Документ 88-2011-р, действует, текущая редакция — Принятие от 07.02.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 7 лютого 2011 р. N 88-р
Київ
Про затвердження титулу на виконання
проектно-вишукувальних робіт для будівництва
та облаштування функціональних зон та схем
планування пішохідно-транспортних шляхів
з розміщенням автостоянок та об'єктів
громадського обслуговування для проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу на прилеглих до Національного
спортивного комплексу "Олімпійський" територіях
(вул. Червоноармійська, 55, м. Києва)

Затвердити поданий Національним агентством з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва та
облаштування функціональних зон та схем планування
пішохідно-транспортних шляхів з розміщенням автостоянок та
об'єктів громадського обслуговування для проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на прилеглих до
Національного спортивного комплексу "Олімпійський" територіях
(вул. Червоноармійська, 55, м. Києва), що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 88-р
ТИТУЛ
на виконання проектно-вишукувальних робіт
для будівництва та облаштування функціональних
зон та схем планування пішохідно-транспортних
шляхів з розміщенням автостоянок та об'єктів
громадського обслуговування для проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу на прилеглих до Національного
спортивного комплексу "Олімпійський" територіях
(вул. Червоноармійська, 55, м. Києва)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування та | Рік | Потужність будови (об'єкта),| Прогнозна | Кількість | Стадії | Вартість | Вартість | Дата | Назва | |місцезнаходження | початку | що проектується | кошторисна | працівників, | проек- | проектно- | робіт з | прийняття |генеральної| |будови (об'єкта),| та |-----------------------------| вартість | осіб | тування|вишукувальних|проведення | проектно- | проектної | | характер та | закін- | загальні |у натуральних | будівництва, | | | робіт за |державної |кошторисної |організації| | черга | чення | вартісні | показниках | тис. гривень | | | стадіями |експертизи,|документації| | | будівництва, | будів- | показники, | основного |-----------------+--------------| |проектування,| тис. | замовником | | | найменування | ництва | тис. гривень | виробництва, |усього | у тому |дося-| розра- | |тис. гривень | гривень | | | | продукції та | | | кв. метрів | | числі |гнута|хункова | | | | | | |одиниці її виміру| |--------------+--------------| |будівель-| | | | | | | | | | |досяг-| розра-|досяг-| розра-| | но- | | | | | | | | | | |нута |хункова|нута |хункова| |монтажних| | | | | | | | | | | | | | | | робіт | | | | | | | | |-----------------+---------+------+-------+------+-------+-------+---------+-----+--------+--------+-------------+-----------+------------+-----------| |Будівництво та |2011-2012| |322000 | |60019 |322000 |213500 | |120 |проект |6833,688 |216 |2011 рік |ТОВ | |облаштування | | | | | | | | | | | | | |"Дольнік і | |функціональних | | | | | | | | | | | | | |Ко" | |зон та схем | | | | | | | | | | | | | | | |планування | | | | | | | | | | | | | | | |пішохідно- | | | | | | | | | | | | | | | |транспортних | | | | | | | | | | | | | | | |шляхів з | | | | | | | | | |--------+-------------| | | | |розміщенням | | | | | | | | | |робоча |11 492,937 | | | | |автостоянок та | | | | | | | | | |доку- | | | | | |об'єктів | | | | | | | | | |ментація| | | | | |громадського | | | | | | | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | |для проведення | | | | | | | | | | | | | | | |фінальної частини| | | | | | | | | | | | | | | |чемпіонату Європи| | | | | | | | | | | | | | | |2012 року з | | | | | | | | | |--------+-------------| | | | |футболу на | | | | | | | | | |усього |18 326,625 | | | | |прилеглих до | | | | | | | | | | | | | | | |Національного | | | | | | | | | | | | | | | |спортивного | | | | | | | | | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | | | | |"Олімпійський" | | | | | | | | | | | | | | | |територіях (вул. | | | | | | | | | | | | | | | |Червоноармійська,| | | | | | | | | | | | | | | |55, м. Києва) | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вверх