Документ 862-08, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення доповнень і змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1972 р., N 1, ст. 260)
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
18 травня 1972 року "Про внесення доповнень і змін до Основ
кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік"
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:
1) В частині другій статті 405 Кодексу слова "тяжкі злочини,
зазначені в примітках I і II до статті 25 Кримінального кодексу
УРСР" замінити словами "особливо небезпечні державні злочини,
незалежно від строку покарання, і щодо осіб, засуджених за інші
тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не нижче п'яти років".
2) В частині п'ятій статті 407 Кодексу слова "зазначені у
примітці I до статті 25 Кримінального кодексу УРСР" замінити
словами "до позбавлення волі на строк не нижче п'яти років".
3. Цей Указ набирає чинності з 1 вересня 1972 року і
зворотної сили не має.

Перший заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР С.СТЕЦЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 21 липня 1972 року
N 862-VIIIвверх