |( 994_964 ) |ресурсів, затвердженої| | | | |наказом Мінекобезпеки | | | | |від 18 травня 1995 р. | | | | |N 37 ( z0162-95 ) | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінприроди | |регулювання |16 грудня 1994 р. |нормативно-правового |МОЗ | |екологічної |N 94/67/ЄС (994_943 )|акта з урегулювання |МНС | |безпеки та |про спалення |питання щодо спалення | | |поводження з |небезпечних |небезпечних відходів | | |небезпечними |відходів | | | |відходами, |Директива | | | |збереження |Європейського | | | |біорізноманіття|парламенту та Ради ЄС| | | | |від 23 жовтня 2001 р.| | | | |N 2001/80/ЄС про | | | | |обмеження викидів | | | | |деяких забруднювачів | | | | |у повітря великими | | | | |спалювальними | | | | |підприємствами | | | | |( 994_913 ) | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |24 вересня 1996 р. | | | | |N 96/61/ЄС | | | | |( 994_497 ) про | | | | |комплексне | | | | |запобігання та | | | | |контроль над | | | | |забрудненням | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінприроди | | |20 грудня 1994 р. |постанови Кабінету |Держпідприємництво | | |N 94/62/ЄС про |Міністрів України "Про|МОЗ | | |пакування та відходи |внесення змін до | | | |з пакування |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |26 липня 2001 р. | | | | |N 915" | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Мінприроди | |регулювання |Європейського |нормативно-правового |МОЗ | |захисту |парламенту та Ради ЄС|акта щодо захисту |Мінпромполітики | |навколишнього |від 25 червня 2002 р.|населення від шуму | | |середовища від |N 2002/49/ЄС про | | | |шумових викидів|оцінку та керування | | | | |процесами, | | | | |пов'язаними із шумом | | | | |з навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища - | | | | |декларація | | | | |Європейської Комісії | | | | |на засіданні | | | | |погоджувального | | | | |комітету щодо | | | | |зазначеної директиви | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | | |6 лютого 1970 р. |нормативно-правового |Мінприроди | | |N 70/157/ЄЕС про |акта щодо захисту від | | | |наближення |шумового забруднення, | | | |законодавства |спричиненого | | | |держав - членів з |транспортними засобами| | | |питань допустимих | | | | |рівнів звуку та | | | | |вихлопних | | | | |систем автомобілів | | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 8 березня 2000 р.| | | | |N 2000/14/ЄС про | | | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів з | | | | |питань шумових | | | | |викидів у | | | | |навколишнє середовище| | | | |від устатковання, що | | | | |використовується поза| | | | |приміщеннями | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|підготовка проектів |Мінприроди | |регулювання |12 лютого 2002 р. |нормативно-правових | | |захисту |N 2002/3/ЄС про озон |актів з питань | | |атмосферного |в атмосферному |установлення контролю | | |повітря від |повітрі |за рівнем озону в | | |забруднення | |повітрі та обмеження | | | | |викидів в повітря | | | | |великими переробними | | | | |підприємствами | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |МОЗ | |регулювання |8 грудня 1975 р. |нормативно-правового |Мінприроди | |захисту водних |N 76/160/ЄЕС про |акта щодо визначення | | |ресурсів від |якість води, |якості води в зонах, | | |забруднення |призначеної для |призначених для | | | |купання |купання | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мін'юст | | |17 грудня 1979 р. |нормативно-правового |Мінприроди | | |N 80/68/ЄЕС про |акта щодо захисту |Держводгосп | | |захист ґрунтових вод |ґрунтових вод |Мінпромполітики | | |від забруднення | |Мінпаливенерго | | |деякими небезпечними | |МНС | | |речовинами( 994_904 )| | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |екологічна |Кіотський протокол до|підготовка проекту |Мінприроди | |безпека та |Рамкової конвенції |Закону України "Про |Мін'юст | |поводження з |Організації |регулювання обсягів | | |небезпечними |Об'єднаних Націй про |викиду та поглинання | | |відходами, |зміну клімату |парникових газів" | | |збереження |( 995_801 ) | | | |біорізноманіття| | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |28 червня 1984 р. | | | | |N 84/360/ЄЕС про | | | | |боротьбу із | | | | |забрудненням повітря | | | | |промисловими | | | | |підприємствами | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінприроди | | |2 квітня 1979 р. |нормативно-правового |Держлісгосп | | |N 79/409/ЄЕС про |акта щодо збереження | | | |збереження диких |диких птахів | | | |птахів | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |моніторинг та |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінприроди | |звітування щодо|27 вересня 1996 р. |національного плану |Мінекономіки | |обсягу |N 96/62/ЄС |розподілу дозволів на |Мінфін | |антропогенних |( 994_498 ) про |антропогенні викиди із|Мінпаливенерго | |викидів |поводження з |джерел парникових |Мінпромполітики | |парникових |атмосферним повітрям |газів |Мінагрополітики | |газів |та оцінку його якості| |Мінтрансзв'язку | | | | |Мін'юст | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |9. Захист прав | | | | |споживачів | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Держспоживстандарт | |регулювання |25 травня 1999 р. |Закону України "Про |Держпідприємництво | |безпеки |N 9/44/ЄС про деякі |внесення змін до | | |споживачів |особливості продажу |Закону України "Про | | | |споживчих товарів і |захист прав | | | |пов'язаних з цим |споживачів" (щодо | | | |гарантій |визначення поняття | | | | |"істотний недолік" та | | | |Директива Ради ЄС від|встановлення прав | | | |25 липня 1985 р. |споживачів у разі | | | |N 85/374/ЄЕС |виявлення | | | |( 994_348 ) про |невідповідності якості| | | |наближення законів, |товару) | | | |підзаконних та | | | | |адміністративних | | | | |положень держав - | | | | |членів щодо | | | | |відповідальності за | | | | |недоброякісну | | | | |продукцію | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мін'юст | |регулювання |13 червня 1990 р. |Закону України "Про |МКТ | |якості послуг у|N 90/314/ЄЕС про |внесення змін до |Мінекономіки | |сфері туризму |комплексний туризм, |статті 20 Закону |Держспоживстандарт | | |відпочинок та тури |України "Про туризм" |Держпідприємництво | | | |(щодо інформування | | | | |споживача туристичних | | | | |послуг) | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |10. Технічні | | | | |правила і | | | | |стандарти | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |розроблення | |підготовка технічних | | |технічних | |регламентів: | | |регламентів | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- вимірювальних |Держспоживстандарт | | |Європейського |приладів | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 31 березня | | | | |2004 р. | | | | |N 2004/22/ЄС про | | | | |введення в обіг | | | | |засобів вимірювальної| | | | |техніки та | | | | |запровадження | | | | |процедури оцінки | | | | |відповідності | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- колісних |Мінагрополітики | | |4 травня 1974 р. |сільськогосподарських |Мінекономіки | | |N 74/151/ЄЕС про |та лісогосподарських |Держспоживстандарт | | |наближення |тракторів |Мінпромполітики | | |законодавства | |Держкомлісгосп | | |держав - членів | | | | |стосовно вимог | | | | |до запасних частин | | | | |колісних | | | | |сільськогосподарських| | | | |та лісогосподарських | | | | |тракторів | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- типу | -"- | | |Європейського |сільськогосподарських | | | |парламенту та Ради ЄС|та лісогосподарських | | | |від 26 травня 2003 р.