Документ 875-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 15.01.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 03.02.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо права релігійних організацій
на постійне користування земельною ділянкою
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 23, ст.282 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
1) частину другу статті 92 доповнити пунктом "в" такого
змісту:
"в) релігійні організації України, статути (положення) яких
зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для
будівництва і обслуговування культових та інших будівель,
необхідних для забезпечення їх діяльності";
2) пункт "в" частини першої статті 141 викласти в такій
редакції:
"в) припинення діяльності релігійних організацій, державних
чи комунальних підприємств, установ та організацій".
2. Частину сьому статті 17 Закону України "Про свободу
совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 26, ст. 277) доповнити реченням такого змісту:
"Земельні ділянки, що надаються релігійним організаціям у постійне
користування для будівництва і обслуговування культових та інших
будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, забороняється
використовувати для здійснення підприємницької діяльності".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 січня 2009 року
N 875-VIвверх