Документ 846-94-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.08.2004, основание - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 грудня 1994 р. N 846
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про внесення змін і доповнень до Положення про надання
державним та іншим підприємствам, у майні яких частка
державної власності перевищує 50 відсотків, фінансової
підтримки, що здійснюється з бюджетних асигнувань

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про надання державним та іншим
підприємствам, у майні яких частка державної власності перевищує
50 відсотків, фінансової підтримки, що здійснюється з бюджетних
асигнувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 1994 р. N 645 ( 645-94-п ) "Про порядок надання
фінансової підтримки підприємствам", такі зміни і доповнення:
пункт 2 виключити, у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2;
доповнити Положення пунктом 3 такого змісту: "3. Підприємствам, яким згідно з планом економічного і
соціального розвитку і Державним бюджетом України на відповідний
рік передбачено асигнування для фінансування капітальних вкладень
і заходів, пов'язаних з конверсією, фінансова підтримка надається
з урахуванням коштів, виділених на зазначені цілі".

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18вверх