|тракторів, причепів до| | | |N 2003/37/ЄС про |них і змінних | | | |затвердження типу |причіпних механізмів | | | |сільськогосподарських| | | | |та лісогосподарських | | | | |тракторів, причепів | | | | |до них і змінних | | | | |причепних механізмів,| | | | |включаючи системи, | | | | |деталі та окремі | | | | |технічні вузли, а | | | | |також скасування | | | | |директиви Ради ЄС від| | | | |4 березня 1974 р. | | | | |N 74/150/ЄЕС | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- рівня шуму, |Мінагрополітики | | |29 березня 1977 р. |утворюваного |Мінпромполітики | | |N 77/311/ЄЕС про |сільськогосподарськими|Мінекономіки | | |наближення |та лісогосподарськими |МОЗ | | |законодавства держав-|тракторами |Держспоживстандарт | | |членів, що стосується| | | | |рівня шуму, який діє | | | | |на водіїв колісних | | | | |сільськогосподарських| | | | |або лісогосподарських| | | | |тракторів | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- косметичних виробів |Мінпромполітики | | |26 липня 1976 р. | |МОЗ | | |N 76/768/ЄЕС про | |Держспоживстандарт | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів щодо | | | | |косметичних виробів | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- пересувного |Мінпромполітики | | |29 квітня 1999 р. |обладнання, що працює |Держспоживстандарт | | |N 1999/36/ЄС про |під тиском | | | |пересувне обладнання,| | | | |що працює під тиском | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- канатних доріг для |МНС | | |Європейського |перевезення пасажирів |Держспоживстандарт | | |парламенту та Ради ЄС| |Держгірпромнагляд | | |від 20 березня | | | | |2000 р. | | | | |N 2000/9/ЄС про | | | | |будівництво канатних | | | | |доріг, призначених | | | | |для перевезення | | | | |пасажирів | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- мийних засобів |Мінпромполітики | | |24 липня 1973 р. | |Держспоживстандарт | | |N 73/404/ЄЕС про | | | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів щодо | | | | |мийних засобів | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Рішення Європейської |- екологічних | -"- | | |Комісії від 15 травня|критеріїв для | | | |2002 р. N 2002/371/ЄС|текстильних матеріалів| | | |про встановлення | | | | |екологічних критеріїв| | | | |для маркування | | | | |текстильної продукції| | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- електромагнітної | -"- | | |Європейського |сумісності | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 15 грудня 2004 р.| | | | |N 2004/108/ЄС про | | | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів щодо | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності і | | | | |скасування директиви | | | | |Ради ЄС від 3 травня | | | | |1989 р. | | | | |N 89/336/ЄЕС | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- заборони | Мінпромполітики | | |Європейського |використання деяких | Держспоживстандарт | | |парламенту та Ради ЄС|небезпечних речовин в | | | |від 27 січня 2003 р. |електричному та | | | |N 2002/95/ЄС про |електронному | | | |заборону використання|обладнанні | | | |деяких небезпечних | | | | |речовин в | | | | |електричному і | | | | |електронному | | | | |обладнанні | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- споживання | -"- | | |Європейської Комісії |електроенергії | | | |від 27 січня 1998 р. |побутовими | | | |N 98/11/ЄС про |електричними лампами | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |побутовими | | | | |електричними лампами | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- назв та правил | -"- | | |Європейського |маркування текстильних| | | |парламенту та Ради ЄС|матеріалів | | | |від 16 грудня 1996 р.| | | | |N 96/74/ЄС про назви | | | | |і правила маркування | | | | |текстильних | | | | |матеріалів | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- вибухових речовин |МНС | | |5 квітня 1993 р. |цивільного |Мінекономіки | | |N 93/15/ЄЕС про |призначення |Мінпромполітики | | |гармонізацію положень| |Держспоживстандарт | | |з допуску на ринок та| | | | |нагляду за | | | | |використанням | | | | |вибухових речовин | | | | |цивільного | | | | |призначення | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- прогулянкових суден |Мінтрансзв'язку | | |Європейського | |Держспоживстандарт | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 16 червня 1994 р.| | | | |N 94/25/ЄС про | | | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів | | | | |стосовно | | | | |суден для прогулянок | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- морського обладнання|Мінтрансзв'язку | | |20 грудня 1996 р. | |Держспоживстандарт | | |N 96/98/ЄС про | |Мінпромполітики | | |суднове обладнання | |Мінагрополітики | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- медичних виробів |Держспоживстандарт | | |14 червня 1993 р. | |МОЗ | | |N 93/42/ЄЕС про | |Мінпромполітики | | |медичні пристрої | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|- активних медичних |Держспоживстандарт | | |20 червня 1990 р. |виробів, що |МОЗ | | |N 90/385/ЄЕС про |імплантуються | | | |наближення |пацієнтам | | | |законодавства | | | | |держав - членів | | | | |стосовно | | | | |активних медичних | | | | |виробів, що | | | | |імплантуються | | | | |пацієнтам | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- медичних виробів для| -"- | | |Європейського |лабораторної | | | |парламенту та Ради ЄС|діагностики in vitro | | | |від 27 жовтня 1998 р.|(у пробірці) | | | |N 98/79/ЄЕС про | | | | |засоби медичної | | | | |техніки для | | | | |діагностики in vitro | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |- обладнання та систем|МНС | | |Європейського |захисту, призначених |Мінпромполітики | | |парламенту та Ради ЄС|для застосування у |Держспоживстандарт | | |від 23 березня |вибухонебезпечних | | | |1994 р. |атмосферах | | | |N 94/9/ЄС про | | | | |пристрої та захисні | | | | |системи для | | | | |застосування в | | | | |потенційно | | | | |вибухонебезпечних | | | | |атмосферах | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |маркування |Директива |- правил маркування |Держспоживстандарт | |продукції |Європейського |продуктів харчування |МОЗ | | |парламенту та Ради ЄС| |Мінагрополітики | | |від 20 березня | | | | |2000 р. | | | | |N 2000/13/ЄС про | | | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів щодо | | | | |маркування, | | | | |презентації та | | | | |реклами продуктів | | | | |харчування | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |11. Енергетика,| | | | |включаючи | | | | |ядерну | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Мінпаливенерго | |регулювання |Європейського |нормативно-правового |НКРЕ | |діяльності |парламенту та Ради ЄС|акта щодо | | |електро- |від 26 червня 2003 р.