Документ 89-95-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.08.2004, основание - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 лютого 1995 р. N 89
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу та твердого палива
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 313 ( 313-95-п ) від 03.05.95
N 477 ( 477-95-п ) від 30.06.95
N 848 ( 848-95-п ) від 21.10.95
N 1050 ( 1050-97-п ) від 22.09.97 )

З метою соціального захисту населення у зв'язку з поступовим
підвищенням обсягу відшкодування ним фактичних витрат, пов'язаних
з користуванням житлом, його утриманням, оплатою послуг водо-,
тепло-, газопостачання і водовідведення, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот (житлово-комунальні послуги), придбанням
скрапленого газу та твердого палива, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: ( Преамбула в редакції Постанови КМ N 477
( 477-95-п ) від 30.06.95 )
1. Установити, що з 1 травня 1995 р. сім'ї сплачують за
житлово-комунальні послуги не більше встановленого Кабінетом
Міністрів України відсотка їх середньомісячного сукупного доходу у
межах санітарної норми володіння чи користування загальною площею
житла та нормативів користування комунальними послугами. ( Абзац
перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 313 ( 313-95-п ) від
03.05.95 )
Установити, що з 1 червня 1995 р. за користування скрапленим
газом та твердим паливом населення сплачує не більше встановленого
Кабінетом Міністрів України відсотку річного сукупного доходу
сім'ї. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 477
( 477-95-п ) від 30.06.95 )
Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністерству
фінансів, Міністерству статистики, Міністерству соціального
захисту населення, Державному комітетові по житлово-комунальному
господарству в місячний термін визначити економічно обгрунтований
розмір витрат сім'ї на оплату житлово-комунальних послуг.
2. Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам:
забезпечити створення відповідними виконавчими комітетами
спеціальних служб для надання населенню субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг, скрапленого газу та твердого палива та
організацію їх роботи. Разом з Міністерством соціального захисту
населення, Державним комітетом по житлово-комунальному
господарству здійснювати координацію діяльності та методичне
забезпечення цих служб; ( Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-95-п ) від 30.06.95 )
змінювати тарифи на житлово-комунальні послуги, ціни на
скраплений газ та тверде паливо тільки за умови одночасного
впровадження заходів соціального захисту населення шляхом надання
безготівкових субсидій для відшкодування витрат на ці послуги та
посилити контроль за правильністю встановлення нових тарифів і їх
відповідністю вимогам Основних положень про склад витрат
виробництва (обігу) на підприємствах і в організаціях,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10
листопада 1994 р. N 759 ( 759-94-п ); ( Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-95-п ) від
30.06.95 )

( Абзац четвертий пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1050 ( 1050-97-п ) від 22.09.97 )

сприяти підвищенню якості житлово-комунальних послуг, що
надаються населенню;
забезпечити вжиття заходів до наймачів, членів їхніх сімей та
інших осіб, які проживають разом з ними і систематично псують чи
руйнують житлове приміщення, використовують його не за
призначенням, систематично порушують права та охоронювані законом
інтереси громадян, роблять неможливим для інших проживання з ними
в одній квартирі чи одному будинку, а також до стягнення в
установленому порядку заборгованості наймача квартири з квартирної
плати і плати за комунальні послуги та заборгованості власника
квартири (будинку) за укладеними угодами, пов'язаними з утриманням
будинків та оплатою комунальних послуг;
посилити вимогливість до боржників та порушників правил
користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими
територіями, в тому числі шляхом удосконалення системи штрафних
санкцій щодо припинення надання житлово-комунальних послуг.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 848
( 848-95-п ) від 21.10.95 )

4. Міністерству економіки, Міністерству соціального захисту
населення, Державному комітетові по житлово-комунальному
господарству підготувати і подати Міністерству фінансів розрахунки
коштів для відшкодування у 1995 році витрат щодо виплати субсидій
населенню на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу
та твердого палива. ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-95-п ) від 30.06.95 )
Міністерству фінансів врахувати потребу в коштах для виплати
субсидій населенню у розрахунках нормативів (відсотків)
відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя.
5. Виконавчим комітетам міських, районних, селищних і
сільських Рад народних депутатів до 1 березня 1995 р. створити
спеціальні служби чи визначити відповідальних осіб для надання
населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг,
скрапленого газу та твердого палива з утриманням їх за рахунок
коштів відповідних місцевих бюджетів. ( Пункт 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 477 ( 477-95-п ) від 30.06.95 )
6. Установити, що субсидії населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу та
твердого палива у зв'язку з підвищенням тарифів і цін на них не
включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян. ( Пункт
6 в редакції Постанови КМ N 477 ( 477-95-п ) від 30.06.95 )
7. Не для друку.
8. Міністерству соціального захисту населення, Державному
комітетові по житлово-комунальному господарству, Міністерству
праці, Міністерству економіки, Міністерству фінансів провести
широку роз'яснювальну та навчальну роботу щодо основних принципів
реформи житлово-комунальних платежів і прав громадян на отримання
субсидій.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 35

( Положення про порядок надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу та твердого палива втратило чинність на
підставі Постанови КМ N 848 ( 848-95-п ) від 21.10.95 )вверх