Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 24.01.200088
Документ 88-2000-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 08.06.2010, основание - 398-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 січня 2000 р. N 88
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 398 ( 398-2010-п ) від 07.06.2010 }
Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 466 ( 466-2000-п ) від 09.03.2000
N 470 ( 470-2000-п ) від 09.03.2000 - зміни втратили
чинність на підставі Постанови КМ N 617 ( 617-2006-п )
від 11.05.2006
N 570 ( 570-2000-п ) від 28.03.2000
N 663 ( 663-2000-п ) від 14.04.2000
N 1264 ( 1264-2000-п ) від 11.08.2000
N 309 ( 309-2001-п ) від 30.03.2001
N 493 ( 493-2001-п ) від 15.05.2001
N 549 ( 549-2001-п ) від 23.05.2001
N 660 ( 660-2001-п ) від 20.06.2001
N 932 ( 932-2001-п ) від 01.08.2001
N 1141 ( 1141-2001-п ) від 05.09.2001
N 1288 ( 1288-2001-п ) від 02.10.2001
N 1626 ( 1626-2001-п ) від 03.12.2001
N 454 ( 454-2002-п ) від 02.04.2002
N 459 ( 459-2002-п ) від 02.04.2002
N 1041 ( 1041-2002-п ) від 25.07.2002
N 1560 ( 1560-2002-п ) від 19.10.2002
N 295 ( 295-2003-п ) від 04.03.2003
N 361 ( 361-2003-п ) від 21.03.2003
N 811 ( 811-2003-п ) від 02.06.2003
N 1205 ( 1205-2003-п ) від 29.07.2003
N 1425 ( 1425-2003-п ) від 09.09.2003
N 26 ( 26-2005-п ) від 13.01.2005
N 1200 ( 1200-2005-п ) від 15.12.2005
N 26 ( 26-2006-п ) від 18.01.2006
N 1183 ( 1183-2006-п ) від 14.08.2006
N 1558 ( 1558-2006-п ) від 08.11.2006
N 1785 ( 1785-2006-п ) від 20.12.2006
N 20 ( 20-2007-п ) від 16.01.2007
N 188 ( 188-2007-п ) від 14.02.2007
N 434 ( 434-2007-п ) від 14.03.2007
N 979 ( 979-2007-п ) від 01.08.2007
N 22 ( 22-2008-п ) від 23.01.2008
N 349 ( 349-2008-п ) від 17.04.2008
N 770 ( 770-2008-п ) від 03.09.2008
N 602 ( 602-2009-п ) від 17.06.2009
N 894 ( 894-2009-п ) від 26.08.2009
N 1105 ( 1105-2009-п ) від 21.10.2009
N 266 ( 266-2010-п ) від 11.03.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. { Абзац перший пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1425 ( 1425-2003-п ) від 09.09.2003 }

Установити, що структурні підрозділи Секретаріату Кабінету
Міністрів України в межах покладених на них функцій забезпечують
діяльність Кабінету Міністрів України, Урядових комітетів,
працюють за дорученнями Прем'єр-міністра України, Першого
віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністрів України,
Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України та його
заступників.
Протокольне забезпечення Урядових комітетів здійснює
відповідний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Дозволити Міністру Кабінету Міністрів України мати сімох
заступників, у тому числі одного першого. { Абзац четвертий пункту
1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1425
( 1425-2003-п ) від 09.09.2003 }
2. Установити граничну чисельність працівників Секретаріату
Кабінету Міністрів України - 1061 одиниць, патронатних служб
керівництва Кабінету Міністрів України - 182, з них
Прем'єрміністра України - 65, Першого віце-прем'єр-міністра - 25,
віцепрем'єр-міністрів - 82, Міністра Кабінету Міністрів України -
10 одиниць. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 20 ( 20-2007-п ) від 16.01.2007, N 434
( 434-2007-п ) від 14.03.2007, N 979 ( 979-2007-п ) від
01.08.2007, N 22 ( 22-2008-п ) від 23.01.2008, N 349
( 349-2008-п ) від 17.04.2008, N 770 ( 770-2008-п ) від
03.09.2008, N 602 ( 602-2009-п ) від 17.06.2009, N 894
( 894-2009-п ) від 26.08.2009; в редакції Постанови КМ N 1105
( 1105-2009-п ) від 21.10.2009, N 266 ( 266-2010-п ) від
11.03.2010 }
Міністрові Кабінету Міністрів України під час вирішення
питань щодо визначення штатної чисельності працівників
Секретаріату Кабінету Міністрів України виходити з граничної
кількості 1252 штатних одиниць і розміру асигнувань, передбачених
державним бюджетом на оплату праці керівництва Кабінету Міністрів
України, його патронатних служб та працівників Секретаріату.
{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 20 ( 20-2007-п ) від 16.01.2007, N 434 ( 434-2007-п ) від
14.03.2007, N 979 ( 979-2007-п ) від 01.08.2007, N 770
( 770-2008-п ) від 03.09.2008 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 466
( 466-2000-п ) від 09.03.2000, N 1264 ( 1264-2000-п ) від
11.08.2000, N 811 ( 811-2003-п ) від 02.06.2003; в редакції
Постанов КМ N 1425 ( 1425-2003-п ) від 09.09.2003, N 1200
( 1200-2005-п ) від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 26 ( 26-2006-п ) від 18.01.2006, N 1183
( 1183-2006-п ) від 14.08.2006; в редакції Постанови КМ N 1785
( 1785-2006-п ) від 20.12.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 188 ( 188-2007-п ) від 14.02.2007 }
3. Міністерству фінансів забезпечити фінансування видатків на
оплату праці керівництва Кабінету Міністрів України, його
патронатної служби, Секретаріату Кабінету Міністрів України згідно
із постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2469), від 22 грудня 1999 р. N 2358 ( 2358-99-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13
грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51,
ст. 2550), від 27 грудня 1999 р. N 2376 ( 2376-99-п ) "Про
доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999
р. N 2358", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня
1995 р. N 414 ( 414-95-р ) та інших витрат на утримання Кабінету
Міністрів України і його Секретаріату відповідно до обсягів,
передбачених у проекті Державного бюджету України на 2000 рік.
4. Установити, що Прем'єр-міністр України, Перший
віце-прем'єр-міністр України, Віце-прем'єр-міністри України та
Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України можуть мати радників
на громадських засадах з числа високопрофесійних фахівців.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 20 квітня 1998 р. N 516 ( 516-98-п ) "Про
реорганізацію структури апарату Кабінету Міністрів України"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 16, ст. 599) з наступними
змінами.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд.49

{ Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України втратила
чинність на підставі Постанови КМ N 1425 ( 1425-2003-п ) від
09.09.2003 }вверх