|вдосконалення | | |енергетичного |N 2003/54/ЄС |процедури будівництва | | |комплексу |( 994_571 ) про |генеруючих потужностей| | | |спільні правила для | | | | |внутрішнього ринку | | | | |електроенергії, що | | | | |скасовує директиву | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 19 грудня 1996 р.| | | | |N 96/92/ЄС | | | | |( 994_197 ) | | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 18 січня 2006 р. | | | | |N 2005/89/ЄС про | | | | |забезпечення | | | | |безпеки постачання | | | | |електричної енергії | | | | |та інвестиції в | | | | |інфраструктуру | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Постанова Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінвуглепром | |регулювання |23 липня 2002 р. |Закону України "Про |Мінекономіки | |діяльності |N 1407/2002/ЄС про |особливості державної |Мінфін | |вугільної |надання державної |підтримки вугільної |Мін'юст | |промисловості |допомоги вугільній |промисловості" | | | |промисловості | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Рішення вищого органу|підготовка проекту |Мінвуглепром | | |Європейського |Закону України про |Мінекономіки | | |співтовариства |особливості |Мінфін | | |вугілля та сталі від |приватизації |Мін'юст | | |16 листопада 1966 р. |підприємств |Фонд державного майна | | |N 22/66 про |вугільної галузі | | | |інформацію, що має | | | | |надаватися | | | | |підприємствами про їх| | | | |інвестиції | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінпаливенерго | | |26 квітня 2004 р. |нормативно-правового | | | |N 2004/67/ЄС про |акта щодо створення | | | |заходи із |умов для реагування на| | | |забезпечення |ситуацію надзвичайного| | | |постачання природного|характеру, | | | |газу |забезпечення газом | | | | |побутових споживачів | | | | |та гарантій | | | | |газопостачання | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |підготовка проекту |Мінпаливенерго | | |Європейського |нормативно-правового |НАЕР | | |парламенту та Ради ЄС|акта щодо створення | | | |від 26 червня 2003 р.|умов для забезпечення | | | |N 2003/55/ЄС |рівного доступу на | | | |( 994_380 ) про |ринок всіх видів газу | | | |спільні правила для |(включаючи вироблений | | | |внутрішнього ринку |з біомаси) та технічно| | | |природного газу, що |безпечного їх введення| | | |скасовує директиву |до системи | | | |Європейського |транспортування | | | |парламенту та Ради ЄС|природного газу | | | |від 22 червня 1998 р.| | | | |N 98/30/ЄС | | | | |( 994_499 ) | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |підготовка проекту |Мінпаливенерго | | |Європейського |нормативно-правового |Мінприроди | | |парламенту та Ради ЄС|акта щодо зменшення |МНС | | |від 20 грудня 1994 р.|втрати нафтопродуктів |НАЕР | | |N 94/63/ЄС |під час |Держспоживстандарт | | |( 994_439 ) про |транспортування та |МОЗ | | |контроль викидів |зберігання, | | | |летючих органічних |встановлення | | | |сполук із сховищ |технічних правил | | | |нафти, під час її |поводження з | | | |транспортування з |нафтопродуктами у | | | |терміналів до |процесі | | | |сервісних станцій |транспортування та | | | | |зберігання | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінпаливенерго | | |24 липня 1973 р. |нормативно-правового |Мінпромполітики | | |N 73/238/ЄЕС |акта щодо запобігання |Мінбуд | | |( 994_504 ) про |виникненню негативних |Держкомрезерв | | |заходи із зменшення |наслідків, пов'язаних | | | |наслідків, пов'язаних|з непередбачуваним | | | |з труднощами у |зменшенням постачання | | | |постачанні сирої |нафти і нафтопродуктів| | | |нафти і | | | | |нафтопродуктів | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінпаливенерго | | |20 грудня 1968 р. |нормативно-правового |Мінекономіки | | |N 68/414/ЄЕС |акта щодо створення і |Держкомрезерв | | |( 994_437 ) про |підтримання запасів | | | |зобов'язання |нафтопродуктів | | | |держав-членів | | | | |підтримувати | | | | |мінімальний рівень | | | | |резервів сирої нафти | | | | |та/або нафтопродуктів| | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|внесення змін до |МОЗ | |регулювання |13 травня 1996 р. |Основних санітарних |Держатомрегулювання | |поводження з |N 96/29/Євратом |правил забезпечення |МНС | |радіоактивними |( 994_491 ) про |радіаційної безпеки | | |відходами |основні стандарти |України, затверджених | | | |безпеки щодо захисту |наказом МОЗ від | | | |здоров'я працівників |2 лютого 2005 р. | | | |та населення від |N 54 ( z0552-05 ) | | | |іонізуючої радіації |(щодо спеціального | | | | |захисту жінок, | | | | |студентів і | | | | |стажерів від | | | | |іонізуючої радіації, | | | | |оцінки потенційної | | | | |дози опромінення, а | | | | |також визначення | | | | |понять "обмеження | | | | |дози", "аварійне | | | | |опромінення", "шкода | | | | |для здоров'я", | | | | |"потенційне | | | | |опромінення") | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проектів |МНС | | |3 лютого 1992 р. |національної стратегії|Держатомрегулювання | | |N 92/3/Євратом |та державної програми |МОЗ | | |( 994_364 ) про |поводження з |Мінпаливенерго | | |нагляд і контроль за |радіоактивними |Мінагрополітики | | |перевезенням |відходами |Держспоживстандарт | | |радіоактивних | |Мінтрансзв'язку | | |відходів між | |Мінприроди | | |державами-членами, до| | | | |Співтовариства та за | | | | |його межі | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |27 лютого 1989 р. | | | | |N 89/618/Євратом про | | | | |інформування широкої | | | | |громадськості | | | | |стосовно заходів з | | | | |охорони здоров'я, що | | | | |повинні вживатися, та| | | | |відповідних дій у | | | | |разі виникнення | | | | |радіаційної аварії | | | | | | | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |13 травня 1996 р. | | | | |N 96/29/Євратом | | | | |( 994_491 ) про | | | | |основні стандарти | | | | |безпеки щодо захисту | | | | |здоров'я працівників | | | | |та населення від | | | | |іонізуючої радіації | | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 8 лютого 2005 р. | | | | |N 302/2005/Євратом | | | | |про вжиття заходів | | | | |безпеки | | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 29 листопада | | | | |1966 р. | | | | |N 17/66/Євратом | | | | |про виключення | | | | |переміщення малих | | | | |обсягів