Документ 878-2007-п, действует, текущая редакция — Принятие от 26.06.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 2007 р. N 878
Київ
Про внесення змін до Положення про
Міжвідомчу комісію з питань протидії
протиправному поглинанню та
захопленню підприємств

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з питань протидії
протиправному поглинанню та захопленню підприємств, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 257
( 257-2007-п ) "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань
протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 14, ст. 516), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2007 р. N 878
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міжвідомчу
комісію з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств
( 257-2007-п )

1. Пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Комісія утворюється у складі голови Комісії, співголови,
заступника голови Комісії, секретаря і членів Комісії.
Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України
(Віце-прем'єр-міністр України з економічних питань).
Співголовою призначається перший заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією за його згодою.
Заступником голови Комісії призначається Голова Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, секретарем - член
зазначеної Комісії.
До складу Комісії входять керівники Мінфіну, Мінекономіки,
Мін'юсту, МВС, СБУ, Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Фонду державного майна, Антимонопольного
комітету, Держінвестицій, Держкомпідприємництва або їх заступники.
Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до її
складу.
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує
співголова Комісії.
У разі відсутності голови та співголови Комісії їх обов'язки
виконує заступник голови Комісії.".
2. Абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:
"У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Комісії або головуючого на її засіданні.".
3. Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує
голова Комісії, та надсилається членам Комісії, іншим
заінтересованим особам протягом трьох днів після проведення
засідання.".вверх