Документ 8816-XI, действует, текущая редакция — Принятие от 17.02.1990
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.03.1990. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження указів Президії Верховної Ради
Української РСР про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 10, ст. 133 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити укази Президії Верховної Ради Української РСР:
від 29 грудня 1989 року "Про внесення змін і доповнень до
статей 120 і 156 Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР" ( 8595-11 );
від 10 січня 1990 року "Про внесення змін до статей 64 і 203
Цивільного процесуального кодексу Української РСР" ( 8658-11 );
від 19 січня 1990 року "Про внесення до деяких законодавчих
актів Української РСР доповнень і змін, що випливають з законів
про вибори народних депутатів" ( 8710-11 );
від 19 січня 1990 року "Про відповідальність за порушення
вимог, спрямованих на поліпшення екологічної обстановки в
Українській РСР" ( 8711-11 ).

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 17 лютого 1990 року
N 8816-XIвверх