руд, вихідних| | | | |матеріалів та | | | | |спеціальних | | | | |матеріалів, що | | | | |розщеплюються, з | | | | |Правил постачання | | | | | | | | | |Регламент Ради ЄС від| | | | |8 червня 1993 р. | | | | |N 1493/93/Євратом | | | | |( 994_513 ) про | | | | |перевезення | | | | |радіоактивних речовин| | | | |між | | | | |державами - членами | | | | | | | | | |Регламент Ради ЄС від| | | | |2 грудня 1999 р. | | | | |N 2587/1999/Євратом | | | | |( 994_514 ) | | | | |про визначення | | | | |інвестиційних | | | | |проектів, щодо яких | | | | |необхідно повідомляти| | | | |Європейську Комісію | | | | |відповідно до статті | | | | |41 Договору про | | | | |заснування | | | | |Європейського | | | | |співтовариства з | | | | |атомної енергії | | | | |( 994_027 ) | | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 8 червня 2000 р. | | | | |N 1209/2000/ЄС | | | | |( 994_515 ) про | | | | |встановлення | | | | |процедури передачі | | | | |повідомлень | | | | |відповідно до статті | | | | |41 Договору про | | | | |заснування | | | | |Європейського | | | | |співтовариства з | | | | |атомної енергії | | | | |( 994_027 ) | | | | | | | | | |Регламент Ради | | | | |Європейського | | | | |співтовариства з | | | | |атомної енергії від | | | | |31 липня 1958 р. N 3 | | | | |( 994_248 ) | | | | |відповідно до | | | | |статті 24 Договору | | | | |про заснування | | | | |Європейського | | | | |співтовариства з | | | | |атомної енергії | | | | |( 994_027 ) | | | | | | | | | |Регламент Ради ЄС від| | | | |22 грудня 1987 р. | | | | |N 3954/87/Євратом про| | | | |встановлення | | | | |максимально | | | | |допустимого рівня | | | | |забруднення продуктів| | | | |харчування та | | | | |продуктів для | | | | |годування тварин, яке| | | | |виникає внаслідок | | | | |ядерної аварії та | | | | |інших непередбачених | | | | |радіологічних | | | | |випадків | | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 22 лютого 1999 р.| | | | |N 1999/2/ЄС про | | | | |наближення | | | | |законодавства | | | | |держав - членів щодо | | | | |продуктів | | | | |харчування та | | | | |інгредієнтів, які | | | | |забруднені іонізуючим| | | | |випромінюванням | | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 3 грудня 2001 р. | | | | |N 2001/95/ЄС про | | | | |загальну безпеку | | | | |продукції | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проектів |НАЕР | |регулювання |Європейського |нормативно-правових | | |ефективності та|парламенту та Ради ЄС|актів щодо вимог з | | |раціонального |від 3 вересня 1996 р.|енергозбереження для | | |використання |N 96/57/ЄС |побутових електричних | | |енергії |( 994_517 ) про |приладів | | |(енергозбере- |вимоги | | | |ження) |енергозбереження до | | | | |побутових електричних| | | | |холодильників, | | | | |морозильних камер та | | | | |комбінованих | | | | |пристроїв | | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 18 вересня | | | | |2000 р. | | | | |N 2000/55/ЄС про | | | | |вимоги економії | | | | |енергії в приладах | | | | |управління | | | | |люмінесцентним | | | | |освітленням | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |підготовка проекту | -"- | | |Європейського |нормативно-правового | | | |парламенту та Ради ЄС|акта щодо вимог з | | | |від 3 вересня 1996 р.|енергозбереження для | | | |N 96/5/ЄС про |побутових електричних | | | |вимоги |холодильників, | | | |енергозбереження до |морозильних камер та | | | |побутових електричних|комбінованих пристроїв| | | |холодильників, | | | | |морозильних камер та | | | | |комбінованих | | | | |пристроїв | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |підготовка проекту |НАЕР | | |Європейського |нормативно-правового | | | |парламенту та Ради ЄС|акта щодо вимог з | | | |від 18 вересня |економії енергії для | | | |2000 р. |приладів управління | | | |N 2000/55/ЄС про |люмінесцентним | | | |вимоги економії |освітленням | | | |енергії в приладах | | | | |управління | | | | |люмінесцентним | | | | |освітленням | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Рекомендація Ради ЄС |підготовка проектів | -"- | | |від 25 жовтня 1977 р.|нормативно-правових | | | |N 77/713/ЄЕС про |актів щодо проведення | | | |раціональне |енергетичного | | | |використання енергії |обстеження та | | | |на промислових |впровадження | | | |підприємствах |енергетичного | | | |( 994_980 ) |менеджменту на | | | | |промислових | | | | |підприємствах | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту | -"- | |регулювання |Європейського |Закону України "Про | | |використання |парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | | |відновлювальних|від 8 травня 2003 р. |Закону України "Про | | |джерел енергії |N 2003/30/ЄС про |альтернативні види | | | |стимулювання |рідкого та газового | | | |використання |палива" (щодо | | | |біопалива та інших |визначення переліку | | | |видів відновлюваного |речовин, які | | | |палива для потреб |вважаються біопаливом,| | | |транспорту |та визначення поняття | | | | |"біопаливо") | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |підготовка проекту | -"- | | |Європейського |Закону України "Про | | | |парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | | | |від 27 вересня |Закону України "Про | | | |2001 р. |альтернативні джерела | | | |N 2001/77/ЄС |енергії" (щодо | | | |( 994_503 ) про |походження | | | |сприяння виробництву |електроенергії) | | | |електроенергії з | | | | |відновлюваних джерел | | | | |енергії на | | | | |внутрішньому ринку | | | | |електроенергії | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінпаливенерго | |регулювання |13 травня 1996 р. |нормативно-правового |Держатомрегулювання | |діяльності |N 96/29/Євратом |акта щодо визначення |МОЗ | |ядерно- |( 994_491 ) про |територій соціального |МНС | |промислового |основні стандарти |захисту населення, на | | |комплексу |безпеки щодо захисту |яких розташовані | | | |здоров'я працівників |ядерні установки, та | | | |та населення від |створення відповідної | | | |іонізуючої радіації |інфраструктури | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінпаливенерго | | |22 грудня 2003 р. |нормативно-правового |Держатомрегулювання | | |N 2003/122/Євратом |акта щодо порядку |МНС | | |про контроль за |прийняття рішення про | | | |високоактивними |подальше поводження з | | | |законсервованими та |відпрацьованим паливом| | | |покинутими |(довгострокове | | | |радіоактивними |зберігання та | | | |джерелами |захоронення, переробка| | | | |та захоронення) | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |3 лютого 1992 р. | | | | |N 92/3/Євратом | | | | |( 994_364 ) про | | | | |нагляд та контроль за| | | | |перевезенням | | | | |радіоактивних | | | | |відходів між | | | | |державами-членами до | | | | |Співтовариства та за | | | | |його межі | | | | | | | | | |Статті 86 і 87 | | | | |Договору про | | | | |заснування | | | | |Європейських | | | | |співтовариств | | | | |( 994_017 ) | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|внесення змін до |МОЗ | | |4 грудня 1990 р. |розділів 7 і 9 Норм |Держатомрегулювання | | |N 90/641/Євратом про |радіаційної безпеки |МНС | | |захист працівників |України, затверджених | | | |при проведенні робіт |наказом МОЗ від | | | |в умовах іонізуючого |14 липня 1997 р. N 208| | | |випромінювання, |( v0208282-97 ) | | | |комплекс заходів | | | | |безпеки при | | | | |поводженні з | | | | |радіоактивними | | | | |відходами | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |12. Транспорт | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | |регулювання |Європейського |нормативно-правового | | |розвитку |парламенту та Ради ЄС|акта щодо визначення | | |інфраструктури |від 11 березня |понять "робоче місце" | | |транспорту |2002 р. |і "робочий час" в | | | |N 2002/15/ЄС про |галузі автомобільного | | | |організацію робочого |транспорту | | | |часу осіб, зайнятих у| | | | |автомобільній | | | | |діяльності | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | -"- | | |9 листопада 1987 р. |Закону України "Про | | | |N 87/540/ЄЕС про |внутрішній водний | | | |доступ до перевезення|транспорт" | | | |товарів водними | | | | |шляхами для | | | | |національного та | | | | |іноземного транспорту| | | | |і взаємне визнання | | | | |дипломів, | | | | |сертифікатів та | | | | |інших офіційних | | | | |посвідчень | | | | |кваліфікаційного | | | | |рівня для провадження| | | | |такої діяльності | | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 4 грудня 2001 р. | | | | |N 2001/96/ЄС про | | | | |встановлення | | | | |гармонізованих вимог | | | | |та процедур для | | | | |забезпечення | | | | |безпечного | | | | |завантаження і | | | | |відвантаження з | | | | |вантажних суден | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | | |Європейського |Закону України "Про | | | |парламенту та Ради ЄС|внесення змін до | | | |від 27 листопада |Кодексу торговельного | | | |2000 р. |мореплавства України" | | | |N 2000/59/ЄС про |(щодо обов'язковості | | | |портові комунальні |спорудження в портах | | | |споруди для очищення |будівель для | | | |акваторії порту від |прибирання відходів та| | | |корабельних відходів |залишків вантажу з | | | |та відходів суднового|суден) | | | |вантажу | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту | -"- | | |19 листопада |нормативно-правового | | | |1996 р. N 96/75/ЄС |акта про здійснення | | | |про системи |комерційного річкового| | | |фрахтування та |судноплавства та | | | |ціноутворення на |формування ринку | | | |перевезення |послуг з комерційного | | | |національними і |перевезення | | | |міжнародними | | | | |внутрішніми водними | | | | |шляхами у | | | | |Співтоваристві | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | | |6 лютого 1970 р. |нормативно-правового |Мінпромполітики | | |N 70/156/ЄЕС про |акта про порядок |МВС | | |наближення |затвердження |Держспоживстандарт | | |законодавства в |конструкції, допуску | | | |державах - членах ЄС |до експлуатації та | | | |з питань затвердження|використання колісних | | | |типу автомобілів та |транспортних засобів, | | | |причепів до них |запасних частин та | | | | |додаткового обладнання| | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | | |Європейського |Закону України "Про |Мінприроди | | |парламенту та Ради ЄС|внесення змін до |МВС | | |від 6 червня 2000 р. |Закону України "Про | | | |N 2000/30/ЄС про |дорожній рух" (щодо | | | |дорожній технічний |дорожнього контролю | | | |контроль придатності |комерційних | | | |до використання на |транспортних засобів) | | | |автодорогах | | | | |транспортних засобів,| | | | |що використовуються | | | | |у Співтоваристві | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Рішення Ради ЄС від |внесення змін до |МВС | | |30 листопада 1993 р. |Порядку збирання та |Мінтрансзв'язку | | |N 93/704/ЄС щодо |передачі інформації | | | |створення бази даних |для автоматизованої | | | |про дорожньо- |системи обліку та | | | |транспортні пригоди |аналізу дорожньо- | | | | |транспортних пригод, | | | | |затвердженого наказом | | | | |МВС від 28 грудня | | | | |2005 р. N 1242 | | | | |( z0268-06 ) | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Європейська угода про|підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | | |найважливіші |нормативно-правового |Мін'юст | | |внутрішні водні шляхи|акта щодо приєднання | | | |міжнародного значення|України до зазначеної | | | |1996 року ( 994_342 )|Угоди ( 994_342 ) | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Конвенція 2006 року |підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | | |про працю у морському|нормативно-правового |Мінпраці | | |судноплавстві, |акта щодо приєднання | | | |прийнята Генеральною |України до зазначеної | | | |асамблеєю Міжнародної|Конвенції | | | |організації праці | | | | |23 лютого 2006 року | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Угода про міжнародні |підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | | |перевезення |нормативно-правового |Мін'юст | | |швидкопсувних |акта щодо приєднання | | | |продуктів та про |України до зазначеної | | | |спеціальні |Угоди ( 995_b68 ) | | | |транспортні засоби, | | | | |які призначені для | | | | |цих перевезень | | | | |( 995_b68 ) 1970 року| | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Європейська угода |підготовка проекту | -"- | | |"Інтербус" 2002 року |нормативно-правового | | | | |акта щодо приєднання | | | | |України до зазначеної | | | | |Угоди | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Будапештська |підготовка проекту | -"- | | |конвенція про договір|нормативно-правового | | | |перевезення вантажів |акта щодо приєднання | | | |внутрішніми водними |України до зазначеної | | | |шляхами |Конвенції ( 995_998 ) | | | |( 995_998 ) 2001 року| | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Регламент Ради ЄС від|підготовка проектів |Мінтрансзв'язку | |регулювання |23 липня 1992 р. |нормативно-правових | | |економічної |N 2408/92/ЄЕС про |актів з урегулювання | | |діяльності |доступ |питань надання | | |авіаційного |авіаперевізників |авіаперевізникам права| | |транспорту |Співтовариства до |на перевезення | | | |повітряних маршрутів |повітряними | | | |у межах |маршрутами, розподілу | | | |Співтовариства |слотів в аеропортах, | | | | |доступу до ринку | | | |Регламент Ради ЄС від|послуг з наземного | | | |18 січня 1993 р. |обслуговування, збору | | | |N 95/93/ЄЕС про |статистичної | | | |спільні правила |інформації щодо | | | |розподілу слотів у |перевезення пасажирів,| | | |аеропортах |багажу, вантажу та | | | |Співтовариства |пошти авіаційним | | | | |транспортом | | | |Директива Ради ЄС від| | | | |15 жовтня 1996 р. | | | | |N 96/67/ЄС про доступ| | | | |до ринку послуг з | | | | |наземного | | | | |обслуговування у | | | | |аеропортах | | | | |Співтовариства | | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 27 лютого 2003 р.