Документ 860_106, действует, текущая редакция — Подписание от 20.05.1999

МЕМОРАНДУМ
між Державною митною службою України і Державним митним комітетом Республіки Узбекистан про порядок надання взаємодопомоги

Дата підписання:

20.05.1999

Дата набрання чинності для України:

20.05.1999

Державна митна служба України і Державний митний комітет Республіки Узбекистан, далі іменовані "Сторони",

керуючись статтею 16 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в митних справах, підписаної в Ташкенті 5 грудня 1996 року (далі - Угода про співробітництво),

погодились про таке:

Стаття 1

Сторони уповноважують керівників своїх підрозділів, зазначених у додатках 1 і 2 до цього Меморандуму, встановити прямі контакти з метою надання взаємодопомоги.

Сторони негайно повідомляють одна одну про всі зміни доповнення в зазначених додатках.

Стаття 2

Керівники Сторін проводитимуть не рідше як один раз на рік зустрічі для розгляду питань реалізації Угоди про співробітництво, а також обговорення актуальних питань діяльності митних органів двох держав.

У разі потреби за пропозицією однієї зі Сторін можуть проводитися позачергові зустрічі.

Зустрічі проводяться по черзі на території держав Сторін.

Стаття 3

На підставі Угоди про співробітництво митні органи Сторін на запит надаватимуть один одному інформацію про товари, що обкладаються високим митом, значні заниження митної вартості, а також обмінюватимуться списками товарів, стосовно яких застосовуються заборони й обмеження імпорту або експорту.

Стаття 4

Запити про інформацію, що стосується митної вартості, надаватимуться лише щодо таких товарів, про які відомо, що їхня митна вартість значно занижена, і тільки в тих випадках, коли вичерпано власні можливості верифікації митної вартості.

Митні органи Сторін щоквартально обмінюватимуться статистичними даними в розрізі товарних груп ТН ЗЄД щодо взаємної торгівлі між країнами із зазначенням фізичних об'ємів і вартісних показників (у тисячах доларів США). З найбільш великих розбіжностей у статистичних даних експерти Сторін проводять взаємні консультації.

Стаття 5

Порядок та умови передання інформації і матеріалів у рамках цього Меморандуму, а також їхнє використання регламентуються положеннями Угоди про співробітництво.

Стаття 6

До цього Меморандуму за взаємною домовленістю Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є його невід'ємною частиною.

Усі спори і розбіжності з тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 7

Цей Меморандум набирає чинності з дня підписання і діє до закінчення шести місяців з дня одержання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію Меморандуму.

Вчинено в місті Києві 20 травня 1999 року у двох примірниках, кожний українською, узбецькою і російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

З метою тлумачення положень цього Меморандуму використовується текст російською мовою.

За Державну митну
службу України

(підпис)


За Державний
митний комітет
Республіки Узбекистан

(підпис)Приложение 1

СПИСОК
лиц, уполномоченных на осуществление прямых контактов с иностранными таможенными органами по вопросам нарушения таможенного законодательства

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан,
700185, г. Ташкент проспект Дружбы Народов, 35

Ахметов
Хамид Романович

начальник Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил

тел. 76-61-86

Рахмонов
Тулкин Ахмеджанович

и.о. начальника Управления организации таможенного контроля

тел. 76-77-64

Гулямов
Саидодил Сайдаминович

и.о. начальника Управления таможенно-тарифного регулирования и платежей

тел. 76-66-88

Хашимов
Джамолиддин Бурханович

начальник Департамента внешних связей

тел. 76-89-70
факс. 76-89-70

Юнусов
Баходир Тулкунович

и.о. начальника Правового управления

тел. 76-83-48

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан
742000, г. Нукус, ул. Шоссейная б/н

Абдурахманов
Бийсенбай Сапарбаевич

начальник Управления

тел. (361-22) 7-36-78

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Андижанской области
710011, г. Андижан, ул. А. Юлдашева, 48

Мирзоуголов
Хабибула Убайдулаевич

и.о. начальника Управления

тел. (374-22) 6-44-60

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Бухарской области
705009, г. Бухара, ул. Б. Накшбанд, 352

Мукимов
Баходир Рузиевич

начальник Управления

тел. (365-22) 5-38-42

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Джизакской области
708003, г. Джизак, ул. Ташкентская, 5

Маткаримов
Велериан Эргашевич

начальник Управления

тел. (372-22) 4-09-53

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Кашкадарьинской области
730000, г. Карши, ул. Богзор, 2

Мукумов
Фарход Хабибович

начальник Управления

тел. (375-22) 3-25-17

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Навоийской области
706810, г. Навои, ул. К. Каршиева, 90

Давлатов
Баходир Мирфайзиевич

начальник Управления

тел. (436-22) 4-48-51

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Наманганской области
716003, г. Наманган, ул. Ирригаторов, 2-а

Сарымсаков
Кудратулла Абдужалилович

начальник Управления

тел. (369-22) 4-41-51

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Самаркандской области
703003, г. Самарканд, ул. Фархода, 34-а

Насыров
Садирхон Холходжаевич

начальник Управления

тел. (366-2) 31-00-58

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Сурхандарьинской области
732013, г. Термез, ул. Р. Тагора, 46

Кадыров
Бекмурот Нурмурадович

начальник Управления

тел. (378-22) 6-30-58

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Сырдарьинской области
707000, г. Гулистан, ул. Г. Абдурахманова, 7

Ишпулатов
Аслитдин Сайфиевич

начальник Управления

тел. (367-22) 5-48-67

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Ташкентской области
700187, г. Ташкент, ул. Темур Малик, 2

