Документ 89-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 07.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.02.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2011 р. N 89
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1128
та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2008 р. N 1128 ( 1128-2008-п ) "Деякі питання
використання зерна державного інтервенційного фонду" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3319; 2009 р., N 61, ст. 2161;
2010 р., N 11, ст. 539) зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 89
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1128 ( 1128-2008-п )

1. У постанові ( 1128-2008-п ):
1) у пункті 3:
абзац перший викласти у такій редакції:
"3. Аграрному фонду забезпечити переробку зерна (пшениці та
жита) державного інтервенційного фонду та реалізацію виробленого
борошна і продуктів переробки на умовах попередньої оплати
виходячи із середньозваженої ціни закупівлі пшениці та жита з
урахуванням витрат, пов'язаних із зберіганням, перевезенням і
переробкою, та за вирахуванням вартості висівок за ринковими
цінами.";
в абзаці другому слова "Міністерство аграрної політики" та
"Міністерством економіки" замінити відповідно словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства" та
"Міністерством економічного розвитку та торгівлі";
2) у пункті 4 слова "Міністерству аграрної політики" замінити
словами "Міністерству аграрної політики та продовольства".
2. У Порядку постачання та використання борошна, виробленого
із зерна державного інтервенційного фонду, для виготовлення хліба
та хлібобулочних виробів ( 1128-2008-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
1) у пункті 2 слова і цифри "Мінагрополітики" та "складають
та узгоджують у тижневий строк графіки постачання борошна на
хлібопекарські підприємства на період до 31 грудня 2010 року"
замінити відповідно словами і цифрами "Міністерство аграрної
політики та продовольства" та "визначають за погодженням з
Міністерством економічного розвитку та торгівлі обсяги щомісячного
постачання борошна хлібопекарським підприємствам на період до
31 грудня 2011 року";
2) пункти 3 і 4 викласти у такій редакції:
"3. Аграрний фонд забезпечує постачання борошна в обсягах,
зазначених у пункті 2 цього Порядку.
4. Борошно використовується хлібопекарськими підприємствами
для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів, що користуються
найвищим споживчим попитом у регіоні, асортимент яких
затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями.
Не використане хлібопекарськими підприємствами протягом
одного календарного місяця борошно в межах обсягів, зазначених у
пункті 2 цього Порядку, підлягає реалізації Аграрним фондом.";
3) у пункті 5:
абзац перший після слів "хліба та хлібобулочних виробів"
доповнити словами ", що користуються найвищим споживчим попитом у
регіоні";
в абзаці другому слово "Мінагрополітики" замінити словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 89
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р.
N 55 ( 55-2008-п ) "Про заходи щодо забезпечення стабілізації
ситуації на ринку зерна та продуктів його переробки у поточному
році" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 14, ст. 341).
2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 276 ( 276-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 25, ст. 795).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р.
N 557 ( 557-2008-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 55" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 46, ст. 1494).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р.
N 603 ( 603-2008-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 55" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 50, ст. 1637).вверх