| | | | |N 437/2003/ЄС про | | | | |статистику прибутків | | | | |від перевезення | | | | |пасажирів, вантажів | | | | |та пошти повітряним | | | | |шляхом | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива Ради ЄС від|підготовка проектів |Мінтрансзв'язку | |регулювання |21 листопада |нормативно-правових |Держгірпромнагляд | |авіаційної |1994 р. N 94/56/ЄС |актів щодо | | |безпеки та |про встановлення |затвердження правил | | |безпеки |основних принципів |розслідування причин |Мінтрансзв'язку | |польотів |розслідування |авіаційних катастроф | | | |катастроф та нещасних|та нещасних випадків, | | | |випадків у цивільній |запровадження | | | |авіації |звітності про події у | | | | |цивільній авіації | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Директива |підготовка проектів | | | |Європейського |нормативно-правових | | | |парламенту та Ради ЄС|актів з питань безпеки| | | |від 13 червня 2003 р.|польотів на території | | | |N 2003/42/ЄС про |України повітряних | | | |звітність щодо |суден третіх країн, | | | |нещасних випадків у |затвердження переліку | | | |цивільній авіації |експлуатантів, | | | | |діяльність яких | | | |Директива |заборонена в межах ЄС,| | | |Європейського |та інформування | | | |парламенту та Ради ЄС|пасажирів про | | | |від 21 квітня 2004 р.|ідентифікацію | | | |N 2004/36/ЄС про |авіаперевізників, | | | |безпеку повітряного |зборів, які | | | |транспорту третіх |справляються за | | | |країн при |послуги, що надаються | | | |використанні |уповноваженим органом | | | |аеропортів |у галузі цивільної | | | |Співтовариства |авіації | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 14 грудня 2005 р.| | | | |N 2111/2005/ЄС про | | | | |затвердження переліку| | | | |експлуатантів, | | | | |діяльність яких | | | | |заборонена в межах | | | | |ЄС, та інформування | | | | |пасажирів щодо | | | | |ідентифікації | | | | |авіаперевізників | | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейської Комісії | | | | |від | | | | |21 травня 2005 р. | | | | |N 488/2005/ЄС про | | | | |збори, що | | | | |справляються за | | | | |послуги регулятора | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Регламент |підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | | |Європейської Комісії |нормативно-правового | | | |від 21 червня 2004 р.|акта щодо визначення | | | |N 1138/2004/ЄС про |критичних частин у | | | |визначення критичних |зонах з обмеженим | | | |частин у зонах з |доступом в аеропортах | | | |обмеженим доступом в | | | | |аеропортах | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Регламент |підготовка проекту | -"- | | |Європейської Комісії |Закону України "Про | | | |від 4 червня 2003 р. |внесення змін до | | | |N 1217/2003/ЄС про |Закону України "Про | | | |загальні специфікації|затвердження | | | |для національних |Національної програми | | | |програм з контролю |з авіаційної безпеки" | | | |якості безпеки |(щодо затвердження | | | |цивільної авіації |загальних визначень | | | | |для національних | | | |Регламент |програм контролю | | | |Європейської Комісії |якості авіаційної | | | |від |безпеки та процедури | | | |22 серпня 2003 р. |проведення | | | |N 1486/2003 ЄС про |інспектування у сфері | | | |встановлення |безпеки цивільної | | | |процедури проведення |авіації) | | | |інспектування у сфері| | | | |безпеки цивільної | | | | |авіації | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту | -"- | |регулювання |Європейського |нормативно-правового | | |захисту |парламенту та Ради ЄС|акта про встановлення | | |довкілля під |від 26 травня 2002 р.|норм і процедури | | |час |N 2002/30/ЄС про |запровадження шумових | | |використання |встановлення правил |експлуатаційних | | |авіаційного |та процедур |обмежень в аеропортах | | |транспорту |впровадження в | | | | |аеропортах | | | | |Співтовариства | | | | |шумових | | | | |експлуатаційних | | | | |обмежень | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Директива |підготовка проекту |Мінтрансзв'язку | |регулювання |Європейського |нормативно-правового | | |охорони праці |парламенту та Ради ЄС|акта щодо організації | | |авіаційного |від 4 листопада |роботи авіаційного | | |персоналу |2003 р. |персоналу | | | |N 2003/88/ЄС про | | | | |деякі аспекти | | | | |організації робочого | | | | |часу | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Регламент |підготовка проекту | -"- | |регулювання |Європейського |нормативно-правового | | |прав пасажирів |парламенту та Ради ЄС|акта про запровадження| | | |від 11 лютого 2004 р.|правил здійснення | | | |N 261/2004/ЄС про |компенсаційних виплат | | | |запровадження |пасажирам у зв'язку з | | | |загальних правил |відмовою у перевезенні| | | |компенсації та |або затримкою рейсу | | | |допомоги пасажирам у | | | | |разі відмови у | | | | |перевезенні та | | | | |скасування чи | | | | |тривалої затримки | | | | |рейсів, а також | | | | |скасування Регламенту| | | | |Ради ЄС від 04.02.91 | | | | |N 295/91/ЄЕС | | | | |( 994_912 ) | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Спільна авіаційна |підготовка проекту | -"- | |регулювання |вимога VLR Об'єднаних|нормативно-правового | | |норм льотної |авіаційних властей |акта про прийняття | | |придатності |"Надлегкий |зазначеної вимоги | | | |гвинтокрилий | | | | |літальний апарат" | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | -"- | | |вимога 23 Об'єднаних | | | | |авіаційних властей | | | | |"Звичайні, робочі | | | | |пілотажні літаки та | | | | |літаки комп'ютерної | | | | |категорії" | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | -"- | | |вимога 27 Об'єднаних | | | | |авіаційних властей | | | | |"Малий гвинтокрилий | | | | |літальний апарат" | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | -"- | | |вимога 29 Об'єднаних | | | | |авіаційних властей | | | | |"Великий гвинтокрилий| | | | |літальний апарат" | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна |підготовка проекту | Мінтрансзв'язку | | |вимога 36 Об'єднаних |нормативно-правового | | | |авіаційних властей |акта про прийняття | | | |"Авіаційний шум" |зазначеної вимоги | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | -"- | | |вимога E Об'єднаних | | | | |авіаційних властей | | | | |"Двигуни" | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | -"- | | |вимога P Об'єднаних | | | | |авіаційних властей | | | | |"Пропелер" | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | -"- | | |вимога APU Об'єднаних| | | | |авіаційних властей | | | | |"Допоміжна силова | | | | |установка" | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | | | |вимога TSO Об'єднаних| | -"- | | |авіаційних властей | | | | |"Інструкція щодо | | | | |застосування | | | | |технічних стандартів"| | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | -"- | | |вимога 22 Об'єднаних | | | | |авіаційних властей | | | | |"Планери та планери, | | | | |обладнані двигунами" | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Спільна авіаційна | -"- | -"- | | |вимога 26 Об'єднаних | | | | |авіаційних властей | | | | |"Додаткові вимоги до | | | | |придатності до | | | | |польотів для | | | | |здійснення маневрів" | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Спільна авіаційна | -"- | -"- | |регулювання |вимога АВО Об'єднаних| | | |організації |авіаційних властей | | | |логістичних |"Експлуатація з | | | |процесів |будь-якої погоди" | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |13. Правила | | | | |конкуренції | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Регламент Ради ЄС від|підготовка проекту |Антимонопольний | |регулювання |20 січня 2004 р. |Конкуренційного |комітет | |процесуальних |N 139/2004/ЄС про |процесуального кодексу| | |аспектів |здійснення контролю |України | | |конкуренції |за об'єднанням | | | | |суб'єктів | | | | |господарювання | | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 7 квітня 2004 р. | | | | |N 802/2004/ЄС про | | | | |виконання Регламенту | | | | |Ради ЄС від 20 січня | | | | |2004 р. | | | | |N 139/2004/ЄС | | | | | | | | | |Регламент Ради ЄС від| | | | |16 грудня 2002 р. | | | | |N 1/2003/ЄС про | | | | |імплементацію правил | | | | |конкуренції | | | | |відповідно до статей | | | | |81 і 82 Договору про | | | | |заснування ЄС | | | | |( 994_017 ) | | | | | | | | | |Регламент | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 7 квітня 2004 р. | | | | |N 773/2004/ЄС про | | | | |здійснення | | | | |Європейською Комісією| | | | |процесуальних дій | | | | |відповідно до статей | | | | |81 і 82 Договору про | | | | |заснування ЄС | | | | |( 994_017 ) | | | | | | | | | |Повідомлення | | | | |Європейської Комісії | | | | |N 2004/С101/05 про | | | | |розгляд Комісією | | | | |скарг, поданих на | | | | |основі статей 81 і 82| | | | |Договору про | | | | |заснування ЄС | | | | |( 994_017 ) | | | | |(Офіційний журнал | | | | |Європейського Союзу | | | | |від 27 квітня | | | | |2004 р.) | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |14. Право | | | | |компаній | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Перша директива Ради |підготовка проекту |Мін'юст | |регулювання |ЄС від 9 березня |Закону України "Про |Державна комісія з | |діяльності |1968 р. N 68/151/ЄЕС |товариства з обмеженою|цінних паперів та | |господарських |( 994_453 ) про |відповідальністю" |фондового ринку | |товариств |узгодження гарантій, | |Держпідприємництво | | |яких вимагають | | | | |держави - члени від | | | | |товариств, в значенні| | | | |статті 58 Договору | | | | |про заснування ЄС | | | | |( 994_017 ) з | | | | |метою захисту | | | | |інтересів учасників | | | | |та третіх осіб з | | | | |огляду на | | | | |встановлення рівності| | | | |таких гарантій у | | | | |всьому Співтоваристві| | | | | | | | | |Четверта директива | | | | |Ради ЄС від 25 липня | | | | |1978 р. N 78/660/ЄЕС | | | | |про річну звітність | | | | |окремих видів | | | | |товариств, на основі | | | | |статті 54 (3) (g) | | | | |Договору про | | | | |заснування ЄС | | | | |( 994_908 ) | | | | | | | | | |Сьома директива Ради | | | | |ЄС від 13 червня | | | | |1983 р. N 83/349/ЄЕС | | | | |про консолідовану | | | | |звітність, на основі | | | | |статті 54 (3) (g) | | | | |Договору про | | | | |заснування ЄС | | | | |( 994_017 ) | | | | | | | | | |Одинадцята директива | | | | |Ради ЄС від | | | | |21 грудня 1989 р. | | | | |N 89/666/ЄЕС | | | | |( 994_454 ) | | | | |про вимоги | | | | |щодо розкриття | | | | |інформації стосовно | | | | |філіалів, відкритих в| | | | |державі - члені | | | | |деякими | | | | |видами товариств, | | | | |зареєстрованих в | | | | |іншій державі | | | | | | | | | |Дванадцята директива | | | | |Ради ЄС від | | | | |21 грудня 1989 р. | | | | |N 89/667/ЄЕС | | | | |( 994_459 ) про | | | | |товариства з | | | | |обмеженою | | | | |відповідальністю з | | | | |одним членом | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Європейська конвенція|підготовка проекту |Мін'юст | | |про деякі міжнародні |Закону України "Про |Мінекономіки | | |аспекти банкрутства |внесення змін до |Мінфін | | |( 994_540 ) 1990 року|Закону України "Про | | | | |відновлення | | | |Регламент Ради ЄС від|платоспроможності | | | |29 травня 2000 р. |боржника або визнання | | | |N 1346/2000/ЄС про |його банкрутом" | | | |провадження у справах| | | | |платоспроможності | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |15. | | | | |Інтелектуальна | | | | |власність | | | | |---------------+---------------------+----------------------+----------------------| |правове |Регламент Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінагрополітики | |регулювання |27 липня 1994 р. |постанови Кабінету |МОН | |охорони прав на|N 2100/94/ЄС про |Міністрів України "Про|Мінфін | |сорти рослин |селекційні права в ЄС|внесення змін до |Мінекономіки | | | |постанови Кабінету |Мін'юст | | |Регламент Ради ЄС від|Міністрів України | | | |25 жовтня 1995 р. |від 19 серпня 2002 р. | | | |N 2506/95/ЄС про |N 1183" | | | |внесення змін до | | | | |регламенту Ради ЄС | | | | |від 27 липня 1994 р. | | | | |N 2100/94/ЄС про | | | | |селекційні права в ЄС| | | | | | | | | |Постанова | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 31 травня 1995 р.| | | | |N 1239/95/ЄС про | | | | |виконання регламенту | | | | |Ради ЄС від 27 липня | | | | |1994 р. N 2100/94/ЄС | | | | |про селекційні права | | | | |в ЄС у частині | | | | |процедур Бюро з | | | | |сортів рослин | | | | | | | | | |Постанова | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 24 липня 1995 р. | | | | |N 1768/95/ЄС про | | | | |порядок надання пільг| | | | |у сільському | | | | |господарстві, | | | | |передбачених статтею | | | | |14(3) регламенту Ради| | | | |ЄС від 27 липня | | | | |1994 р. | | | | |N 2100/94/ЄС про | | | | |селекційні права в ЄС| | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 23 липня 1996 р. | | | | |N 96/1610/ЄС про | | | | |сертифікат захисту | | | | |продукту, що містить | | | | |рослинні компоненти | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Регламент Ради ЄС від|підготовка проекту |Мінагрополітики | | |27 липня 1994 р. |постанови Кабінету |МОН | | |N 2100/94/ЄС про |Міністрів України про |Мінфін | | |селекційні права в ЄС|внесення змін до |Мінекономіки | | | |Порядку видачі |Мін'юст | | |Регламент Ради ЄС від|примусової ліцензії на| | | |25 жовтня 1995 р. |використання сорту | | | |N 2506/95/ЄС про |рослин ( 121-2003-п ) | | | |внесення змін до | | | | |регламенту Ради ЄС | | | | |від 27 липня 1994 р. | | | | |N 2100/94/ЄС про | | | | |селекційні права в ЄС| | | | | | | | | |Постанова | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 31 травня 1995 р.