Аманбаев
Алишер Тураевич

начальник Управления

тел. (371-2) 64-79-83

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по городу Ташкенту
700052, г. Ташкент, ул. Р. Солиева, 3

Шорохмедов
Шокосим Шоназарович

начальник Управления

тел. (371) 137-60-69

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Ферганской области
712000, г. Фергана, ул. Ал-Фаргоний, 52-а

Аскаров
Ибрахим Рахмонович

начальник Управления

тел. (373-22) 4-23-61

Управление Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан по Хорезмской области
740006, г. Ургенч, ул. Д. Мангуберди, 95

Рузиев
Бахром Нарзуллаевич

начальник Управления

тел. (362-22) 6-20-85Приложение 2

СПИСОК
лиц, уполномоченных поддерживать прямые связи с зарубежными таможенными органами государственная таможенная служба Украины

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
Украина, 254119 г. Киев-119, ул. Деггяревская, 11,

ЕГОРОВ
Александр Борисович

первый заместитель Председателя

тел. (044) 274 80 46
факс (044) 274 82 81
телекс 131103 COMET

РУССКОВ
Владимир Анатольевич

заместитель начальника Управления по организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил

тел. (044) 247 26 35
247 26 34
факс (044) 247 27 63

ПАШИННЫЙ
Александр Иванович

начальник Управления нетарифного регулирования

тел. (044) 247 26 48
(044) 274 82 50
факс (044) 247 27 76

БИЛЬЧУК
Александр Сергеевич

Начальник Управления организации таможенного контроля

тел. (044) 274 81 90
247 26 12
факс (044) 247 27 04

ДЕМЧЕНКО
Виктор Иванович

начальник Таможенно-тарифного управления

тел. (044) 274 81 96
247 26 15
факс (044) 247 27 84

ШУЛЬГА
Светлана Васильевна

начальник Управления таможенных доходов и платежей

тел. (044) 247 26 17
факс (044) 247 27 51

ГРАБОВСКИЙ
Олег Борисович

начальник Управления межгосударственных связей

тел. (044) 247 26 09
(044) 274 82 80

факс (044) 247 27 30

РАМУСЬ
Игорь Петрович

начальник Управления по верификации сертификатов о происхождении товаров

тел. (044) 274 81 98
факс (044) 247 27 70

ТИМОШЕНКО
Сергей Викторович

начальник Правового управления

Тел.(044) 247 27 52
Факс (044) 247 27 49

БОРИСПОЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ
96300 г. Борисполь - 7, аэропорт, Киевская область

КОЗИН
Владимир Иванович

Начальник таможни

Тел. (044) 296-70-46
(044) 296-72-16
факс (044) 220-87-40

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТАМОЖНЯ
254123, г. Киев, ул. Светлицкого, 28-а

ЯЩУК
Василий Иванович

Начальник таможни

Тел.(044) 462 6163
(044) 462 61 74
факс (044) 462 61 75

КИЕВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
252032, г. Киев, ул. Жилянская, 120 а

СИМОНОВ
Александр Иванович

Начальник таможни

тел. (044) 220-68-96
(044) 220-17-10
факс (044) 220-64 83

КИЕВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТАМОЖНЯ
252032, г. Киев, пер. Политехнический, 4 а

УСТИМЕНКО
Игорь Иванович

Начальник таможни

Тел.(044) 446 92 41
факс (044) 446-24-54

ПОДОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
280010, г. Хмельницкий, ул. Пилотская, 2

ТЮТЮННИК
Александр Олесьевич

Начальник таможни

тел. (03822) 72 08 51
факс (03822) 6 52 48

КАРПАТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
294000, г. Ужгород, ул. Собранецкая, 20

ПЕДЕШКО
Анатолий Иванович

Начальник таможни

тел. (03122) 1 21 22
факс (03130) 4 37 54

ДОНБАССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
340048, г. Донецк, ул. Николенко, 9

СМИРНОВ
Юрий Константинович

Начальник таможни

тел. (0622) 55 24 90
факс (0622) 55 21 63

ЗАПАДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
290000 г. Львов, ул. Костюшко, 1

КРЕТ
Степан Онуфриевич

начальник таможни

теп. (0322) 97 18 33
факс (0322) 97 18 34

ВОСТОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
310628, г. Харьков, ул. Короленко, 14, 16а

ПАШКО
Павел Владимирович

начальник таможни

тел. (0572) 23-51-52
факс (0572) 12 84 39
12 77 30

ПОЛТАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
314029, г. Полтава, ул. Октябрьская, 66

ВЛАСЮК
Анатолий Алексеевич

Начальник таможни

тел. (05322) 2 19 27
факс (05322) 2 76 94

ДНЕПРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
г. Днепропетровск, ул. Бородинская, 11

РЫБАЛКА
Валерий Владимирович

начальник таможни

тел. (0562) 32 05 25
факс (0562) 34 05 23
32 05 24

КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
333000, г. Симферополь, ул. Клары Цеткин, 31

САСУНОВ
Владимир Владимирович

В.и.о. начальника таможни

тел. (0652) 27 15 83
факс (0652) 27 65 58
25 96 18

ЧЕРНОМОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ
270107, г. Одесса, ул. Гайдара, 21 а

ОНИШКЕВИЧ
Владимир Андреевич

начальник таможни

тел. (0482) 64 74 61
факс (0482) 64 94 33
64 10 83

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ
335000, г. Севастополь, ул. Нахимова, 5-а

РУДКИН
Леонид Николаевич

начальник таможни

тел. (0692) 52-36-72
факс (0692) 52-21-64
52-35-66
вверх