Документ 863-2010-п, действует, текущая редакция — Принятие от 22.09.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.09.2010. Посмотреть в истории? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 22 вересня 2010 р. N 863
Київ
 
Про внесення зміни в додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. N 1298

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064; 2008 р., N 100, ст. 3308; 2010 р., N 35, ст. 1210, N 50, ст. 1631), доповнивши абзац другий примітки 1 після цифр і слова "570 гривень" словами і цифрами "; з 1 жовтня - 586 гривень".
 
     2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.
 
     3. Керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
 
     4. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів подати до 10 листопада 2010 р. пропозиції щодо підвищення з 1 грудня 2010 р. посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п ), а також підвищення посадових окладів працівників бюджетних установ, закладів і організацій, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. N 939 ( 939-2008-п ) "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2764, N 100, ст. 3308; 2010 р., N 35, ст. 1210).

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 26вверх