Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 04.06.2003871
Документ 871-2003-п, текущая редакция — Редакция от 26.02.2016, основание - 87-2016-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2003 р. N 871
Київ
 
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 N 124 ( 124-2004-п ) від 04.02.2004 N 16 ( 16-2005-п ) від 06.01.2005 N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 N 707 ( 707-2007-п ) від 12.05.2007 N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 N 425 ( 425-2012-п ) від 21.05.2012 N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015 N 1010 ( 1010-2015-п ) від 02.12.2015 N 87 ( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 34

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 р. N 871
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 707 ( 707-2007-п ) від 12.05.2007 }

 
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1010 ( 1010-2015-п ) від 02.12.2015 }

 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 87 ( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }

 
     4. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 227 ( 227-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 156), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
     5. В абзаці першому пункту 2 Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 232 ( 232-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 159), слова "Комітеті у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
     6. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 378 ( 378-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 203), слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
     7. У пункті 6 Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. N 469 ( 469-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 9, ст. 231; 1996 р., N 16, ст. 451), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

 
{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 87 ( 87-2016-п ) від 18.02.2016 }

 
{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

 
     10. В абзаці другому пункту 3 Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 196 ( 196-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 213), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

 
{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 425 ( 425-2012-п ) від 21.05.2012 }

 
     12. В абзаці десятому пункту 3 Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 959 ( 959-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451; Офіційний вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1889), слово "Укрстрахнагляді" замінити словами "Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг".

 
( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16 ( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )

 
( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 124 ( 124-2004-п ) від 04.02.2004 )

 
     15. В абзаці другому пункту 6 Тимчасового положення про товариство взаємного страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. N 132 ( 132-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 64), слово "Укрстрахнаглядом" замінити словами "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг".
 
     16. У підпункті 4 пункту 6 Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 8 ( 8-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 1, ст. 18), слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
 
( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 )
 
     19. У підпункті "б" пункту 2 та пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1280 ( 1280-98-п ) "Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1228) слова "Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" у відповідному відмінку.
 
     20. У пункті 5 Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. N 1642 ( 1642-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1552), слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг".
 
     21. В абзацах третьому, четвертому пункту 3, абзаці першому пункту 6 та абзаці п'ятому пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1998 р. N 1926 ( 1926-98-п ) "Про створення мережі закладів з організації надання медичної допомоги "Асістанс-Україна" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 49, ст. 1796) слова "Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю" в усіх відмінках замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.
 
( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
 
( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 16 ( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )
 
     24. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. N 1690 ( 1690-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 37, ст. 1866) слова "Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю", у пункті 2 Умов конкурсу на залучення іноземних інвесторів до заснування центрального закладу "Асістанс-Україна", затверджених зазначеною постановою, слово "Укрстрахнагляду" замінити словами "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку.

 
{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }

 
{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 }вверх