| | | | |N 1239/95/ЄС про | | | | |виконання регламенту | | | | |Ради ЄС від 27 липня | | | | |1994 р. N 2100/94/ЄС | | | | |про селекційні права | | | | |в ЄС у частині | | | | |процедур Бюро з | | | | |сортів рослин | | | | | | | | | |Постанова | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 24 липня 1995 р. | | | | |N 1768/95/ЄС про | | | | |порядок надання пільг| | | | |у сільському | | | | |господарстві, | | | | |передбачених статтею | | | | |14(3) регламенту Ради| | | | |ЄС від 27 липня | | | | |1994 р. | | | | |N 2100/94/ЄС про | | | | |селекційні права в ЄС| | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 23 липня 1996 р. | | | | |N 96/1610/ЄС про | | | | |сертифікат захисту | | | | |продукту, що містить | | | | |рослинні компоненти | | | | |---------------------+----------------------+----------------------| | |Регламент Ради ЄС від|підготовка проекту | -"- | | |27 липня 1994 р. |постанови Кабінету | | | |N 2100/94/ЄС про |Міністрів України про | | | |селекційні права в ЄС|внесення змін до | | | | |Положення про | | | |Регламент Ради ЄС від|Державний реєстр | | | |25 жовтня 1995 р. |сортів рослин, | | | |N 2506/95/ЄС про |придатних для | | | |внесення змін до |поширення в Україні | | | |регламенту Ради ЄС |( 686-2003-п ) | | | |від 27 липня 1994 р. | | | | |N 2100/94/ЄС про | | | | |селекційні права в ЄС| | | | | | | | | |Постанова | | | | |Європейської Комісії | | | | |від 31 травня 1995 р.| | | | |N 1239/95/ЄС про | | | | |виконання регламенту | | | | |Ради ЄС від 27 липня | | | | |1994 р. N 2100/94/ЄС | | | | |про селекційні права | | | | |в ЄС у частині | | | | |процедур Бюро з | | | | |сортів рослин | | | | | | | | | |Постанова | | | | |Європейської Комісії | | | | |від | | | | |24 липня 1995 р. | | | | |N 1768/95/ЄС про | | | | |порядок надання пільг| | | | |у сільському | | | | |господарстві, | | | | |передбачених статтею | | | | |14(3) регламенту Ради| | | | |ЄС від 27 липня | | | | |1994 р. | | | | |N 2100/94/ЄС про | | | | |селекційні права в ЄС| | | | | | | | | |Директива | | | | |Європейського | | | | |парламенту та Ради ЄС| | | | |від 23 липня 1996 р. | | | | |N 96/1610/ЄС про | | | | |сертифікат захисту | | | | |продукту, що містить | | | | |рослинні компоненти | | | -------------------------------------------------------------------------------------
II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів
законодавчих актів
------------------------------------------------------------------ | Сфера acquis | Найменування акта, | Відповідальні за | |communautaire, в якій| щодо якого | виконання | | здійснюється | здійснюється | | | адаптація | супроводження | | |---------------------+---------------------+--------------------| |1. Охорона здоров'я | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |правове регулювання |проект Закону України|МОЗ | |загальної безпеки |"Про державну систему|Мінагрополітики | |продукції |біобезпеки при |МОН | | |створенні, |Мінприроди | | |випробуванні та |Мінекономіки | | |практичному | | | |використанні | | | |генетично | | | |модифікованих | | | |організмів" | | |---------------------+---------------------+--------------------| |правове регулювання |проект Закону України|МОЗ | |розповсюдження |"Про внесення змін до| | |лікарських засобів |Закону України "Про | | | |лікарські засоби" | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Охорона праці |проект Трудового |Мінпраці | | |кодексу України |Держгірпромнагляд | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. Енергетика, |проект Закону України|Мінпаливенерго | |включаючи ядерну |"Про засади | | |правове регулювання |функціонування ринку | | |діяльності |природного газу" | | |нафтогазового | | | |комплексу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4. Податкове | | | |законодавство | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |правове регулювання |проект Податкового |Мінфін | |прямого |кодексу України |Державна податкова | |оподаткування, | |адміністрація | |акцизного збору, | |Мінекономіки | |регулювання податку | | | |на додану вартість та| | | |уніфікація норм | | | |стосовно його | | | |адміністрування у | | | |різних секторах | | | |економіки | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |5. Фінансові послуги | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |правове регулювання |проект Закону України|Держфінмоніторинг | |боротьби з |"Про внесення змін до| | |фінансовими злочинами|Закону України "Про | | | |запобігання та | | | |протидію легалізації | | | |(відмиванню) доходів,| | | |одержаних злочинним | | | |шляхом" | | |---------------------+---------------------+--------------------| |6. Законодавство про | | | |компанії | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |правове регулювання |проект Закону України|Державна комісія з | |діяльності |"Про акціонерні |цінних паперів та | |господарських |товариства" |фондового ринку | |товариств | |Мін'юст | |---------------------+---------------------+--------------------| |7. Правила | | | |конкуренції | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |правове регулювання |проект Закону України|Антимонопольний | |державної допомоги |"Про внесення змін до|комітет | | |Закону України "Про | | | |захист економічної | | | |конкуренції" | | ------------------------------------------------------------------
III. Організація протягом року Мін'юстом роботи, пов'язаної
із:
здійсненням перекладу актів acquis communautaire на
українську мову;
проведенням порівняльно-правових досліджень відповідності
законодавства України acquis communautaire у сфері:
1. Свобода руху товарів:
1) законодавчі та адміністративні передумови інтеграції
України в окремих категоріях товарів (вимоги до характеристик
товарів, адміністративні процедури, квотування, ліцензування
тощо):
промислові товари;
сільськогосподарські товари;
товари військового та подвійного призначення;
2) діяльність державних монополій комерційного характеру;
2. Свобода руху осіб:
правові основи доступу до ринків праці держав - членів ЄС;
соціальний захист працівників-мігрантів;
визнання кваліфікацій працівників;
правові аспекти свободи заснування товариств в Україні та ЄС.
Зміна юрисдикції;
3. Свобода надавання послуг:
забезпечення доступу на ринки послуг ЄС та України -
кваліфікаційні вимоги, ліцензування тощо;
перспективи гармонізації регуляторної політики ЄС та України
в окремих секторах послуг;
4. Свобода руху капіталів:
особливості доступу українського капіталу на ринок ЄС;
правові аспекти доступу капіталу ЄС на ринок України;
створенням та забезпеченням функціонування загальнодержавної
інформаційної мережі з питань європейського права, забезпеченням
вільного доступу до неї учасників процесу адаптації.вверх