Про реалізацію статей 9, 11 Закону України "Про політичні партії в Україні"
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 13.07.2001840
Документ 840-2001-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.04.2016, основание - 280-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 липня 2001 р. N 840
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 280 ( 280-2016-п ) від 30.03.2016 }
Про реалізацію статей 9, 11 Закону України
"Про політичні партії в Україні"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 633 ( 633-2011-п ) від 15.06.2011
N 1193 ( 1193-2012-п ) від 26.12.2012
N 839 ( 839-2015-п ) від 07.10.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразки свідоцтва про реєстрацію політичної
партії та свідоцтва про реєстрацію структурного утворення
політичної партії (додаються).
Установити, що розмір збору за реєстрацію політичної партії
становить 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію політичної
партії встановлюється плата в розмірі 50 відсотків розміру
реєстраційного збору, передбаченого абзацом другим цього пункту.
2. Затвердити Порядок державної реєстрації символіки
політичної партії (додається).
3. Кошти збору за реєстрацію політичної партії та за видачу
дубліката свідоцтва про реєстрацію політичної партії, передбачені
абзацами другим і третім пункту 1 цієї постанови, зараховуються до
Державного бюджету України.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 20

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2001 р. N 840

Зразок
Державний Герб України
Міністерство юстиції -----------------------------------
СВІДОЦТВО

(зворотний бік)

СВІДОЦТВО Основні цілі політичної партії_______ про реєстрацію політичної партії _____________________________________ _____________________________________ "___" _________200 __ р. _____________________________________ _____________________________________ N_____ _____________________________________ _____________________________________ Назва політичної партії_____________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Керівні органи політичної партії____ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ ____________________________________ _____________________________________ (повна назва, адреса) _____________________________________ _____________________________________ Міністр юстиції ___________ (підпис)
МП
{ Зразок свідоцтва із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 633 ( 633-2011-п ) від 15.06.2011, N 839 ( 839-2015-п ) від
07.10.2015 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2001 р. N 840
Зразок
Державний Герб України ------------------------------ (назва реєструючого органу)
СВІДОЦТВО
(зворотний бік)
СВІДОЦТВО
про реєстрацію структурного утворення
політичної партії
"__"________200 __ р.
N___
Назва структурного утворення політичної партії ________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
Керівні органи структурного утворення політичної партії _______________________________________________________ _______________________________________________________ (повна назва, адреса)
Територія, на яку поширюється діяльність структурного утворення політичної партії ___________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
Керівник реєструючого органу ________________ (підпис) МП
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2001 р. N 840
ПОРЯДОК
державної реєстрації символіки політичної партії
{ У тексті Порядку слово "Мін'юст" у всіх відмінках
замінено словом "Укрдержреєстр" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 633 ( 633-2011-п )
від 15.06.2011 }
{ У тексті Порядку слово "Укрдержреєстр" у всіх відмінках
замінено словом "Мін’юст" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 839 ( 839-2015-п ) від 07.10.2015 }

1. Відповідно до Закону України "Про політичні партії в
Україні" ( 2365-14 ) політична партія може мати власну партійну
символіку: партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз.
2. Символіка політичної партії затверджується керівними
органами політичної партії відповідно до її статуту.
3. Державна реєстрація символіки зареєстрованої політичної
партії здійснюється Мін'юстом.
4. Для державної реєстрації символіки політичної партії до
Мін'юсту подається заява, яка підписується керівництвом політичної
партії.
До заяви додаються:
1) положення про символіку політичної партії, яке визначає
види партійної символіки, порядок її виготовлення, зберігання і
використання;
2) опис і зображення прапора та розпізнавального знака, текст
партійного гімну і девізу;
3) рішення керівного органу політичної партії про
затвердження положення, опису, зображення прапора та
розпізнавального знака, тексту партійного гімну і девізу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 і 2 цього пункту,
подаються у двох примірниках.
5. Заява про державну реєстрацію символіки політичної партії
за наявності всіх необхідних документів розглядається у
двомісячний термін.
6. У разі коли із заявами про державну реєстрацію символіки
політичної партії звернулося кілька політичних партій, партійна
символіка яких збігається (тотожна чи схожа), перевага надається
політичній партії, яка першою подала заяву про державну реєстрацію
партійної символіки.
7. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
державну реєстрацію символіки політичної партії або про відмову в
її державній реєстрації.
8. Відповідно до Закону України "Про політичні партії в
Україні" забороняється буквальне відтворення у символіці
політичної партії державних символів України, використання
символів іноземних держав.
9. У разі державної реєстрації символіки політичної партії
заявникові видається свідоцтво про державну реєстрацію за зразком,
що додається.
10. Свідоцтву про реєстрацію символіки політичної партії
присвоюється відповідний номер. Дані про державну реєстрацію
вносяться до Реєстру символіки об'єднань громадян, що ведеться
Мін'юстом.
11. У державній реєстрації символіки політичної партії може
бути відмовлено, якщо вона:
збігається (тотожна чи схожа) з назвою чи партійною
символікою іншої зареєстрованої політичної партії;
буквально відтворює державні символи України;
використовує символи іноземних держав;
за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам
гуманності і моралі;
містить прізвища, імена, псевдоніми, портрети, факсиміле
окремих осіб без їх згоди;
відтворює релігійні символи.
У державній реєстрації символіки політичної партії може бути
відмовлено і в інших випадках, якщо це суперечить законодавству
України.
12. У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію символіки
політичної партії для отримання його дубліката до Мін'юсту
подається:
заява керівника політичної партії, рішення її керівного
органу про видачу дубліката свідоцтва;
повідомлення, опубліковане у друкованому засобі масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження про втрату
свідоцтва.
Додаток
до Порядку державної реєстрації
символіки політичної партії
Зразок
Державний Герб України
Міністерство юстиції -------------------------------
СВІДОЦТВО
(зворотний бік)
Опис прапора, розпізнавального СВІДОЦТВО
знака, текст партійного гімну і про державну реєстрацію девізу політичної партії ______ символіки політичної партії _______________________________ "___" ______________200 _ р. _______________________________ N ______ _______________________________ _______________________________ Назва політичної партії ___________________ _______________________________ ___________________________________________ _______________________________ ___________________________________________ _______________________________ ___________________________________________ _______________________________ _______________________________ Вид символіки політичної партії ___________ _______________________________ ___________________________________________ _______________________________ ___________________________________________ _______________________________ ___________________________________________ _______________________________ _______________________________ Міністр юстиції _________________ _______________________________ (підпис)
МП
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 633
( 633-2011-п ) від 15.06.2011, N 839 ( 839-2015-п ) від
07.10.2015 }вверх