Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг
Постановление Кабинета Министров Украины от 10.08.2011865
Документ 865-2011-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.02.2016, основание - 1187-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 2011 р. N 865
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1187 ( 1187-2015-п ) від 30.12.2015 }
Про внесення змін
до Порядку ліцензування діяльності
з надання освітніх послуг

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 серпня 2007 р. N 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 60, ст. 2379), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 р. N 865
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг
( 1019-2007-п )

1. У підпункті 1 пункту 2:
в абзаці третьому слова ", корекція їх психологічного і
фізичного розвитку" виключити;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"корекція психологічного і фізичного розвитку дітей
дошкільного віку;".
2. У пункті 6 слова "переліку напрямів та спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507
( 507-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22,
с. 42), - із змінами, що внесені МОН" замінити словами "переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями
спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787 ( 787-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2406)".
3. В абзаці третьому пункту 10 слова "Міністерство освіти
Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерство освіти
і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим".
4. В абзаці третьому пункту 15 слова "два місяці" замінити
словами "один місяць".
5. У тексті Порядку ( 1019-2007-п ) слово "МОН" замінити
словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку.вверх